Việt Nam trên đường đổi mới

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

TCCSĐT - Dưới những tác động của hội nhập kinh tế cùng biến đổi khí hậu, vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay phải đối mặt với tỷ lệ nghèo còn cao, đặc biệt ở các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, đồng bằng sông Cửu Long phải tìm nguyên nhân và giải pháp giảm nghèo bền vững trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Xuất khẩu Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO - Thực tiễn và vấn đề đặt ra

TCCSĐT - Nền kinh tế thế giới đang vận hành theo mô hình chuỗi giá trị toàn cầu, mỗi quốc gia trở thành một mắt xích trong việc làm ra các bộ phận hợp thành một sản phẩm hàng hoá hoàn chỉnh để có thể tận dụng hết các thế mạnh của nhau. Vì thế, gia tăng xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh là vấn đề cấp bách, mang tính “thời sự” trong bối cảnh hiện nay.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-9-2014

TCCSĐT - Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10-9, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo động lực mới thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-9-2014

TCCSĐT - Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 10-9, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo động lực mới thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Phát triển nguồn nhân lực các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

TCCSĐT - Đại hội XI của Đảng đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, trong đó có vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đối với các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, phát triển nguồn nhân lực là điều kiện thiết yếu để phát triển nhanh, bền vững.

Phát triển du lịch biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

TCCSĐT - Phát triển du lịch biển, đảo, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trước những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông thời gian qua cùng những thách thức đặt ra, đòi hỏi sự thích ứng trong tình hình mới, ngành du lịch đang tích cực triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020” với quan điểm phát triển du lịch biển, đảo gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Giải quyết tốt các mối quan hệ trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ra đời và đi vào cuộc sống mà điểm nhấn chính là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn(1).

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-9-2014

TCCSĐT - Ngày 05-9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính 2013 (PAR INDEX 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-9-2014

TCCSĐT - Ngày 05-9, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số cải cách hành chính 2013 (PAR INDEX 2013) đối với 19 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

TCCSĐT - Đảng bộ thành phố Lạng Sơn xác định rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính trị không thể không làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đó vừa là mục tiêu, đồng thời cũng là giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

VIDEO