Trí thức – Doanh nhân

Nhà văn Tô Hoài - Người hóm lẹm bậc nhất văn đàn Việt

TCCSĐT - Nhà văn Tô Hoài là nhà văn Việt Nam nổi tiếng gần một thế kỷ qua, là tác giả có nhiều tác phẩm nhất trong các nhà văn Việt Nam hiện đại. Ông không những viết nhiều mà còn viết đủ thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn, ký sự, tiểu luận và hồi ký, tản văn, kịch bản phim,...

Chuẩn bị tốt nhân lực cho ngành điện hạt nhân ở Việt Nam

TCCSĐT - Dự án đầu tư phát triển các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I và Ninh Thuận II, bảo đảm đến năm 2020, đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên vào vận hành, đến năm 2030, nguồn điện hạt nhân có tổng công suất 10/700 MW đang được tích cực triển khai.

Các doanh nghiệp Khối Doanh nghiệp Trung ương với công tác xóa đói, giảm nghèo

TCCSĐT - Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó của người Việt Nam luôn được vun đắp, kế thừa. Các doanh nghiệp Khối Doanh nghiệp Trung ương phát huy truyền thống đó bằng các việc làm thiết thực trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Xây dựng đội ngũ trí thức ở thành phố Hải Dương

TCCSĐT - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thành phố Hải Dương đã thu được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng đội ngũ trí thức của địa phương.

Việt Nam - MOVITEL

TCCSĐT - Trong quá trình hội nhập quốc tế, một số doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư ra nước ngoài, không chỉ tìm kiếm mục tiêu kinh doanh mà còn góp phần quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam.

Định hình tố chất của nhà quản lý trong nền kinh tế tri thức

TCCSĐT - Trong nền kinh tế tri thức, thách thức quan trọng nhất đối với nhà quản lý là nâng cao năng suất lao động các công việc tri thức, hay năng suất lao động của người lao động tri thức. Điều này đặt ra những yêu cầu mới đối với nhà quản lý.

Hà Nội tích cực xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TCCSĐT - Xác định được vai trò của trí thức - lực lượng lao động đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, Hà Nội đã và đang tích cực xây dựng đội ngũ trí thức Thủ đô, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa của thành phố và cả nước.

Hướng phát triển đầy hứa hẹn cho ngành công nghiệp sữa Việt Nam

TCCSĐT - Sau hai năm xây dựng, ngày 9-7 vừa qua nhà máy sữa tươi sạch TH tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã chính thức khánh thành và đưa vào vận hành cụm dây chuyền sản xuất số 1 với công suất 200.000 tấn/năm. Giai đoạn tiếp theo sẽ được xây dựng trong thời gian 4 năm sắp tới. Khi hoàn thành vào năm 2017 siêu nhà máy Mê-ga Plan (Mega Plant) sẽ đạt tổng công suất 1.700 tấn/ngày, tương đương 500 triệu lít/năm. Đây sẽ là nhà máy chế biến sữa tươi lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Xây dựng doanh nghiệp nhà nước xứng đáng là nòng cốt của nền kinh tế quốc dân theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI

TCCS - Trong quá trình đổi mới, chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường, doanh nghiệp nhà nước đã góp phần quan trọng bảo đảm vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một trí thức Việt kiều yêu nước

TCCSĐT - Tháng 6 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh và phái đoàn Chính phủ sang thăm chính thức nước Pháp. Những Việt kiều trí thức thành danh ở Pháp, như: bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân, kỹ sư mỏ luyện kim Võ Đình Huỳnh, kỹ sư cơ khí Phạm Quang Lễ,… nghe theo lời kêu gọi của Bác, hy sinh hạnh phúc riêng tư, từ bỏ tất cả để hồi hương, cùng với nhân dân tham gia kháng chiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trang12345678910
/ / Xem tiếp

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

TCCS - “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

VIDEO