Thứ Sáu, 20/9/2019
Phát huy giá trị của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam để xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
20/4/2018 21:18' Gửi bài này In bài này
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi Họp mặt

Tham dự buổi họp mặt còn có gần 300 đại biểu là các đồng chí nguyên lãnh đạo và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo, thành viên Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam.

Tại buổi Họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam. Dấu son lịch sử đó là, tháng 01-1968, tại Hội nghị lần thứ 14 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa III, đã ra quyết định: “Cần thành lập một Mặt trận thứ hai bên cạnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng, lấy một tên thích hợp với cương lĩnh rộng rãi hơn Cương lĩnh chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Mặt trận thứ hai này sẽ giữ thái độ độc lập đối với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam nhưng tuyên bố liên minh với Mặt trận Dân tộc Giải phóng và tất cả những người muốn phấn đấu cho miền Nam Việt Nam có độc lập, chủ quyền, dân chủ, hòa bình và trung lập”. Thành phần của Mặt trận thứ hai “sẽ tập hợp thêm những lực lượng, những cá nhân có tinh thần chống Mỹ và Thiệu - Kỳ và tranh thủ các tầng lớp trung gian ở các thành thị, đồng thời tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi hơn ở nước ngoài”. Đó là lý do để Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình ra đời và được thành lập chủ yếu ở các thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn, lấy Sài Gòn làm cơ quan trung ương.

Theo đó, ngày 20 và 21-4-1968, Đại hội thành lập Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam được tổ chức ở vùng giải phóng. Liên minh ra Tuyên ngôn và Chương trình hành động cứu nước với nội dung chủ yếu là đấu tranh đòi độc lập cho dân tộc, dân chủ và hòa bình cho Việt Nam; đồng thời, quy tụ phong trào đấu tranh yêu nước của giới sinh viên, học sinh, trí thức, đồng bào tôn giáo, công nhân, thương gia, nhân sĩ dân chủ tại các đô thị miền Nam.

Lịch sử ghi nhận rằng, năm 1977, các tổ chức mặt trận góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong đó có Lực lượng Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình, sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, các tổ chức Mặt trận, trong đó có Lực lượng Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam đã thống nhất thành một tổ chức duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bày tỏ sự tự hào về tổ chức Mặt trận Tổ quốc với bề dày lịch sử vẻ vang của mình, trong đó có vai trò không thể thiếu của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Đây là dịp để cùng nhau ôn lại một giai đoạn lịch sử đầy ý nghĩa, từ đó không chỉ là lời nhắc nhở, là thái độ tri ân mà còn là tiếp nối những giá trị bất biến - chính là lòng yêu nước và tiến bộ, là tinh thần cách mạng, không ngại hy sinh gian khổ, là sức mạnh đại đoàn kết dân tộc tập hợp dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu khẳng định: Tự hào về tổ chức Mặt trận Tổ quốc với bề dày lịch sử vẻ vang của mình, trong đó có vai trò không thể thiếu của Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, càng làm cho mỗi chúng ta phải quyết tâm nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Cùng nhau nỗ lực, đồng lòng để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cũng tại buổi Họp mặt, đại diện thế hệ cán bộ mặt trận trẻ, tiêu biểu bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bình Thạnh cho rằng: Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ - chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng, thì thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận hôm nay nguyện một lòng tiếp bước truyền thống cha anh, không ngừng rèn đức, luyện tài, học tập và bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cao cả, nhân cách sống trong sạch, tự hào viết tiếp trang sử hào hùng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

Tin, ảnh: Lâm Khang

Video