Thứ Hai, 25/6/2018
Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
18/5/2017 21:34' Gửi bài này In bài này

 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự và phát biểu - Ảnh: TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương và Thành phố Hà Nội.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả bước đầu đạt được qua 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị; chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đề ra những giải pháp thiết thực, đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Báo cáo sơ kết của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị nêu rõ: Những kết quả quan trọng bước đầu đạt được khá toàn diện trên các mặt, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; kiểm tra, đôn đốc, sơ kết thực hiện Chỉ thị; tổ chức học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cho tới đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…

Qua thực hiện, nhận thức về Chỉ thị số 05-CT/TW, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên và đang dần đi vào cuộc sống thiết thực hơn. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học,… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc thực hiện Chỉ thị còn những hạn chế, khuyết điểm như: Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số cấp ủy còn lúng túng, về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương; trong quán triệt tổ chức thực hiện có nơi còn khoán trắng cho văn phòng cấp ủy, cho cán bộ chuyên trách nên kết quả rất hạn chế. Nhiều bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan mình. Trong tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW và học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về hình thức thì khá phong phú, nhưng về nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương. Nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân; công tác tuyên truyền, giáo dục mặc dù được các cấp ủy quan tâm hơn nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa thật phong phú, đa dạng, phù hợp, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong thanh thiếu niên, công nhân trong các khu công nghiệp, thanh niên nông thôn; trong các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trong trường phổ thông…

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII được triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả, Báo cáo nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, cụ thể là: Các cấp ủy cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết, sát sao, cụ thể, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, từng địa phương, cơ quan, đơn vị,… góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 và các chuyên đề các năm tiếp theo bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Kiên trì đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ ở các tổ chức đảng, chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đưa vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể,… xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm phân công tổ chức, cá nhân thực hiện. Đồng thời có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo, quyết liệt trong hành động; chống bệnh thành tích; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng và toàn xã hội…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ. Việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới cần gắn chặt với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, trong đó chú trọng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền…

Về nhiệm vụ trong năm 2017 và những năm tới, đồng chí nhấn mạnh: các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương cần tích hợp các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành kế hoạch chung với nội dung rõ ràng, giải pháp cụ thể, khả thi để thực hiện, để kiểm tra, giám sát. Trong tổ chức thực hiện cần tập trung các lực lượng, phương tiện, các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, thuyết phục đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với dân, chống bệnh thành tích, hình thức, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chỉ thị 05 - Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nhật Vũ

Video