Thứ Tư, 25/4/2018
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai quy hoạch cán bộ nguồn cho các quận huyện, sở ngành đến năm 2025
26/12/2016 21:46' Gửi bài này In bài này
Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng trao đổi với đại biểu bên lề Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục đích của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác quy hoạch, giúp chủ động tạo nguồn, chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; thực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương; kết hợp bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ và hiện tượng cục bộ, bè phái, trì trệ, quan liêu, tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Theo Kế hoạch, cán bộ trong quy hoạch là những cán bộ có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch nên ở thời điểm đưa vào quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo chức danh quy hoạch mà cần tiếp tục được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí theo tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh quy hoạch. Việc sử dụng cán bộ quy hoạch phải bảo đảm cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp trên phải kinh qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới để đào tạo, rèn luyện cán bộ. Khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử vào chức danh nào thì phải chọn cán bộ có trong quy hoạch của chức danh đó, trường hợp thật đặc biệt mới chọn các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc yêu cầu về cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch cán bộ; để mở rộng nguồn cán bộ quy hoạch đang công tác ở lĩnh vực, địa phương khác. Cùng với đó, bí thư cấp ủy, trưởng các sở, ngành, đoàn thể cần chủ động liên hệ tiếp cận, nghiên cứu danh sách để lựa chọn giới thiệu đưa vào nguồn quy hoạch nhân sự ban thường vụ cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương đơn vị...

Đồng chí Tất Thành Cang yêu cầu, các cấp ủy, lãnh đạo các sở, ngành và tương đương phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy trình theo hướng dẫn Kế hoạch và dành thời gian thỏa đáng để rà soát, đánh giá đúng năng lực, phẩm chất, hiệu quả công việc của từng cán bộ; đồng thời, mạnh dạn đột phá, mở rộng nguồn cán bộ dự bị đang công tác ở cơ quan, đơn vị khác nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong quy hoạch đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực trí tuệ và thực tiễn./.

Theo: TTXVN

Video