Chủ Nhật, 27/5/2018
Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang - Kết quả và kinh nghiệm
19/4/2017 22:32' Gửi bài này In bài này
Ảnh minh họa: Báo Hậu Giang online

Xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả

Từ sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự tham gia phối hợp tích cực của các sở, ngành tỉnh, địa phương và sự chung tay góp sức của người dân, sau 6 năm (từ năm 2011 - 2016) triển khai thực hiện Chương trình, Hậu Giang đạt được những kết quả quan trọng:

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn phát triển mạnh, với hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt, đi lại cho người dân, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt; kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng dịch vụ, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân; hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đến ngày 31-12-2016, toàn tỉnh Hậu Giang có 17/54 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới (chiếm 31,48%)(1). Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của toàn tỉnh là 14,4 tiêu chí/xã. Tỉnh Hậu Giang có 1 đơn vị cấp huyện (thị xã Ngã Bảy) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vào năm 2015). Đến năm 2015, tỉnh có 12/54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 22,22%, thực hiện vượt chỉ tiêu so với kế hoạch của tỉnh cũng như của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 (chỉ tiêu 20% tổng số xã).

Từ sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự linh hoạt, sáng tạo trong lồng ghép các nguồn vốn của các ngành, các cấp, sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp và người dân cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, kết cấu hạ tầng nông thôn ở Hậu Giang thay đổi rất rõ nét, hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt cho người dân được đầu tư khang trang, đáp ứng cơ bản nhu cầu của người dân nông thôn; tạo được sinh khí phấn khởi trong người dân. Qua 6 năm, toàn tỉnh Hậu Giang huy động được 20.986,027 tỷ đồng để đầu tư vào các hạng mục điện, đường, trường, trạm, cơ sở vật chất văn hóa, công trình thủy lợi,…

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 776km đường, xây dựng 92 cây cầu. Hiện nay, toàn tỉnh có 52/54 xã (đạt 96,27%) có đường ô-tô về đến trung tâm xã. Hệ thống các công trình thủy lợi được xây dựng khá hoàn chỉnh. Mạng lưới cấp điện được phủ đến 100% số xã, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân; đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp được 335 trường học các cấp. Hiện tại, toàn tỉnh có 171/339 trường đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống các thiết chế văn hóa được xây dựng và sửa chữa, từng bước đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân nông thôn. Tỉnh nâng cấp 16 trung tâm văn hóa - thể thao xã, 78 nhà văn hóa - khu thể thao ấp đạt chuẩn theo quy định. Chợ nông thôn được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp theo hướng đạt chuẩn theo quy định của nông thôn mới, với 31 chợ đạt chuẩn. Mạng lưới thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông, in-tơ-nét mở rộng đến từng xã, ấp. Tỷ lệ nhà tạm, nhà dột nát giảm, có 39/54 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, chiếm 72,2%.

Với những chủ trương, chính sách kêu gọi đầu tư, hỗ trợ chăm lo cho người dân trong phát triển sản xuất, chăm lo cho đời sống văn hóa, tinh thần, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; những chính sách chăm lo đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất, nâng cao giá trị lao động cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, người dân ở nông thôn tỉnh Hậu Giang yên tâm sản xuất, cống hiến xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, có 53/54 xã (chiếm 98,2%) đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Tổng vốn đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân là 7,676 tỷ đồng. Công tác giải quyết việc làm được thực hiện khá tốt, qua 6 năm, tỉnh Hậu Giang giải quyết việc làm cho 125.870/127.500 lao động, đạt 98,7% so với kế hoạch đề ra. Đến nay, 54/54 xã (100%) đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động. Năm 2016, thu nhập bình quân đạt 31,07 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2010 (10,34 triệu đồng/người/năm), có 29/54 xã (chiếm 53,7%) đạt tiêu chí thu nhập. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm 2% - 3%/năm. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo 22,80%, thì đến năm 2016 chỉ còn 4,23% (giảm 18,57% so với năm 2010), có 37/54 xã đạt tiêu chí hộ nghèo (chiếm 68,5%)(2).

Ngoài phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân, công tác phát triển văn hóa, xã hội, môi trường cũng được chú trọng. Đến nay, có 100% số xã đều thực hiện xong phổ cập giáo dục trung học cơ sở, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 20%. Mạng lưới y tế cơ sở được củng cố, phục vụ tốt việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn nông thôn. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88%; có 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các xã đăng ký các thủ tục về bảo vệ môi trường. Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua, tỉnh Hậu Giang xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến quốc phòng - an ninh, điển hình như: Mô hình ”Xóa trắng ấp nghèo” ở xã Đại Thành, Tân Thành (thị xã Ngã Bảy) và xã Đông Phú (huyện Châu Thành); mô hình ”Cánh đồng lớn” xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy), xã Trường Long Tây (huyện Châu Thành A); mô hình “Trồng thâm canh cam sành theo hướng An toàn vệ sinh thực phẩm”, mô hình “Trồng cam sành theo hướng VietGap” xã Tân Thành; mô hình con đường đẹp với hàng rào cây xanh, cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch đẹp ở xã Vị Thắng (huyện Vị Thủy) và xã Tân Thành (thị xã Ngã Bảy); mô hình huy động vốn từ mạnh thường quân hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn của xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp); mô hình “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu” tại xã Phương Phú và xã Tân Hòa. Các mô hình về bảo đảm an ninh trật tự: “Cổng rào an ninh trật tự”; mô hình “Diễn đàn công an cơ sở lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân”; mô hình “Tự phòng, tự quản” ấp Đông An 2, Tân Thành; mô hình “Tự quản về an toàn giao thông” ấp Sơn Phú 2A, Xẻo Vông A, Xẻo Vông B của Tân Thành và Hiệp Lợi; mô hình “Treo đèn ngoài ngõ” giữ gìn an ninh trật tự ấp Mái Dầm, Đại Thành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được quan tâm thực hiện tốt. Trình độ, năng lực của cán bộ, công chức xã ngày càng nâng lên, đáp ứng được yêu cầu khả năng điều hành và giải quyết những vấn đề phát sinh ở nông thôn. Đến nay, có 100% số cán bộ, công chức các xã đạt chuẩn theo quy định. Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới được giữ vững; tệ nạn xã hội đều giảm, đời sống nhân dân được ổn định, người dân tin tưởng và tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2016, có 46/54 xã (chiếm 85,2%) đạt tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị và 47/54 xã (chiếm 87%) đạt tiêu chí về an ninh trật tự xã hội vững mạnh.

Một số kinh nghiệm

Qua 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang, có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu sau:

Một là, ngoài việc quán triệt sâu rộng, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và chính quyền tỉnh còn phải chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của tỉnh. Đồng thời phải kế thừa và phát huy nhiều bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Trong đó có bài học xuyên suốt là “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, với khẩu hiệu “Thống nhất - Tự giác - Hợp tác - Phát triển”.

Hai là, coi trọng xây dựng các đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ xã. Thực tiễn cho thấy ở địa phương, đơn vị, cơ sở nào đoàn kết nội bộ tốt, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, người đứng đầu thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết liệt vào cuộc bằng “cái tâm, cái tầm” của mình, cán bộ gương mẫu, thực hiện trước, có khen thưởng, giám sát, phân công cụ thể, rõ ràng,... nơi đó có phong trào xây dựng nông thôn mới hiệu quả nhất.

Ba là, gắn kết, lồng ghép chặt chẽ, có hiệu quả các phong trào, chương trình, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tất cả các chương trình, mục tiêu quốc gia phục vụ an sinh xã hội với Chương trình Xây dựng nông thôn mới, nên phát huy được nguồn nhân lực và nguồn vốn, đem lại hiệu quả thiết thực cho nông dân. Xây dựng mô hình điểm để nhân rộng, hướng dẫn cụ thể cách làm gắn với việc thường xuyên kiểm tra, uốn nắn kịp thời, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện. Bên cạnh đó, cần tập trung quyết liệt để thực hiện các tiêu chí bức xúc của nhân dân, nhóm tiêu chí nâng cao đời sống của nhân dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, vừa nuôi dưỡng sức dân. Từ đó, mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn kết với xây dựng nông thôn mới, tạo nhiều luồng sinh khí mới cho nông dân, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư gắn với nông thôn mới”; phong trào xóa đói, giảm nghèo, các phong trào của cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên… Từ đó, nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung Chương trình và có tinh thần, ý thức trách nhiệm cao trong tham gia xây dựng nông thôn mới.

Năm là, quan tâm, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là thi đua trong cộng đồng dân cư, khen thưởng cá nhân tiêu biểu, tạo được sự khích lệ, phấn khởi trong nhân dân sẽ góp phần tích cực trong chuyển đổi nhận thức của người dân, nâng cao tính tự giác trong hưởng ứng, tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả đạt được qua 6 năm xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hậu Giang, đã tạo bước chuyển biến tích cực về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống người dân ở nông thôn, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng vững chắc. Những kết quả này không chỉ cho thấy sự nỗ lực, vượt khó của nhân dân, mà còn khẳng định sự sáng tạo trong tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành tỉnh Hậu Giang, phản ánh sự đồng thuận, tin tưởng của quần chúng nhân dân vào một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta./.

-----------------------------------------

(1) Báo cáo số: 174/BC-UBND, ngày 27 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Hậu Giang về tổng kết tỉnh hình triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

(2) Báo cáo số: 149/BC-UBND, ngày 23 tháng 11 năm 2016, UBND tỉnh Hậu Giang về kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết PhươngTrường Chính trị tỉnh Hậu Giang

Video