Thứ Bảy, 19/1/2019
Bình Phước: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
17/12/2017 15:37' Gửi bài này In bài này
Công tác tuyên giáo của tỉnh Bình Phước năm 2017 đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh
Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ngành khối văn hóa - xã hội và các đoàn thể, cơ quan báo chí tỉnh; đại diện thường trực các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã.

Trong năm 2017, công tác tuyên giáo của tỉnh Bình Phước đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra; có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, toàn Ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII; hướng dẫn và tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuệ Hiền ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của ngành tuyên giáo toàn tỉnh năm 2017, đồng thời, đề nghị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như: Tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng triển khai nghị quyết của Đảng bằng hình thức phù hợp, nhất là đẩy mạnh truyền hình trực tuyến đến cơ sở và trực tiếp trên truyền hình; tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng trong hệ thống chính trị và nhân dân về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, định hướng và kiểm tra việc chấp hành sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan báo chí tỉnh, đồng thời tham mưu giải quyết xử lý những thông tin báo chí ngoài tỉnh viết về Bình Phước không khách quan và việc chỉ đạo quản lý nhà nước về báo chí. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo hướng chú trọng việc làm thiết thực, đổi mới, sáng tạo, tránh hình thức; tuyên truyền có chiều sâu các gương người tốt việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Về đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, phải làm tốt công tác định hướng chính trị tư tưởng đối với các sự kiện chính trị, những vụ việc phức tạp, nhạy cảm để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác nhằm sử dụng mạng xã hội như một kênh tuyên truyền chính thống thật sự hiệu quả.

Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều chia sẻ công tác trong năm 2017 qua các tham luận về: Công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Báo Bình Phước; Giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác triển khai, quán triệt nghị quyết của Đảng và công tác thông tin thời sự trong Đảng bộ Quân sự tỉnh; Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ thị xã Phước Long; Chất lượng, hiệu quả hội nghị thông tin thời sự trực tuyến đến cấp xã ở Hớn Quản; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học tập lý luận chính trị tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Phú.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; đồng thời, giải trình các ý kiến phát biểu tại hội nghị để bổ sung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Trong đó, yêu cầu ngành tuyên giáo tỉnh phải kiên trì, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng nâng cao chất lượng công tác, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị; các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII.../.
Hồng Sơn

Video