Thứ Hai, 25/6/2018
Lễ ký kết hợp tác tuyên truyền giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020
12/6/2017 13:34' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Hà Tiến Nam - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh - cho biết, về nội dung, Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản sẽ phối hợp tuyên truyền 7 nội dung, trong đó chú trọng phối hợp tuyên truyền quá trình triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thứ XII; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; tuyên truyền và giới thiệu về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh Hà Tĩnh, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng.

 
 Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản chủ trì Lễ ký kết

Phối hợp tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội…, trong đó tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tiềm năng phát triển du lịch, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội…; các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời phối hợp trong triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, phát huy vai trò các cơ quan báo, tạp chí của Đảng đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận…

Theo đồng chí Nguyễn Việt Anh - Giám đốc Trung tâm Phát hành và dịch vụ truyền thông Tạp chí Cộng sản - qua khảo sát thực tế cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 25-CT/TƯ về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng”. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh đã ban hành các văn bản đôn đốc các huyện, thị và đảng ủy trực thuộc quán triệt nghiêm túc nội dung các chỉ thị, kết luận, thực hiện có hiệu quả việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Nhiều cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc phối hợp với các báo địa phương và Trung ương trên địa bàn tuyên truyền thường xuyên, tổ chức tốt việc lựa chọn nội dung các bài phản ánh để đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ, điển hình là Đảng ủy Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh…

Công tác phát hành báo chí, đặc biệt là báo, tạp chí của Đảng qua hệ thống bưu điện từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện khá tốt, nhiều chi cục đã tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí để cơ sở có báo chí, nhất là báo, tạp chí của Đảng, phục vụ tốt nhu cầu thông tin của nhân dân… Tuy nhiên, vẫn còn không ít các cấp ủy đảng chưa quán triệt triển khai nghiêm túc, đôi khi còn xem nhẹ việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng; kinh phí dành cho việc mua báo, tạp chí của Đảng có khi sử dụng không đúng mục đích; việc mua đọc, sử dụng báo tại một số chi, đảng bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao, nhiều chi bộ thôn, xóm trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn chưa có tạp chí, báo Đảng; công tác phát hành tuy có nhiều cố gắng nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, dẫn đến việc một số địa phương phát hành đến chi bộ chậm so với yêu cầu, làm giảm tính thời sự, hiệu quả thông tin.

Phát biểu tại Lễ ký, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản cho biết, Tạp chí có 5 ấn phẩm, đó là Tạp chí Cộng sản ra ngày mùng 01 hằng tháng, Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở ra ngày 15 hằng tháng, Tạp chí Cộng sản điện tử, Chuyên san Hồ sơ sự kiện, Chuyên đề Đoàn kết và Phát triển. Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng, là cơ quan ngôn luận chính thống, có nhiệm vụ “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, không chạy theo thương mại và thị trường. Tạp chí Cộng sản được giao là cơ quan chủ trì, đầu mối Giải báo chí mang tên “Búa liềm vàng”. Đây là giải báo chí toàn quốc phản ánh, tuyên truyền những thông tin liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại các địa phương trên toàn quốc, những gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - nhấn mạnh một số nội dung trong chương trình phối hợp tuyên truyền giữa hai cơ quan. Đó là: phối hợp tuyên truyền tập trung vào việc gắn với thực hiện nội dung các nghị quyết Trung ương, đặc biệt là vai trò của kinh tế tư nhân là động lực cho phát triển kinh tế đất nước; nội dung về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tinh giản biên chế; nội dung về chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị văn minh, hiện đại… Đồng chí Lê Đình Sơn cho rằng, định kỳ vào tháng 6, hai cơ quan sẽ có cuộc họp nhằm tổng kết, đánh giá lại việc thực hiện chương trình phối hợp, và bàn kỹ hơn để cả 5 ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản không chỉ được mua, đọc theo mệnh lệnh hành chính, mà còn là trách nhiệm của toàn đảng bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Có cơ chế vận hành để báo, tạp chí của Đảng được mua, phát đến tận các chi bộ, gắn với việc tổ chức sinh hoạt chi bộ…

 
 Đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Hoàng Trung Dũng - Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Tĩnh ký kết hợp tác tuyên truyền

Thay mặt hai cơ quan, đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và đồng chí Hoàng Trung Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ký kết văn bản hợp tác phối hợp tuyên truyền. Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Hà Tĩnh giai đoạn 2017 - 2020 nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp, giúp hai cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu thêm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, về tiềm năng, thế mạnh, thành tựu nổi bật của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Hà Tĩnh với bạn bè trong và ngoài nước, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đến tham quan, đầu tư vào Hà Tĩnh. Hai bên phối hợp tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Từ đó, đề xuất với Trung ương tăng cường quan tâm, chỉ đạo và tiếp tục nghiên cứu các chính sách phù hợp, góp phần định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh Hà Tĩnh…/.
Tin, ảnh: Hà Phương

Video