Trí thức – Doanh nhân

Kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Kovalevskaia

TCCSĐT - Ngày 06-3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Kovalevskaia, nhằm biểu dương, tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam nói chung và các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nói riêng; những người đã và đang không ngừng đóng góp cho sự phát triển khoa học công nghệ, kinh tế, xã hội của đất nước.

Chống “chảy máu chất xám”, chống “lãng phí” nguồn trí tuệ Việt Nam

TCCSĐT - Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là thời cơ, là vận hội để nền khoa học và công nghệ Việt Nam vươn lên. Sự lớn mạnh của một nền khoa học và công nghệ được phản ánh bằng chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Với ý nghĩa quan trọng và tính chất phức tạp của công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, thực tiễn quản lý trong nước cũng như kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc phát triển nguồn nhân lực cần được thực hiện một cách khoa học hơn.

Đồng chí Lê Hồng Anh gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Chiều ngày 23-11-2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gặp mặt các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội (2005 - 2015).

Công tác đào tạo sau đại học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TCCSĐT - Là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục đa ngành chất lượng cao, trường Đại học Sư phạm Hà Nội được xem là một trong các trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam.

Cần có các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ hữu hiệu để phát triển đất nước

Các nhà khoa học cho rằng cần có các giải pháp hữu hiệu để khoa học và công nghệ Việt Nam đáp ứng được sự nghiệp “xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” - một trong 5 nội dung quan trọng của dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với công tác phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục học sinh hiện nay

TCCSĐT - Trong mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội, vai trò người mẹ, người giáo viên có ảnh hưởng sâu sắc tới hiệu quả của quá trình giáo dục và hình thành nhân cách học sinh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với nhiều tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, các tệ nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, vai trò ấy lại càng trở nên quan trọng, quyết định tới chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh.

“Làm giàu chân chính là yêu nước”

TCCSĐT - Ngày 05-10-2015, tại Át-lan-ta (Hoa Kỳ), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - cuộc hội nhập đỉnh cao của thế giới đương đại đã chính thức kết thúc đàm phán, dự kiến sẽ được ký kết và thực thi trong năm 2016. Đây là niềm vui song cũng là nỗi lo của tất cả chúng ta bởi cơ hội nhiều, thách thức lớn và cạnh tranh vì thế cũng sẽ khắc nghiệt hơn.

An Giang sau một năm thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

TCCSĐT - Năm học 2014 - 2015 là năm đầu tiên ngành giáo dục An Giang triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo...” đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận. Từ những bài học kinh nghiệm bước đầu, ngành giáo dục và đào tạo An Giang tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong quá trình cải cách hành chính

TCCSĐT - Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đề ra mục tiêu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và sự nghiệp phát triển đất nước.

Xã hội tri thức - Công cụ đầy hứa hẹn để phát triển con người và xã hội bền vững

TCCSĐT - Xã hội tri thức là một kiểu xã hội dựa trên việc không ngừng sản xuất và sử dụng hàng loạt tri thức trong mọi lĩnh vực, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, để phát triển con người trên toàn hành tinh một cách công bằng, an sinh và bền vững.

/ / Xem tiếp

Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành văn bản số 15-TB/BCĐTW thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

VIDEO