Thứ Bảy, 22/9/2018
Tạp chí Cộng sản - Tỉnh ủy Bắc Ninh: Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2020
29/9/2017 21:38' Gửi bài này In bài này

 
Ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2020 giữa Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Bắc Ninh

Dự Hội nghị về phía Tạp chí Cộng sản có: PGS,TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: TS. Phạm Tất Thắng, PGS, TS. Vũ Văn Hà; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập và trưởng các đơn vị thuộc Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Về phía Tỉnh ủy Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở, ban, ngành tỉnh.

Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2020 giữa Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Bắc Ninh tập trung vào các nội dung chính như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Các chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước; Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; Về các tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh, quốc phòng của tỉnh Bắc Ninh…

Công tác phối hợp tuyên truyền chủ động, tích cực phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới; nhân rộng các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhận diện, phê phán những hiện tượng tiêu cực, những dấu hiện tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện sai trái, thiếu lành mạnh, thái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống trong đời sống xã hội… Đồng thời, phản ánh trung thực những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, những vấn đề đang đặt ra; góp phần tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, đề xuất với Trung ương quan tâm, chỉ đạo, điều chỉnh các chính sách phù hợp với xu thế phát triển, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Quá trình hợp tác phối hợp tuyên truyền cũng có chương trình, kế hoạch cụ thể từng bước rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

 
 Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2020 giữa Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, sau khi giới thiệu tổng quát về tỉnh Bắc Ninh, những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, những cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với Bắc Ninh hiện nay, đồng chí nhấn mạnh: Hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022; xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố thông minh; tuyên truyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; giới thiệu tiềm năng, lợi thế, môi trường đầu tư, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối giúp Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Bắc Ninh và Tạp chí Cộng sản.

 
 PGS,TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu chỉ đạo.

PGS,TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chia vui, chúc mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong những năm qua. Đồng chí đã dành thời gian giới thiệu tổng quan về Tạp chí Cộng sản, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí trong tình hình mới. Đồng chí cho biết, Tạp chí Cộng sản hiện nay đồng thời phát hành 5 ấn phẩm: Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Cộng sản - chuyên đề cơ sở, Tạp chí Cộng sản điện tử với 4 ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung và Lào), Chuyên san Hồ sơ sự kiện, chuyên đề Đoàn kết - phát triển. Đồng chí Đoàn Minh Huấn cũng nêu rõ, do tính chất đặc thù, Tạp chí Cộng sản điện tử có lượng truy cập lớn và với 4 thứ tiếng, vì vậy, bạn đọc của Tạp chí không chỉ ở trong nước mà cả ở ngoài nước, không những là người Việt mà cả người nước ngoài. Tạp chí đã góp phần không nhỏ vào công tác tuyên truyền đối ngoại của Đảng hiện nay.

Đồng chí cũng khẳng định thời gian qua, Tạp chí Cộng sản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, có được thành công ấy là nhờ sự cổ vũ, đóng góp quan trọng của các bộ, ban, ngành, các địa phương cả nước, trong đó có sự ủng hộ, cộng tác nhiệt tình của tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí mong muốn lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác phối hợp tuyên truyền, đưa công tác phối hợp tuyên truyền đi vào chiều sâu… góp phần hoàn thành nhiệm vụ của hai cơ quan, cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh và của cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác tuyên truyền giữa Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Bắc Ninh, trước đó, Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn DABACO Việt Nam. Đây là một tập đoàn kinh tế mạnh của Việt Nam với thương hiệu DABACO nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Tại tỉnh Bắc Ninh, DABACO là một Tập đoàn kinh tế hàng đầu có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của tỉnh. Đoàn công tác đã tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu các quy trình nhân giống, sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại một số công ty thuộc Tập đoàn./.

Tin: Nhân HòaẢnh: Việt Anh

Video