Việt Nam trên đường đổi mới

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 25 đến ngày 31-8-2014

TCCSĐT - Chỉ đạo kiên quyết của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết trong đầu tư xây dựng, vận tải biển, công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai và tình hình cải cách hành chính ở các ngành, địa phương là những tin tức nổi bật tuần qua.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 25 đến ngày 31-8-2014

TCCSĐT - Chỉ đạo kiên quyết của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết trong đầu tư xây dựng, vận tải biển, công bố bộ thủ tục hành chính về đất đai và tình hình cải cách hành chính ở các ngành, địa phương là những tin tức nổi bật tuần qua.

Đề án 165: Những kết quả giai đoạn I và định hướng cho giai đoạn tiếp theo

TCCS - Xuất phát từ mục tiêu quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, ngày 27-6-2008 Bộ Chính trị đã có Thông báo số 165-TB/TW về Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là “Đề án 165”).

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 18 đến ngày 24-8-2014

TCCSĐT - Xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai nộp thuế, xây dựng chính quyền điện tử; vấn đề giám sát trong cải cách thủ tục hành chính;… là những tin tức cải cách hành chính đáng chú ý tuần qua.

Hoàn thiện quy hoạch tạo điều kiện cho phát triển văn hóa đô thị Hà Nội

TCCSĐT - Nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật, thông tin của nhân dân hiện tăng lên rõ rệt, ngày càng đa dạng và trở thành nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Bên cạnh nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa nghệ thuật, thông tin thì nhu cầu về luyện tập và thi đấu thể dục, thể thao của nhân dân cũng ngày càng tăng. Đối với những đô thị lớn như Hà Nội, đáp ứng các nhu cầu này là nhiệm vụ quan trọng.

Vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa

TCCSĐT - Thiết chế văn hóa đang hằng ngày, hằng giờ đồng hành với đời sống nhân dân và là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,... của đất nước.

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 11 đến ngày 17-8-2014

TCCSĐT - Tiếp theo các buổi làm việc với ngành thuế và hải quan, trong tuần qua, lãnh đạo Chính phủ đã có những buổi làm việc trực tiếp với ngành tài nguyên và môi trường, ngành xây dựng về đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư.

Nhiều giải pháp cải thiện PCI vùng đồng bằng sông Cửu Long

TCCSĐT - Sau khi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 vào ngày 20-3-2014, nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp tổ chức các hội nghị, hội thảo về cải thiện PCI. Mục tiêu chung của các hội nghị, hội thảo này là nhằm phát huy những điểm mạnh và hạn chế những bất cập, yếu kém của từng tỉnh, thành thông qua những chỉ số thành phần PCI vừa được công bố, qua đó, tìm ra những giải pháp để cải thiện chất lượng điều hành kinh tế, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong thời gian tới.

Phát triển thể dục thể thao Việt Nam trong tình hình mới

TCCSĐT - Phát triển thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Vì sự nghiệp nhân đạo

TCCSĐT - “Câu chuyện Chữ thập đỏ của tôi” - nhân chủ đề của Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5) năm 2014, xin nhắc lại câu chuyện của một thương gia Thụy Sĩ tên là Hen-ry Du-năng. Đó là câu chuyện về người đã sáng lập ra Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tiền thân là Ủy ban Quốc tế Cứu trợ những người người bị thương.

/ / Xem tiếp

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết trong Đảng thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn sự nghiệp cách mạng của dân tộc một cách mạnh mẽ, sâu sắc. Trong thời kỳ đổi mới, trên phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tư tưởng của Người về đoàn kết trong Đảng đã thể hiện giá trị một cách đậm nét.

VIDEO