Thứ Hai, 25/6/2018
Ký kết Chương trình hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Hội đồng lý luận Trung ương
21/4/2017 9:39' Gửi bài này In bài này
Lễ ký kết Chương trình hợp tác.

Tham dự lễ ký kết từ phía Hội đồng Lý luận Trung ương có GS, TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương. Từ phía Tạp chí Cộng sản có PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí; nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban tư tưởng văn hóa Trung ương; TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập cùng các đồng chí ủy viên Ban Biên tập, lãnh đạo các vụ chức năng, ban chuyên môn, ban ấn phẩm Tạp chí Cộng sản.

Theo Chương trình, hai bên hợp tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn và các chương trình, dự án, đề tài về lý luận chính trị; đồng tổ chức, chủ trì một số hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến lý luận chính trị; phối hợp đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, luận điểm xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai bên cũng cam kết hợp tác trong việc đăng và công bố các công trình nghiên cứu lý luận, những bài viết, bài nghiên cứu; thường xuyên chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu mới phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho mỗi bên liên quan đến lý luận chính trị.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, hai bên thống nhất xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS Phùng Hữu Phú và PGS, TS. Đoàn Minh Huấn đều nhấn mạnh mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ, thường xuyên giữa Hội đồng Lý luận Trung ương với Tạp chí Cộng sản và việc ký kết Chương trình hợp tác chính là việc chính quy hóa, pháp lý hóa các hoạt động hợp tác giữa hai bên, tạo cơ sở nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác. Chương trình hợp tác giúp hai bên chia sẻ nguồn lực, tối ưu hóa hiệu quả công việc. Hai bên sẽ bám sát các vấn đề lý luận mà Đảng ta đang quan tâm để phối hợp nghiên cứu, triển khai chương trình hợp tác một cách thiết thực, hiệu quả. Ngay sau lễ ký kết chương trình hợp tác, các bộ phận chức năng của hai bên cần tập trung phối hợp với nhau, triển khai công việc một cách cụ thể, bài bản./.

Video