Việt Nam trên đường đổi mới

Cải cách hành chính vì sự phát triển của doanh nghiệp ở Cần Thơ

TCCSĐT - Sau 10 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Cần Thơ đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội. Có được kết quả đó là nhờ quyết tâm không nhỏ trong cải cách hành chính của Cần Thơ.

Nhập khẩu của Việt Nam - Thực tiễn, vấn đề và giải pháp

TCCSĐT - Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền kinh tế nhiều thành phần đi đôi với việc tạo lập đồng bộ các yếu tố của kinh tế thị trường đặt thương mại và thị trường vào vai trò hết sức quan trọng, trong đó nhập khẩu - yếu tố đầu vào của nền kinh tế là vấn đề cần phải được chú trọng.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 13 đến ngày 19-10-2014

TCCSĐT - Các bộ, ngành liên quan trực tiếp đến môi trường đầu tư, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp như Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,… đã công bố cắt giảm thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Điểm mới trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang

TCCSĐT - Thời gian qua, công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã ở Bắc Giang được chú trọng với một số cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả. Qua đó, rút ra được một số bài học kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng cán bộ cấp xã.

Nhận thức mới về phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ

TCCSĐT - Trong tiến trình đổi mới và phát triển, nhiều cơ hội và thách thức được đặt ra cần xem xét, giải quyết thấu đáo. Thách thức lớn nhất, phức tạp nhất chính là thách thức về sự bất cập trong nhận thức, quan điểm phát triển. Nếu không giải quyết vấn đề này một cách phù hợp, căn cơ thì nguy cơ tụt hậu xa hơn là điều khó tránh khỏi. Đó cũng là trăn trở của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ.

Công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội vì sự phát triển bền vững của Thủ đô

TCCSĐT - Đã tròn 60 năm kể từ ngày Thủ đô Hà Nội hoàn toàn giải phóng. So với bề dày lịch sử 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đây là khoảng thời gian không dài, nhưng để lại những dấu ấn đặc biệt với nhiều sự kiện trọng đại. Hà Nội là nơi hội tụ - kết tinh - lan tỏa những giá trị cao quý nhất của dân tộc.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 06 đến ngày 12-10-2014

TCCSĐT - Chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, bảo hiểm xã hội cũng như những nỗ lực cải cách hành chính phục vụ nhân dân của Công an Hà Nội,… là những tin nổi bật tuần qua.

Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa ở Thủ đô Hà Nội

TCCSĐT - Ở Hà Nội, phong trào xây dựng gia đình văn hóa vẫn được coi là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên và lâu dài. Trong từng giai đoạn phát triển của thành phố, những tiêu chuẩn cơ bản nhất để xây dựng gia đình văn hoá được áp dụng một cách có sáng tạo, phù hợp với thực tiễn vận động xã hội.

Vị thế Thủ đô và yêu cầu phát triển văn hóa, con người

TCCSĐT - Phát triển văn hóa và con người là nhiệm vụ trọng tâm mà Hà Nội đã và đang tích cực thực hiện, nhằm hướng tới xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hiến ngàn năm, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, tiêu biểu cho cả nước.

Lào Cai từng bước xây dựng hệ thống y tế đồng bộ theo hướng bền vững

TCCSĐT - Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, Lào Cai đang thực hiện hiệu quả các giải pháp hiện đại hóa hệ thống y tế hoàn chỉnh và đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

/ / Xem tiếp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 8 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Sáng 20-10, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8 tại Nhà Quốc hội - Hội trường Ba Đình mới, ở thủ đô Hà Nội.

VIDEO