Thứ Tư, 21/8/2019
Xây dựng chiến lược phát triển Tạp chí Cộng sản theo hướng tinh gọn, đặc sắc
21/1/2019 21:42' Gửi bài này In bài này
Đến dự Hội nghị có: Đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương;  cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: TS. Phạm Đình Đảng; PGS, TS. Vũ Văn Hà; các đồng chí nguyên Phó Tổng Tạp chí Cộng sản: TS. Phạm Tất Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy; PGS, TS. Trần Quang Nhiếp; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, Đảng ủy viên, các đồng chí lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, các đồng chí lãnh đạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

 
PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì Hội nghị

Đánh giá tổng kết công tác năm 2018, PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, năm 2018 là năm triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương, năm mà tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thuận lợi và khó khăn đan xen, tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản. Trong bối cảnh chung của đất nước, bằng nỗ lực cao của toàn thể đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên và những người phục vụ, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ quan trọng:

Thứ nhất, trong công tác biên tập xuất bản, Ban Biên tập chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổng thể, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản thống nhất, đồng bộ, xác định rõ chủ đề cho mỗi số của từng ấn phẩm trên cơ sở bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản, chương trình và kế hoạch công tác của Đảng và Nhà nước, bao quát nhiều chuyên mục trong đó trọng tâm tập trung giữ vững và nâng cao những chuyên mục đặc sắc của Tạp chí; chất lượng của bài viết đã được nâng lên, lần đầu Tạp chí có bài đạt giải A, Giải Búa Liềm vàng do chính tác giả của Tạp chí viết, tiếp tục đà của những năm trước; khắc phục tình trạng báo cáo hóa bài viết của lãnh đạo địa phương; tỉ lệ bài của cán bộ Tạp chí đã gia tăng nhờ gắn chặt nghiên cứu khoa học với công bố bài viết trên Tạp chí; tiếp tục dịch bài trên các trang điện tử tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Lào, cập nhật đủ số lượng, cung cấp tin, bài cho trang quản trị Solidnet;

Thứ hai,
công tác nghiên cứu khoa học được mở rộng quy mô, tăng lên cả nghiên cứu đề tài, tổ chức hội thảo, tọa đàm. Nguồn tài chính khoa học tăng trưởng nhanh, đa dạng hóa từ nguồn ngân sách, tự chủ, đề tài thuộc các chương trình hợp tác liên kết. Công tác quản lý khoa học được chuẩn hóa một bước; định hướng nghiên cứu mục tiêu được xác định rõ ràng hơn, cụ thể hơn như mục tiêu tăng cường năng lực cán bộ, tạo nguồn bài viết, mở rộng ảnh hưởng, tham gia liên kết… Năm 2018, Tạp chí đã triển khai 06 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, 11 đề tài cấp cơ sở, 09 hội thảo khoa học, 12 cuộc tọa đàm, làm tốt việc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc thanh quyết toán nghiệm thu, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn an ninh mạng, vận hành đồng bộ hệ thống hành chính điện tử egov, tích cực thúc đẩy xây dựng giao diện mới của Tạp chí Cộng sản điện tử một cách căn bản sau 20 năm vận hành.

Thứ ba, công tác phục vụ biên tập và phát hành truyền thông, quảng cáo năm 2018 đã thực hiện đúng tiến độ, quy trình thiết kế, chế bản và trị sự đối với tất cả các ấn phẩm in và điện tử, hạn chế đến mức tối thiểu lỗi kỹ thuật. Nhiều đơn vị đã làm tốt được khâu chăm sóc cộng tác viên. Chủ động xử lý kịp thời và đúng nguyên tắc đối với đơn thư của bạn đọc gửi đến tòa soạn; đẩy mạnh công tác phát hành, bảm đảm duy trì và gia tăng số lượng phát hành các ấn phẩm Tạp chí Cộng sản. Sự phối hợp tuyên truyền được đẩy mạnh cả về quy mô sự kiện, tài chính đầu tư trên cơ sở duy trì, cải tiến các chương trình đã có như Mãi mãi niềm tin theo Đảng, Sao Độc lập, mở thêm sự kiện Điểm tựa bản làng, mở rộng đối tác hợp tác mới, tốc độ tăng trưởng tài chính thu từ quảng cáo và sự kiện tăng cao (khoảng 150%)

Thứ tư, công tác tổ chức cán bộ, văn phòng, đối ngoại của cơ quan đã hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên theo quy định, hoàn thành việc số hóa toàn bộ hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động, thuận lợi cho việc quản lý cán bộ. Xây dựng đề án trình Bộ Chính trị xem xét để ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các ấn phẩm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tạp chí, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của Tạp chí giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2026 và giới thiệu nhân sự để quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.. Xây dựng cơ chế tài chính mới phù hợp hơn với thực tiễn Tạp chí; bảo đảm yêu cầu chi tiêu tài chính theo quy định pháp luật và phục vụ các hoạt động chuyên môn - nghiệp vụ, xây dựng cơ sở vật chất; tích cực xây dựng, áp dụng chế độ thông tin, báo cáo, trình duyệt, lưu chuyển văn bản trên hệ thống hành chính điện tử, bảo đảm nhanh chóng, tiện ích, tiết kiệm, công khai, minh bạch, cải tạo nhiều hạng mục cơ sở vật chất. Hoàn thành số lượng đoàn vào đoàn ra theo Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Tạp chí Cộng sản đã được Ban Bí thư phê duyệt. …

Thứ năm, các cơ quan thường trực của Tạp chí Cộng sản tại miền Nam, miền Trung đã có nhiều nỗ lực bảo đảm mở rộng độ bao phủ bài viết đối với các địa phương trong vùng phụ trách; chủ trì, phối hợp tổ chức nhiều chuyến đi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các tỉnh, thành trên địa bàn, tổ chức viết tin, bài đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí, phản ánh kịp thời tình hình thực tiễn trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo khoa học theo kế hoạch hợp tác tuyên truyền...

 
 Quang cảnh Hội nghị

Thứ sáu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt việc in các ấn phẩm của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, các Văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng, đảm bảo chất lượng và tiến độ trong điều kiện hết sức khó khăn về tài chính, trang thiết bị đã cũ và hỏng hóc thường xuyên. Kiện toàn bộ máy quản lý, lãnh đạo chủ chốt, cơ cấu lại một số phòng chức năng, phân xưởng sản xuất của Công ty cho phù hợp với quy mô sản xuất và điều kiện phát triển mới nhằm phát huy tối đa công suất máy móc, thiết bị.

Thứ bảy, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, chủ động chỉ đạo các chi bộ quan tâm đến công tác phát triển Đảng. Kịp thời cử quần chúng ưu tú, đảng viên mới kết nạp đi học các lớp tìm hiểu về Đảng, lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chỉ đạo các chi bộ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ đúng tiến độ. Kịp thời cho ý kiến định hướng, chỉ đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Nhà báo) triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các đoàn thể...

Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Tổng Biên tập thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã làm việc với không khí khẩn trương, trách nhiệm, tiếp nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, để làm rõ hơn những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm 2018, đề xuất những giải pháp hiệu quả để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Cộng sản trong năm 2019.

 
Ban Thông tin - Tư liệu và Ban Tạp chí Cộng sản Điện tử vinh dự được Tổng Biên tập trao tặng cờ  Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

Để tạo động lực cho Tạp chí phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo, kết luận Hội nghị, đồng chí Tổng Biên tập nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp triển khai cụ thể:

Tập trung tuyên truyền kết quả 3 năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, đặc biệt là đặt bài viết đối với các đồng chí Bộ Chính trị để làm rõ các điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII.

Nâng cao tính lý luận - chính trị của Tạp chí thông qua mở rộng hình thức tổ chức tọa đàm khoa học, tư vấn đề cương các chủ đề trước khi đặt bài cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; củng cố đội ngũ cộng tác viên truyền thống; mở rộng cộng tác với các nhà khoa học đang chủ trì các đề tài, chương trình dự án quốc gia, tăng cường thu hút những nhà khoa học lý luận chính trị trẻ, kế cận.

Gia tăng bài viết đấu tranh tư tưởng lý luận thông qua mở các chủ đề hội thảo, tọa đàm chuyên gia nhằm tạo nguồn bài viết, tạo tính liên thông với đội ngũ cộng tác viên các báo, tạp chí có thế mạnh.

Tổ chức thành chuỗi bài viết theo các chủ đề có lợi thế để tiếp tục tham dự Giải Búa Liềm vàng. Tiếp tục triển khai giải báo chí nội bộ để góp phần tạo động lực mới cho phong trào thi đua nâng cao chất lượng biên tập và công bố bài viết trên tạp chí, mở rộng đội ngũ cộng tác viên

Triển khai thực hiện Phương án tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại các ấn phẩm, điều động, bố trí lại đội ngũ của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sau khi được Bộ Chính trị ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản.

Xây dựng môi trường văn hóa công sở thân thiện, gần gũi, trách nhiệm, nghĩa tình, quan tâm, yêu thương lẫn nhau trên cơ sở dân chủ, công khai, minh bạch, lấy hoàn thành nhiệm vụ được giao làm thước đo đánh giá cán bộ.

Đẩy mạnh các hoạt động phát hành và hoạt động kinh tế tạp chí, góp phần tăng nguồn thu, cải thiện đời sống cán bộ, người lao động trong cơ quan. Cải tiến lề lối, tác phong, cơ chế quản trị nội bộ theo hướng quy chế hóa và cá thể hóa thẩm quyền và trách nhiệm, hiện đại hóa công nghệ, liên thông hóa các lĩnh vực, minh bạch hóa hoạt động điều hành./.
Tin: T. LinhẢnh: Tiến Quyết

Video