Trí thức – Doanh nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đội ngũ trí thức Việt Nam

TCCSĐT - Di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta, trong đó Người để lại cho chúng ta một mẫu mực về sự tôn trọng, sử dụng đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Gia đình Việt Nam đương đại - Tư duy mới trong một xã hội đang biến đổi

TCCSĐT - Hiện nay, có ý kiến cho rằng gia đình Việt Nam cũng như ở nhiều nước trên thế giới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đang có nguy cơ khủng hoảng và nếu chúng ta không có biện pháp phù hợp thì có thể những “tổ ấm” này sẽ tan rã trong tương lai, kéo theo sự suy thoái của các giá trị khác. Do vậy, cần có sự kết hợp đúng đắn giữa tinh hoa của truyền thống và hiện đại để xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc.

Tăng cường đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta hiện nay

TCCSĐT - Việt Nam có bờ biển dài trên 3.260km, rất thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa… với khu vực và thế giới. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hợp thành một khối thống nhất, đồng thuận, nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp vừa là yêu cầu tất yếu của thời cuộc song cũng là nhu cầu tự thân của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Báo chí điện tử và truyền thông xã hội

TCCSĐT - Những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của loại hình báo chí điện tử và truyền thông xã hội (thông tin trên mạng internet) đã đặt ra những vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu và giải pháp quản lý. Đây vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức rất lớn đối với công tác văn hóa, tư tưởng.

Báo chí cách mạng Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

TCCS - Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, các cơ quan nhà nước, của các đoàn thể và là diễn đàn của nhân dân. Trong 90 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn thể hiện được vai trò tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Từ ngày 01-7-2015 Luật Giáo dục nghề nghiệp chính thức có hiệu lực, theo đó, hợp nhất giáo dục chuyên nghiệp với giáo dục nghề, gọi chung là giáo dục nghề nghiệp. Cùng với giáo dục phổ thông, giáo dục đại học, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp theo hướng tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp,… là nhiệm vụ quan trọng.

Nghĩa tình VietinBank với quê hương đất võ

TCCSĐT - Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân và tôn vinh các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, VietinBank tài trợ kinh phí 15 tỷ đồng để nâng cấp công trình Nghĩa trang Liệt sỹ Tp. Quy Nhơn (Bình Định).

Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Phát triển nguồn nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phát triển nguồn nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Giải pháp xây dựng văn hóa kinh doanh ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Xây dựng văn hóa kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế. Chính vì vậy, tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để xây dựng văn hóa kinh doanh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết và cấp bách.

VietinBank: Yếu tố nào tạo nên giá trị thương hiệu?

TCCSĐT - Sau 7 năm chuyển đổi thương hiệu từ Incombank thành VietinBank, từ một ngân hàng nhỏ, VietinBank vững vàng vị thế số 1 hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay. Chưa hết, liên tục nhiều năm VietinBank nằm trong Top 2000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Vậy yếu tố nào tạo nên giá trị của VietinBank?

/ / Xem tiếp

Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân

TCCS - Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930: “Ban Trung ương có thể xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền”, tròn 85 năm trước, ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày nay, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ bút, ra mắt bạn đọc số đầu tiên!

VIDEO