Việt Nam trên đường đổi mới

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng ở nông thôn tỉnh Hải Dương hiện nay

TCCSĐT - Chỉ thị số 52CT/TƯ ngày 21-01-2002 của Bộ Chính trị đã khẳng định: kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

TCCSĐT - Xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam thực sự vững mạnh về chính trị, làm cơ sở xây dựng về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu là một nguyên tắc cơ bản, quan trọng hàng đầu. Thực tiễn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam cho thấy, xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị là một hoạt động cơ bản, cấp thiết và xuyên suốt.

Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng, Nhà nước

TCCSĐT - Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại là một vấn đề có tính quy luật. Nó tồn tại và chi phối mọi hoạt động của các quốc gia trong tiến trình phát triển.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 11 đến ngày 17-5-2015

TCCSĐT - Ngành Tài chính triển khai kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, Bộ Công Thương thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua internet, ra mắt mô hình chính quyền điện tử ở Hải Phòng, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp ở Quảng Nam,… là những tin chính tuần qua.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới

TCCSĐT - Cải cách hành chính được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính từ Trung ương tới cơ sở.

Một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình mới

TCCSĐT - Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có vai trò rất quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, cần tiếp tục thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế cũng như trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Hội Cựu chiến binh Điện Biên: Chăm lo giáo dục truyền thống, thắp sáng niềm tin cho tuổi trẻ

TCCSĐT - Niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ Điện Biên là được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, nơi có chiến thắng đi vào lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 04 đến ngày 10-5-2015

TCCSĐT - Triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong ngành Tài chính, Hải quan, Bảo hiểm xã hội, thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Đà Nẵng dẹp bỏ 70% số ban chỉ đạo chồng chéo, kém hiệu quả là những tin nổi bật tuần qua.

Một hướng phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh

TCCSĐT - Thời gian qua, du lịch Quảng Ninh đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực vẫn là vấn đề lớn đối với ngành du lịch địa phương và là nguyên nhân chủ yếu tác động tới chất lượng dịch vụ, nhất là các dịch vụ được cung cấp trong các nhà hàng, khách sạn. Do đó, đào tạo thường xuyên trong hoạt động kinh doanh khách sạn đã và đang là yêu cầu bức thiết đặt ra đối với ngành du lịch Quảng Ninh.

/ / Xem tiếp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 9 của Chủ tịch Quốc hội

Đúng 9 giờ sáng 20-5, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9 - Kỳ họp đầu tiên của năm 2015, với trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật triển khai thi hành Hiến pháp 2013; giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

VIDEO