Chủ Nhật, 24/6/2018
 • Đi học là hạnh phúc

  TCCSĐT - Học tập là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Những giá trị của truyền thống học tập của dân tộc được kết tinh trong nhân cách và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân năm học mới (2016 - 2017) với nhiều hứa hẹn mới, ôn lại và tôn vinh những giá trị hiếu học của dân tộc ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng chính là lời chào mừng năm học mới với những kỳ vọng mới ở thế hệ tương lai của đất nước.

 • Chất lượng và tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ hiện nay

  TCCSĐT - Để đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ cần xem xét đầy đủ các tiêu chí đánh giá trong tính hệ thống. Cách đánh giá phải thật sự khách quan, toàn diện và lịch sử cụ thể, vừa định lượng, vừa định tính, lấy định lượng để định tính; xem xét toàn diện, tổng hợp tất cả các yếu tố có thể đo, định lượng được để định tính rõ ràng, đầy đủ chất lượng đội ngũ cán bộ.

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Nội dung quan trọng trong nhiệm vụ đột phá của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

  TCCSĐT - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã rút ra những bài học kinh nghiệm cho chặng đường mới. Đại hội khẳng định vai trò, tầm quan trọng của yếu tố con người - nguồn nhân lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là một trong bốn bài học cốt lõi cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 • Kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Kovalevskaia

  TCCSĐT - Ngày 06-3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Kovalevskaia, nhằm biểu dương, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam nói chung và các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nói riêng; những người đã và đang không ngừng đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội của đất nước.

 • Chống “chảy máu chất xám”, chống “lãng phí” nguồn trí tuệ Việt Nam

  TCCSĐT - Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là thời cơ, là vận hội để nền khoa học và công nghệ Việt Nam vươn lên. Sự lớn mạnh của một nền khoa học và công nghệ được phản ánh bằng chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Với ý nghĩa quan trọng và tính chất phức tạp của công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, thực tiễn quản lý trong nước cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc phát triển nguồn nhân lực cần được thực hiện một cách khoa học hơn.

 • Đồng chí Lê Hồng Anh gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

  Chiều ngày 23-11-2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội (2005 - 2015).

 • Công tác đào tạo sau đại học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  TCCSĐT - Là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục đa ngành chất lượng cao, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được xem là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

 • Cần có các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ hữu hiệu để phát triển đất nước

  Các nhà khoa học cho rằng cần có các giải pháp hữu hiệu để khoa học và công nghệ Việt Nam đáp ứng được sự nghiệp “xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” - một trong 5 nội dung quan trọng của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 • Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh hiện nay

  TCCSĐT - Trong mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội, vai trò người mẹ, người giáo viên có ảnh hưởng sâu sắc tới hiệu quả của quá trình giáo dục và hình thành nhân cách học sinh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với nhiều tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, vai trò ấy lại càng trở nên quan trọng, quyết định tới chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh.

 • “Làm giàu chân chính là yêu nước”

  TCCSĐT - Ngày 05-10-2015, tại Át-lan-ta (Hoa Kỳ), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - cuộc hội nhập đỉnh cao của thế giới đương đại đã chính thức kết thúc đàm phán, dự kiến sẽ được ký kết và thực thi trong năm 2016. Đây là niềm vui song cũng là nỗi lo của tất cả chúng ta bởi cơ hội nhiều, thách thức lớn và cạnh tranh vì thế cũng sẽ khắc nghiệt hơn.

 • An Giang sau một năm thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

  TCCSĐT - Năm học 2014 - 2015 là năm đầu tiên ngành giáo dục An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...” đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Từ những bài học kinh nghiệm bước đầu, ngành giáo dục và đào tạo An Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 • Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính

  TCCSĐT - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển đất nước.

 • Xã hội tri thức - Công cụ đầy hứa hẹn để phát triển con người và xã hội bền vững

  TCCSĐT - Xã hội tri thức là một kiểu xã hội dựa trên việc không ngừng sản xuất và sử dụng hàng loạt tri thức trong mọi lĩnh vực, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, để phát triển con người trên toàn hành tinh một cách công bằng, an sinh và bền vững.

 • Một số giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Bắc Giang

  TCCSĐT - Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Giang xác định 03 giải pháp đột phá, trong đó có giải pháp về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; cung cấp lao động cho các tỉnh trong khu vực và xuất khẩu lao động.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức Việt Nam

  TCCSĐT - Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó Người để lại cho chúng ta một mẫu mực về sự tôn trọng, sử dụng đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiêu điểm

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Sáng 20-6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trên cả nước, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2018). TCCSĐT xin chân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi lễ.

Video