Việt Nam trên đường đổi mới

Mô hình một cửa liên thông ở Thái Bình: Giải pháp cải thiện môi trường đầu tư

TCCSĐT - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trong những năm qua, Thái Bình tập trung nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục trong lĩnh vực đầu tư, qua việc thành lập và đưa vào hoạt động mô hình một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Văn phòng UBND tỉnh.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 20 đến ngày 26-7-2015

TCCSĐT - Đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận người có công, xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính ở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nội vụ là những tin chủ yếu tuần qua.

Sớm giải quyết tồn đọng về chính sách đối với người có công với cách mạng là trách nhiệm của chúng ta

TCCSĐT - Sau 40 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, đến nay số hồ sơ kê khai xác nhận người có công còn tồn đọng ở các địa phương là 63.543 trường hợp, với 4,19% người có công hưởng chưa đầy đủ và 0,09% đối tượng hưởng sai chính sách người có công hiện nay (1), đặc biệt rất nhiều người có công đã không còn đủ thời gian, sức khỏe để chờ được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Giải pháp nhằm phát huy vai trò báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Báo chí có vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặc dù đã tích cực tham gia và có đóng góp không nhỏ vào thành công của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua, nhưng nhìn chung, báo chí nước ta chưa thể hiện hết vai trò và khả năng của mình, cũng như báo chí còn gặp không ít khó khăn trong cuộc chiến nhiều cam go, phức tạp này. Vấn đề đặt ra là, cần phải làm gì để phát huy hơn nữa vai trò báo chí trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

TCCSĐT - Hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan và các địa phương phát động Tháng hành động vì trẻ em (tháng 6) nhằm vận động toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần được duy trì thường xuyên, liên tục, có sự phối hợp liên ngành và sự vào cuộc của toàn xã hội mới đạt hiệu quả thiết thực.

Tăng cường công tác bảo đảm an sinh xã hội cho trẻ em

TCCSĐT - Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước. Do vậy, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội ngày càng tốt hơn cho trẻ em là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-7-2015

TCCSĐT - Thủ tướng chỉ thị tăng cường cải cách thủ tục hành chính về hải quan, sơ kết công tác cải cách hành chính ở Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng,… là những tin chủ yếu tuần qua.

Phát triển nông nghiệp hàng hóa, hướng tới giảm nghèo bền vững ở huyện miền núi Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang)

TCCSĐT - Là huyện miền núi có xuất phát điểm kinh tế - xã hội còn thấp, thời gian qua, chính quyền và nhân dân Lục Ngạn (Bắc Giang) không ngừng nỗ lực vượt mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương

Cần Thơ: 5 năm đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu bước đầu đáng ghi nhận và những bài học kinh nghiệm quý báu. Điều đó tạo tiền đề cho thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong thời gian tới.

Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Trong hội nhập quốc tế, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang đứng trước những cơ hội và không ít thách thức, đòi hỏi những giải pháp toàn diện để phát triển bền vững.

/ / Xem tiếp

Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới thay đổi nhanh, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển sáng tạo, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

TCCSĐT - Trong bối cảnh sau 30 năm đổi mới, cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm thành lập nước; tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết: "Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong một thế giới thay đổi nhanh, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển sáng tạo, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

VIDEO