Trí thức – Doanh nhân

Xã hội tri thức - Công cụ đầy hứa hẹn để phát triển con người và xã hội bền vững

TCCSĐT - Xã hội tri thức là một kiểu xã hội dựa trên việc không ngừng sản xuất và sử dụng hàng loạt tri thức trong mọi lĩnh vực, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, để phát triển con người trên toàn hành tinh một cách công bằng, an sinh và bền vững.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Bắc Giang

TCCSĐT - Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Giang xác định 03 giải pháp đột phá, trong đó có giải pháp về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động; cung cấp lao động cho các tỉnh trong khu vực và xuất khẩu lao động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức Việt Nam

TCCSĐT - Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó Người để lại cho chúng ta một mẫu mực về sự tôn trọng, sử dụng đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Gia đình Việt Nam đương đại - Tư duy mới trong một xã hội đang biến đổi

TCCSĐT - Hiện nay, có ý kiến cho rằng gia đình Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đang có nguy cơ khủng hoảng và nếu chúng ta không có biện pháp phù hợp thì có thể những “tổ ấm” này sẽ tan rã trong tương lai, kéo theo sự suy thoái của các giá trị khác. Do vậy, cần có sự kết hợp đúng đắn giữa tinh hoa của truyền thống và hiện đại để xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc.

Tăng cường đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta hiện nay

TCCSĐT - Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, rất thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa… với khu vực và thế giới. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hợp thành một khối thống nhất, đồng thuận, nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp vừa là yêu cầu tất yếu của thời cuộc song cũng là nhu cầu tự thân của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Báo chí điện tử và truyền thông xã hội

TCCSĐT - Những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của loại hình báo chí điện tử và truyền thông xã hội (thông tin trên mạng internet) đã đặt ra những vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu và giải pháp quản lý. Đây vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức rất lớn đối với công tác văn hóa, tư tưởng.

Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TCCS - Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, các cơ quan nhà nước, của các đoàn thể và là diễn đàn của nhân dân. Trong 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện được vai trò tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Từ ngày 01-7-2015 Luật Giáo dục nghề nghiệp chính thức có hiệu lực, theo đó, hợp nhất giáo dục chuyên nghiệp với giáo dục nghề, gọi chung là giáo dục nghề nghiệp. Cùng với giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp theo hướng tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp,… là nhiệm vụ quan trọng.

Nghĩa tình VietinBank với quê hương đất võ

TCCSĐT - Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân và tôn vinh các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, VietinBank tài trợ kinh phí 15 tỷ đồng để nâng cấp công trình Nghĩa trang Liệt sỹ Tp. Quy Nhơn (Bình Định).

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

/ / Xem tiếp

Đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới Hoa Kỳ (từ ngày 03 đến ngày 09-9) nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ và hội nhập quốc tế của Việt Nam, tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả.

VIDEO