Thứ Tư, 23/1/2019
Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp công tác với UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
5/1/2018 22:59' Gửi bài này In bài này

 
 Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản ký kết Chương trình phối hợp công tác. Ảnh:hanoimoi.com

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành thành phố Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị của Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam tham dự Lễ ký.

Theo Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2018-2020 với Tạp chí Cộng sản, UBND thành phố Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với Tạp chí chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch cụ thể các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, giới thiệu về hoạt động chỉ đạo, điều hành và những thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội của Thủ đô. Văn phòng UBND thành phố là đầu mối cung cấp thông tin, các văn bản, ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố trên tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; đôn đốc các cơ quan, đơn vị của thành phố thông tin định kỳ hoặc đột xuất cho các đơn vị thông tin của Tạp chí Cộng sản để thông tin kịp thời, chính xác, khách quan tới đông đảo bạn đọc.

Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm tăng cường phối hợp, thông tin, tuyên truyền kịp thời, có hệ thống và toàn diện về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến Thủ đô; hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng… trên các ấn phẩm và phương tiện truyền thông của Tạp chí Cộng sản. Đặc biệt chú trọng những bài lý luận chuyên sâu nhằm định hướng dư luận, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp tích cực vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Một trong những nội dung phối hợp quan trọng là tiến hành tổng kết thực tiễn, đúc kết thành lý luận từ thực tiễn điển hình của Hà Nội theo các chủ đề hai bên cùng quan tâm; đồng thời gắn với truyền thông, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản.

Công tác phối hợp được triển khai theo kế hoạch hàng năm, phù hợp với mục đích, yêu cầu và nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Thủ đô.

Tạp chí Cộng sản có trách nhiệm cử cán bộ, phóng viên, biên tập viên chuyên trách theo dõi, viết tin bài, tuyên truyền về Hà Nội; theo dõi và kịp thời tuyên truyền trên các ấn phẩm điện tử về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương liên quan đến hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, cụ thể hóa chương trình hợp tác, ngay trong năm 2018, Tạp chí Cộng sản phối hợp với các sở, ban, ngành Hà Nội tập trung tuyên truyền về việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI với 5 nhiệm vụ, 3 khâu đột phá, 14 vấn đề trọng tâm trong phát triển Thủ đô, triển khai Luật Thủ đô; các chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và các thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô; tuyên truyền về việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội; tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất, đời sống; giới thiệu và quảng bá nét đẹp Thủ đô, đặc biệt là những điểm đến hấp dẫn du lịch, những dấu ấn truyền thống, văn hóa đặc sắc Hà Nội như các lễ hội, ẩm thực, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Ngoài ra, Tạp chí Cộng sản sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nội dung tuyên truyền đột xuất khác theo yêu cầu của thành phố.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cho rằng, thành phố Hà Nội và Tạp chí Cộng sản vốn có mối quan hệ truyền thống và việc ký kết chương trình phối hợp giữa hai cơ quan là tiếp tục thể chế hóa những công việc mà Tạp chí Cộng sản và thành phố Hà Nội đã triển khai từ nhiều năm nay. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Tạp chí Cộng sản sẽ nỗ lực phối hợp tuyên truyền ngày càng hiệu quả về Thủ đô Hà Nội.

Sau khi giới thiệu khái quát về các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng. Không chỉ thông tin, tuyên truyền, Tạp chí Cộng sản còn có nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Với việc ký kết chương trình phối hợp công tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn cán bộ, biên tập viên của Tạp chí có điều kiện thâm nhập sâu hơn với thực tiễn Hà Nội, tổng kết thực tiễn; phối hợp với thành phổ trong việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, sự kiện theo những mảng chủ đề mà hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là với các sự kiện đã trở thành thương hiệu của Tạp chí Cộng sản như Chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng, tổ chức hàng năm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và Chương trình Sao Độc lập, nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội luôn mong muốn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trung ương, trong đó có Tạp chí Cộng sản và Đài Tiếng nói Việt Nam - là những địa chỉ tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, đã đóng góp quan trọng vào thành công của thành phố Hà Nội trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Đức Chung mong muốn thông qua việc ký kết chương trình phối hợp công tác, hoạt động thông tin tuyên truyền nói chung và về Thủ đô Hà Nội nói riêng ngày càng sâu sắc, hiệu quả, tích cực giúp thành phố thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng chia sẻ về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội. Theo đó, trong năm 2017 thành phố đã hoàn thành tất cả 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà HĐND thành phố đề ra, trong đó có 7 chỉ tiêu đạt vượt mức kế hoạch. GrDP thành phố tăng 8,5% (theo cách tính cũ), mức cao nhất trong những năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 103% kế hoạch được giao, trong đó, chủ yếu là thu nội địa. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đều được quan tâm đầu tư, phát triển. Những tồn tại, hạn chế từng bước được khắc phục và có kế hoạch, lộ trình khắc phục triệt để.

Trên con đường phát triển, Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cả chủ quan, khách quan. Đảng bộ, chính quyền Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng giải quyết. Đồng chí Nguyễn Đức Chung cam kết sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí nói chung, Tạp chí Cộng sản và Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng trong việc trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp và bày tỏ mong muốn Tạp chí Cộng sản và Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đồng hành với thành phố trên con đường xây dựng Thủ đô ngày một giàu đẹp, văn minh./.


Video