Việt Nam trên đường đổi mới

Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

TCCSĐT - Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với lao động Việt Nam cũng như công tác đào tạo nghề hiện nay.

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng chính thức: Trường hợp hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

TCCSĐT - Kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp giúp hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có khả năng tốt hơn trong tiếp cận vốn và tiếp cận được nhiều vốn hơn từ các tổ chức tín dụng chính thức chứng tỏ khả năng tiếp cận vốn vay của hộ nghèo phụ thuộc vào các yếu tố: dân tộc, diện tích, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ phụ thuộc, tài sản, chi tiêu.

Đồng Tháp: Vực dậy và từng bước đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động

TCCSĐT - Với quan điểm thực hiện công tác xuất khẩu lao động để làm giàu quê hương, Đảng bộ, chính quyền Đồng Tháp đã chọn công tác này làm một trong ba khâu đột phá để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, rất cần những giải pháp để vực dậy và từng bước đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 10 đến ngày 16-11-2014

TCCSĐT - Cải cách hành chính về chính sách ưu đãi người có công, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giao thông, xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp là những tin chủ yếu tuần qua.

Kết quả bước đầu trong công tác giảm nghèo ở các huyện miền núi Quảng Ngãi

TCCSĐT - Quảng Ngãi là một trong những tỉnh duyên hải miền Trung có nhiều huyện nghèo được thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 28-12-2008 của Chính phủ.

Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững

TCCSĐT - Thời gian qua, ngành thủy sản Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, giá trị sản xuất và giá trị gia tăng thủy sản đã tăng liên tục trong một thời gian dài, giá trị xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ cao, thu nhập và đời sống của cư dân thủy sản ngày một được cải thiện. Tuy nhiên, sản xuất thủy sản đã và đang tác động tiêu cực đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Vì vậy, cần phải tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Kiểm soát nhập siêu để phát triển bền vững

TCCSĐT - Kiểm soát nhập siêu, ổn định cán cân thương mại là một trong những biện pháp thực hiện mục tiêu Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 03 đến ngày 09-11-2014

TCCSĐT - Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, thuế, hải quan, doanh nghiệp và tăng cường công tác giám sát cải cách hành chính là những tin chủ yếu tuần qua.

Huyện Hướng Hóa sau 3 năm xây dựng nông thôn mới

TCCSĐT - Trong 3 năm 2011 - 2013, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được triển khai tích cực. Đến nay, xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhờ đó, bộ mặt nông thôn, làng bản ngày một khởi sắc.

Cần Thơ sau 15 năm thực hiện “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”

TCCSĐT - Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời gian tới, Cần Thơ xây dựng chương trình hành động: tăng cường hơn nữa công tác phát triển văn hóa, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, làm nền tảng để tăng trưởng kinh tế bền vững.

/ / Xem tiếp

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn TASS

Trước thềm chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Hãng thông tấn Nga TASS đã phỏng vấn Tổng Bí thư về chuyến thăm cũng như quan hệ Việt Nam - Nga.

VIDEO