Tiêu điểm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII - Đoàn kết, trí tuệ và đổi mới thực sự

Vào thời khắc chuyển giao đón Xuân Bính Thân - 2016 với khí thế, vận hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời phỏng vấn, nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

Toàn văn bài phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 03-02, tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì gặp mặt, chúc Tết lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại cuộc gặp mặt.

Lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nhân dân

Sáng 02-02, tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày 28-01, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Đại hội. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Sáng 28-1-2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đọc Diễn văn bế mạc, nêu bật thành công của Đại hội. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn bế mạc.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII

Tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới*

Sáng 21-01, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đọc Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn Diễn văn.

Mừng năm mới 2016! Mừng Đại hội XII của Đảng ta

TCCS - Đất nước đã bước vào năm mới 2016, năm mở đầu bằng một sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ta.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 của Tổng bí thư

Chiều 13-01, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thật sự dân chủ và trách nhiệm cao.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước

Sáng 11-01-2016, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

/ / Xem tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII - Đoàn kết, trí tuệ và đổi mới thực sự

Vào thời khắc chuyển giao đón Xuân Bính Thân - 2016 với khí thế, vận hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời phỏng vấn, nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

VIDEO