Thứ Năm, 18/7/2019
Lâm Đồng: Sơ kết 2 năm thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
19/5/2018 21:21' Gửi bài này In bài này
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cùng với sự tham dự của tất cả các đồng chí là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Tại 14 điểm cầu trong toàn tỉnh có sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các địa phương, đơn vị.

Quán triệt Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, ban hành các văn bản triển khai thực hiện; đã gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua yêu nước... Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch nêu gương, cấp trên làm trước để cấp dưới làm theo. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ sở được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết… Việc học tập và làm theo Bác ở các cấp, các ngành trong tỉnh đã tạo được nhiều chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Điều này góp phần quan trọng để niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Qua đó, trong nhân dân cũng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị, 4 tập thể và 4 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị đã tham gia giao lưu, chia sẻ những câu chuyện và việc làm cụ thể cảm động và đầy sức thuyết phục, có sức lan tỏa sâu rộng. Đây cũng là dịp để toàn tỉnh cùng nhìn lại những việc đã làm được, đồng thời kiểm điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị đạt kết quả cao hơn, rõ nét và thực chất hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đánh giá cao, biểu dương những kết quả đã đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị; khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 2 năm qua có sự đóng góp quan trọng của việc thực hiện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, xác định rõ hơn những nội dung đột phá để đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện, bảo đảm tính khả thi cao. Gắn thực hiện Chỉ thị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Chú trọng gắn việc thực hiện Chỉ thị với Nghị quyết 33 và Chương trình hành động số 89 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc vận động cán bộ đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong dịp này, có 15 tập thể, 17 cá nhân và 1 hộ gia đình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra, tỉnh còn biểu dương hai em học sinh gồm Trương Bá Bình Phương, học sinh lớp 11 Anh trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long và em Nguyễn Anh Hào học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Gia Hiệp, huyện Di Linh do đã có nhiều nỗ lực trong cuộc sống và đạt thành tích cao trong học tập. Hai em đã nhận được hai suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng của Tỉnh ủy./.

Lê Vân

Video