Việt Nam trên đường đổi mới

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 21 đến ngày 27-7-2014

TCCSĐT - Khánh thành hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng, cải cách hành chính để thu hút đầu tư ở Cà Mau, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính ở Hải quan Quảng Ninh, Bảo hiểm Xã hội Ninh Bình,… là những tin tức chủ yếu tuần qua.

Đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

TCCS - Giai cấp công nhân Việt Nam trải qua nhiều thời kỳ biến đổi và phát triển. Những biến đổi và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam có liên quan chặt chẽ với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong từng giai đoạn cách mạng. Đặc biệt, thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đã ghi nhiều dấu ấn về sự phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu tổ chức.

Bảo đảm đời sống người có công ở Việt Nam

TCCSĐT - Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI ghi nhận: “Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho những người và gia đình có công với cách mạng" (1). Bảo đảm đời sống cho người có công không chỉ góp phần ổn định chính trị - xã hội, mà còn tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế.

Vấn đề đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn được đề ra từ Đại hội VII của Đảng (năm 1991). Quán triệt Nghị quyết của Đảng, đồng bằng sông Cửu Long đã nỗ lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hơn 20 năm qua. Nhờ vậy, bộ mặt kinh tế - xã hội của vùng thay đổi nhanh chóng, theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra về nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn.

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước

TCCSĐT- Quản trị chiến lược, tài chính và nhân lực là những yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả, thành công, phát triển bền vững của doanh nghiệp nhà nước nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 14 đến ngày 20-7-2014

TCCSĐT - Trong tuần qua, các bộ, ngành tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, thông qua các biện pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 6 tháng cuối năm nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp.

Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương: Những bài học kinh nghiệm

TCCSĐT - Trong lịch sử ngoại giao cách mạng Việt Nam, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương là một nấc thang quan trọng trong tiến trình đi tới độc lập, tự do của đất nước, là sự thử thách bản lĩnh của nền ngoại giao non trẻ. Sáu mươi năm trôi qua, thời gian càng lùi xa, càng tôn vinh ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm của Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức ở nông thôn: Trường hợp của nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh

TCCSĐT - Nghiên cứu các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh thì thấy khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức của các hộ nuôi tôm phụ thuộc vào 6 yếu tố chính. Trong đó, 5 yếu tố có mối tương quan thuận và 1 yếu tố tương quan nghịch. Trên cơ sở kết quả phân tích, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp giúp nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh có khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức ngày càng tốt hơn.

Những bài học để ổn định và phát triển trong khủng hoảng

TCCSĐT - Việt Nam luôn đối diện với nhiều bài toán khó khăn trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình đó, Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của mình với 8 bài học nổi bật để ổn định và phát triển ngày càng bền vững hơn.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 07 đến ngày 13-7-2014

TCCSĐT - Sự kiện nổi bật tuần qua là những phát biểu cương quyết của Thủ tướng Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực trong hai ngành trực tiếp liên quan đến môi trường hoạt động của doanh nghiệp là thuế và hải quan.

/ / Xem tiếp

19 năm Việt Nam gia nhập ASEAN: Ý nghĩa tầm quốc gia lẫn khu vực

Ngày 28-7-1995, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 28 (AMM-28) tại Brunei Darussalam, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội này.

VIDEO