Trí thức – Doanh nhân

Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

TCCSĐT - Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với lao động Việt Nam cũng như công tác đào tạo nghề hiện nay.

Xây dựng một xã hội học tập

TCCSĐT - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định mục tiêu xây dựng một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; gắn với xây dựng xã hội học tập. Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, việc xây dựng một xã hội học tập càng trở nên vô cùng cấp thiết, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Báo chí và doanh nghiệp: Gắn bó, hợp tác và chia sẻ

TCCSĐT - Trong thế giới hiện nay, phát triển kinh tế là một trong những yếu tố then chốt quyết định sức mạnh quốc gia. Các hoạt động từ kinh tế, ngoại giao, quân sự,… suy cho cùng cũng nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích quốc gia, trong đó lớn nhất là lợi ích kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc phản ánh các hoạt động kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp, các doanh nhân là một trọng tâm của báo chí.

Phát triển khoa học và công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua gần 30 năm đổi mới

TCCSĐT - Đồng hành chung với sự nghiệp đổi mới đất nước, khoa học và công nghệ luôn khẳng định được vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Gần 30 năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của nước nhà, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

TCCSĐT - Là một bộ phận của công tác tư tưởng do Đảng ta tiến hành, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò quan trọng, góp phần vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng song vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục.

Nhà văn Tô Hoài - Người hóm lẹm bậc nhất văn đàn Việt

TCCSĐT - Nhà văn Tô Hoài là nhà văn Việt Nam nổi tiếng gần một thế kỷ qua, là tác giả có nhiều tác phẩm nhất trong các nhà văn Việt Nam hiện đại. Ông không những viết nhiều mà còn viết đủ thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, ký sự, tiểu luận và hồi ký, tản văn, kịch bản phim,...

Chuẩn bị tốt nhân lực cho ngành điện hạt nhân ở Việt Nam

TCCSĐT - Dự án đầu tư phát triển các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I và Ninh Thuận II, bảo đảm đến năm 2020, đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành, đến năm 2030, nguồn điện hạt nhân có tổng công suất 10/700 MW đang được tích cực triển khai.

Các doanh nghiệp Khối Doanh nghiệp Trung ương với công tác xóa đói, giảm nghèo

TCCSĐT - Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của người Việt Nam luôn được vun đắp, kế thừa. Các doanh nghiệp Khối Doanh nghiệp Trung ương phát huy truyền thống đó bằng các việc làm thiết thực trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Xây dựng đội ngũ trí thức ở thành phố Hải Dương

TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thành phố Hải Dương đã thu được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng đội ngũ trí thức của địa phương.

Việt Nam - MOVITEL

TCCSĐT - Trong quá trình hội nhập quốc tế, một số doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư ra nước ngoài, không chỉ tìm kiếm mục tiêu kinh doanh mà còn góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Trang12345678910
/ / Xem tiếp

Tương lai tốt đẹp trong quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Belarus

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 23 đến ngày 27-11. Kết thúc chuyến thăm, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.

VIDEO