Trí thức – Doanh nhân

Tác động của nguồn lực văn hóa đối với lĩnh vực lao động, việc làm và thu nhập ở Hà Nội

TCCSĐT - Lao động, việc làm và thu nhập không chỉ gắn với lợi ích thiết thân của từng người, mà còn gắn với lợi ích của toàn xã hội, chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó nguồn lực văn hóa là yếu tố quan trọng, bởi nói đến văn hóa trước hết là nói đến con người.

Giáo dục đào tạo với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Trong điều kiện nền kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn toàn cầu hóa, lợi thế so sánh của sự phát triển kinh tế đang chuyển từ yếu tố giàu tài nguyên, nhiều tiền vốn, giá nhân công rẻ sang lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao. Vấn đề đặt ra đối với Việt Nam là đổi mới cơ chế giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành tựu và một số hạn chế của đào tạo sau đại học ở nước ta

TCCSĐT - Đào tạo sau đại học với mục tiêu trang bị những kiến thức sau đại học và nâng cao kỹ năng thực hành nhằm xây dựng đội ngũ những người làm khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.

Cơ hội và thách thức đối với lao động Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

TCCSĐT - Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến sẽ được thành lập vào cuối năm 2015 là một bước ngoặt đánh dấu sự hòa nhập toàn diện của các nền kinh tế Đông Nam Á. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với lao động Việt Nam cũng như công tác đào tạo nghề hiện nay.

Xây dựng một xã hội học tập

TCCSĐT - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã xác định mục tiêu xây dựng một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; gắn với xây dựng xã hội học tập. Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay, việc xây dựng một xã hội học tập càng trở nên vô cùng cấp thiết, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Báo chí và doanh nghiệp: Gắn bó, hợp tác và chia sẻ

TCCSĐT - Trong thế giới hiện nay, phát triển kinh tế là một trong những yếu tố then chốt quyết định sức mạnh quốc gia. Các hoạt động từ kinh tế, ngoại giao, quân sự,… suy cho cùng cũng nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích quốc gia, trong đó lớn nhất là lợi ích kinh tế. Trong bối cảnh đó, việc phản ánh các hoạt động kinh tế, hoạt động của các doanh nghiệp, các doanh nhân là một trọng tâm của báo chí.

Phát triển khoa học và công nghệ ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam qua gần 30 năm đổi mới

TCCSĐT - Đồng hành chung với sự nghiệp đổi mới đất nước, khoa học và công nghệ luôn khẳng định được vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Gần 30 năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của nước nhà, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

TCCSĐT - Là một bộ phận của công tác tư tưởng do Đảng ta tiến hành, công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò quan trọng, góp phần vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ của cách mạng do Đảng đề ra. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng song vẫn còn có những hạn chế cần khắc phục.

Nhà văn Tô Hoài - Người hóm lẹm bậc nhất văn đàn Việt

TCCSĐT - Nhà văn Tô Hoài là nhà văn Việt Nam nổi tiếng gần một thế kỷ qua, là tác giả có nhiều tác phẩm nhất trong các nhà văn Việt Nam hiện đại. Ông không những viết nhiều mà còn viết đủ thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, ký sự, tiểu luận và hồi ký, tản văn, kịch bản phim,...

Chuẩn bị tốt nhân lực cho ngành điện hạt nhân ở Việt Nam

TCCSĐT - Dự án đầu tư phát triển các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I và Ninh Thuận II, bảo đảm đến năm 2020, đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành, đến năm 2030, nguồn điện hạt nhân có tổng công suất 10/700 MW đang được tích cực triển khai.

Trang12345678910
/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung Hội nghị Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng

Ngày 20-12, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 5 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) lần thứ 5:

VIDEO