Tiêu điểm

Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith từ ngày 25 đến 27-4, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức thực hiện có hiệu quả

Sáng 19-4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội đọc diễn văn bế mạc Kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIII

Sau 19 ngày làm việc, sáng 12-4, Kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII đã bế mạc.

Bài phát biểu đầu tiên của tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Tại phiên họp sáng 07-4-2016 của Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày 02-4, sau khi Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại biểu Quốc hội được Quốc hội khóa XIII tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch nước. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Cần tạo chuyển biến để ngành Tổ chức xây dựng Đảng thật sự là một ngành mẫu mực, vẻ vang *

TCCSĐT - Tại Hội nghị toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 diễn ra sáng 26-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Ngày 22-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng đăng toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11 của Chủ tịch Quốc hội

TCCSĐT - Sáng 21-3-2016, Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng-Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. TCCSĐT xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 11 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 12-3-2016, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư:

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 10-3-2016, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

/ / Xem tiếp

Tuyên bố chung nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Volachith từ ngày 25 đến 27-4, hai bên đã ra Tuyên bố chung.

VIDEO