Việt Nam trên đường đổi mới

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 18 đến ngày 24-8-2014

TCCSĐT - Xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai nộp thuế, xây dựng chính quyền điện tử; vấn đề giám sát trong cải cách thủ tục hành chính;… là những tin tức cải cách hành chính đáng chú ý tuần qua.

Hoàn thiện quy hoạch tạo điều kiện cho phát triển văn hóa đô thị Hà Nội

TCCSĐT - Nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, thông tin của nhân dân hiện tăng lên rõ rệt, ngày càng đa dạng và trở thành nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Bên cạnh nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa nghệ thuật, thông tin thì nhu cầu về luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao của nhân dân cũng ngày càng tăng. Đối với những đô thị lớn như Hà Nội, đáp ứng các nhu cầu này là nhiệm vụ quan trọng.

Vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa

TCCSĐT - Thiết chế văn hóa đang hằng ngày, hằng giờ đồng hành với đời sống nhân dân và là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,... của đất nước.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 11 đến ngày 17-8-2014

TCCSĐT - Tiếp theo các buổi làm việc với ngành thuế và hải quan, trong tuần qua, lãnh đạo Chính phủ đã có những buổi làm việc trực tiếp với ngành tài nguyên và môi trường, ngành xây dựng về đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư.

Nhiều giải pháp cải thiện PCI vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 vào ngày 20-3-2014, nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp tổ chức các hội nghị, hội thảo về cải thiện PCI. Mục tiêu chung của các hội nghị, hội thảo này là nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những bất cập, yếu kém của từng tỉnh, thành thông qua những chỉ số thành phần PCI vừa được công bố, qua đó, tìm ra những giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Phát triển thể dục thể thao Việt Nam trong tình hình mới

TCCSĐT - Phát triển thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Vì sự nghiệp nhân đạo

TCCSĐT - “Câu chuyện Chữ thập đỏ của tôi” - nhân chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5) năm 2014, xin nhắc lại câu chuyện của một thương gia Thụy Sĩ tên là Hen-ry Du-năng. Đó là câu chuyện về người đã sáng lập ra Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tiền thân là Ủy ban Quốc tế Cứu trợ những người người bị thương.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới

TCCS - Báo chí nước ta đang có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị xã hội, đồng thời cũng ở vào giai đoạn nhạy cảm, vừa có những cơ hội lớn, vừa đứng trước nhiều thách thức lớn, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và đang tiếp tục hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới. Sự nghiệp báo chí Việt nam thời gian qua phát triển nhanh chóng và đa dạng. Xuất phát từ thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng và nhân dân ta đã xác định, cần nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí đáp ứng yêu cầu nền báo chí cách mạng trong tình hình mới.

Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển cánh đồng mẫu lớn ở đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Xây dựng cánh đồng mẫu lớn là con đường để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; hướng đến một nền nông nghiệp hàng hóa, có năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cao. Trong quá trình thực hiện, mặc dù nông dân là chủ thể chính nhưng vai trò của các doanh nghiệp ngày càng thể hiện rõ nét trong việc bảo đảm sự thành công của mô hình này. Vì thế, việc giải quyết vướng mắc, trở ngại trong thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn hiện nay gắn liền với việc phát huy vai trò của các doanh nghiệp.

Tổng quan kinh tế 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2014

TCCSĐT - Mặc dù 6 tháng đầu năm 2014 có nhiều yếu tố không thuận lợi cho phát triển kinh tế, song Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp tích cực. Nhờ đó, về cơ bản nền kinh tế vẫn phát triển với tốc độ hợp lý, một số mặt đạt tốc độ tăng cao hơn so cùng kỳ năm 2013. Triển vọng kinh tế cả năm 2014 sẽ đạt được những mục tiêu chủ yếu do Quốc hội đề ra.

/ / Xem tiếp

Xây dựng lực lượng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

TCCS - Phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang trong 69 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phụng sự nhân dân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

VIDEO