Việt Nam trên đường đổi mới

Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng của các triều đại phong kiến Việt Nam qua nghiên cứu luật “hồi tỵ”

TCCSĐT - Nghiên cứu cải cách hành chính dưới triều vua Lê Thánh Tông và vua Minh Mệnh, chúng ta thấy có nhiều quy định về luật “hồi tỵ”, mà việc thực hiện nghiêm túc trong thời kỳ đó đã mang lại những kết quả thiết thực. Có thể tham khảo những nội dung này cho công tác phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Phát triển du lịch ở huyện đảo tiền tiêu Đông Bắc Tổ quốc

TCCSĐT - Vân Đồn (Quảng Ninh) là một huyện đảo miền núi nằm ở vị trí tiền tiêu phía Đông Bắc nước ta. Với nhiều thắng cảnh đẹp trong vùng vịnh Bái Tử Long và những di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, Vân Đồn đã và đang từng bước phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh để phát triển du lịch, đưa du lịch thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Đăk Hà với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà một lòng tin theo Đảng, Bác Hồ, anh dũng kiên cường, chịu đựng hy sinh gian khổ, làm nên những chiến thắng oanh liệt trong kháng chiến.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 19 đến ngày 25-01-2015

Thà mất lòng nhau còn hơn để mất lòng dân - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Để phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Để nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với nông dân nói riêng cũng như chính quyền và các cấp hội nông dân nói chung.

Công bằng trong chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Công bằng về sức khỏe là một phạm trù của công bằng xã hội, là mối quan tâm của mọi quốc gia, mọi thời đại. Dựa trên cơ sở các lý thuyết khác nhau về công bằng xã hội, thế giới đã hình thành một số quan điểm khác nhau về công bằng sức khỏe.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong vùng Tây Bắc

TCCSĐT - Năm 2014, tuy còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song, thực hiện nghiêm túc các giải pháp của Chính phủ, phát huy nội lực của từng địa phương; dưới sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn, kịp thời của các cấp ủy, chính quyền, vùng Tây Bắc tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” - Cựu chiến binh Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước

TCCSĐT - Với chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh, từ khi thành lập đến nay, trải qua 25 năm xây dựng, trưởng thành (ngày 06-12-1989 - ngày 06-12-2014), Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã luôn làm tốt vai trò của mình.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 12 đến ngày 18-01-2015

TCCSĐT - Hội nghị Trung ương 10 khóa XI thảo luận về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính trong các lĩnh vực tư pháp, hải quan, thuế,… là những tin chủ yếu tuần qua.

Triển vọng kinh tế năm 2015

TCCSĐT - Đi đôi với việc giữ gam màu chủ đạo là tiếp tục hồi phục và phát triển cao hơn năm 2014 của kinh tế thế giới, triển vọng tích cực của kinh tế Việt Nam sẽ đậm nét và được hiện thực hóa cùng với sự thúc đẩy công cuộc đổi mới toàn diện, và việc thực hiện nhiều đột phá.

/ / Xem tiếp

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

VIDEO