Chủ Nhật, 24/6/2018
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015
18/10/2012 0:7' Gửi bài này In bài này

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định: Mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, giữa dân tộc và các nhóm dân cư; đồng thời thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện Mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc mà Việt Nam đã cam kết. Những năm qua, việc tập trung thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng của các huyện, xã nghèo được tăng cường; đời sống người nghèo được cải thiện rõ rệt; thành tựu giảm nghèo được cải thiện rõ rệt; thành tựu giảm nghèo của nước ta thời gian qua được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu giảm nghèo hiệu quả, ngày 19-5-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020. Nghị quyết số 80 được ban hành là một chương trình khung, trong đó xác định rõ các đối tượng, địa bàn ưu tiên đầu tư, các chính sách, dự án. Chương trình sẽ được thiết kế mang tính hệ thống để tập trung hướng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên cho các huyện, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015 là một trong các giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 80 của Chính phủ, là chương trình giảm nghèo duy nhất trong giai đoạn 2012 - 2015. Nguồn lực đầu tư cho Chương trình đã được Quốc hội, Chính phủ xác định và cân đối cho cả giai đoạn, trong đó Ngân sách Trung ương bố trí chiếm 74,55%, còn lại là các nguồn đầu tư từ ngân sách địa phương, các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam Pra-ti-ha Me-ta, bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong công tác giảm nghèo, tốc độ giảm nghèo của Việt Nam chưa tương xứng giữa các vùng và giữa các nhóm dân cư. Ở một số nơi tỷ lệ nghèo vẫn cao, vẫn còn tình trạng nghèo cùng cực, kinh niên đặc biệt là trong các nhóm dân tộc thiểu số và người dân nghèo ở những vùng miền núi ven biển. Tiến độ đạt các mục tiêu thiên niên kỷ đối với các nhóm dân tộc thiểu số còn chậm nhiều so với mức bình quân của cả nước và sự chênh lệch giữa hộ giàu và hộ nghèo ngày một tăng. Hiện tại, một bộ phận dân cư vẫn đang sống rất sát với chuẩn nghèo. Nếu có một cú sốc như thảm họa thiên nhiên, sự cố liên quan đến kinh tế hoặc sức khỏe là có thể đẩy những người sống sát ngưỡng nghèo rơi trở lại nghèo đói. Trẻ em, phụ nữ, dân di cư và người cận nghèo ở các vùng khó khăn, vùng dễ bị thiên tai đang có nhiều nguy cơ tái nghèo hoặc trở nên nghèo khó hơn.

Do Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình nên công tác giảm nghèo càng trở nên phức tạp. Trong tình hình phát triển như hiện nay với tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhanh, bất ổn kinh tế trong nước và thế giới và nhiều tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải có chính sách phù hợp. Trong đó, cần quan tâm tạo nhiều việc làm hơn cho thanh niên và nông dân, cung cấp bảo trợ xã hội cho các nhóm yếu thế, mang lại dịch vụ xã hội tốt hơn để duy trì kết quả giảm nghèo bền vững.

Quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đã tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận, hưởng ứng. Thông qua việc hình thành dự án do UNDP và Ai Len tài trợ mang tên “Hỗ trợ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 - 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2015".

Đây là dự án hỗ trợ kỹ thuật, nhằm tăng cường năng lực kế hoạch triển khai thực hiện và giám sát đánh giá, tăng cường vai trò tham mưu chính sách và điều phối của các bộ, ngành Trung ương; thí điểm xây dựng, đánh giá, nhân rộng các mô hình áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo ở địa phương…Dự án PRPP được triển khai sẽ giúp các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành thuộc địa bàn dự án có thêm kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo giai đoạn tới.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định: Trong thời gian tới, với vai trò là cơ quan thường trực, điều phối chương trình, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường phối kết hợp với các bộ, ngành liên quan và các đối tác phát triển để tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 80/NQ-CP và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015./.

Theo Chinhphu.vn

Video