Thứ Ba, 23/10/2018
Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả
9/11/2017 21:41' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông khẳng định: Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và đang ngày càng khẳng định vai trò đóng góp thiết thực trong sự phát triển chung của đất nước.

Đồng chí Võ Văn Phuông cho rằng, xu hướng toàn cầu, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, khoa học - công nghệ phát triển, cuộc cách mạng 4.0, truyền thông đa phương tiện và mạng xã hội… khiến cách thức chia sẻ thông tin thay đổi nhiều, trình độ dân trí ngày càng cao, thực tiễn phát triển đặt ra nhiều vấn đề với những yêu cầu, đòi hỏi cao hơn, gắt gao hơn đối với đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị. Chính vì vậy, công tác giáo dục lý luận chính trị phải tham gia xung kích trên mọi lĩnh vực, giải quyết nhiều vấn đề mới và nóng nảy sinh trong thực tiễn. Đặc biệt là, thông tin phải chuẩn, kịp thời và sắc bén để thuyết phục và định hướng dư luận, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội cho sự phát triển của đất nước. “Tất cả những điều này đòi hỏi đội ngũ làm công tác giáo dục lý luận chính trị phải liên tục trau dồi nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế để theo kịp sự tiến bộ của xã hội, nhân dân. Đổi mới công tác tư tưởng lý luận và chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng thiết thực, nâng cao chất lượng, phù hợp với từng đối tượng”, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Tiếp đó, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tất Thành Cang cũng nhận định, trong thời gian qua, trên mạng xã hội có nhiều thông tin xấu làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Cho nên, làm thế nào để mọi người, đặc biệt là giới trẻ hiểu thế nào là yêu nước, để có suy nghĩ đúng, hành động đúng là việc rất quan trọng. Để mỗi cán bộ, đảng viên triển khai tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác của mình thì việc nâng cao chất lượng và đổi mới công tác tư tưởng lý luận trước tình hình mới mang tính quyết định.

Tại Hội nghị, các đại biểu là những người đang làm công tác giáo dục lý luận chính trị tại các địa phương được bổ sung những kiến thức mới xung quanh các chuyên đề như: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc. Và, theo nhận định của các đại biểu, đây là những nội dung rất cần thiết cho thực tiễn công tác lý luận chính trị ở địa phương hiện nay./.

Tin, ảnh: Lâm Quân

Video