Việt Nam trên đường đổi mới

Bộ đội Phòng không - Không quân Việt Nam: Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, đảo trong tình hình mới

TCCSĐT - Địa bàn vùng biển, đảo có vị trí địa chiến lược quan trọng, là “tuyến đầu”, “cửa ngõ”, là “phên dậu” của mỗi quốc gia. Thế kỷ XXI là thế kỷ của biển, các quốc gia giáp Biển Đông đều có xu thế vươn ra biển. Đối với nước ta, Biển Đông có vị trí địa chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đảng, Nhà nước ta sớm có nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc trên địa bàn Quân khu 3, đáp ứng tình hình mới

TCCSĐT - Thực tiễn 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược cho thấy, mặc dù địa bàn Quân khu 3 không có nhiều rừng, núi, nhưng do làm tốt công tác chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nên đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân cho công cuộc kháng chiến, lập nên nhiều kỳ tích anh hùng.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 08 đến ngày 14-12-2014

TCCSĐT - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Cơ chế Một cửa quốc gia, kết quả cải cách hành chính ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh,… là những tin chủ yếu tuần qua.

Tác động của nguồn lực văn hóa đối với lĩnh vực lao động, việc làm và thu nhập ở Hà Nội

TCCSĐT - Lao động, việc làm và thu nhập không chỉ gắn với lợi ích thiết thân của từng người, mà còn gắn với lợi ích của toàn xã hội, chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó nguồn lực văn hóa là yếu tố quan trọng, bởi nói đến văn hóa trước hết là nói đến con người.

Phát huy vai trò của giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, nông dân giữ vị trí là chủ thể. Đây là sự khẳng định đúng đắn, cần thiết, nhằm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của nông dân vào công cuộc xây dựng nông thôn cả về kinh tế - văn hóa và xã hội, đồng thời bảo đảm những quyền lợi chính đáng của họ.

Bàn về cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư

TCCSĐT - Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch trong lĩnh vực đầu tư là một trong những trọng tâm mà Chính phủ đang quyết liệt yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện. Cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư là một trong các biện pháp thực hiện nhiệm vụ đó.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 01 đến ngày 07-12-2014

TCCSĐT - Ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô của 4 bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng nhà nước; quy định về luân chuyển công chức ngành Thanh tra; khai trương Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải;… là những tin chủ yếu tuần qua.

Mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Giải quyết mối quan hệ giữa quyền sở hữu và quyền sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhà nước là một vấn đề khó cả về lý luận và thực tiễn nhưng lại là mấu chốt, quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Hiệu quả Chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá ở Thành phố Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chương trình xóa đói giảm nghèo do Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng từ những năm 90, sau đó lan rộng ra cả nước và nay chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá đã trở thành chủ trương đúng đắn của Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với tiến trình phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Thành tựu và một số hạn chế của đào tạo sau đại học ở nước ta

TCCSĐT - Đào tạo sau đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.

/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung Hội nghị Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

Ngày 20-12, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 5 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 5:

VIDEO