Chủ Nhật, 24/6/2018
Tạp chí Cộng sản: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII
9/1/2017 14:37' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương là báo cáo viên chính của Hội nghị.

Thành phần tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết gồm toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đảng viên Công ty TNHH một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Phạm Tất Thắng nêu rõ, thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã ban hành những nghị quyết và kết luận quan trọng: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, phương hướng năm 2017. Trong đó, Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, ngay sau khi Hội nghị Trung ương 4 khóa XII kết thúc, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội nghị và đồng chí PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản đã báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XII cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên Tạp chí Cộng sản.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị, của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm công tác biên tập, hiểu sâu, hiểu rõ về những quan điểm chỉ đạo, các giải pháp đặt ra trong mỗi nghị quyết để phấn đấu, rèn luyện và hơn thế là vận dụng vào công tác tuyên truyền lý luận.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu tinh thần học tập, quán triệt Nghị quyết một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, qua học tập, mỗi cán bộ lãnh đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát hợp, trong đó, chú ý điều chỉnh, bổ sung kế hoạch biên tập, còn với mỗi cán bộ, đảng viên, viết thu hoạch qua quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết.

Mở đầu phần giới thiệu về các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho biết đây là những nội dung rất quan trọng và nhấn mạnh tinh thần tự nghiên cứu, tự học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với các cơ quan chuyên trách công tác lý luận như Tạp chí Cộng sản, để nắm vững, hiểu sâu, và thực hiện thông qua công tác chuyên môn biên tập của mình.

Giới thiệu Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng chí Trần Hồng Hà tập trung phân tích yêu cầu ban hành cũng như điểm mới của Nghị quyết lần này so với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Theo đó, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đề cập đến những vấn đề mới trong xây dựng Đảng, như khía cạnh đạo đức trong công tác xây dựng Đảng. Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, để tạo điều kiện, nhân tố chống phá ngay từ bên trong bộ máy của Đảng và Nhà nước, thực hiện một cách tinh vi, nguy hiểm, quyết liệt. Vì vậy, phải chủ động khắc phục tiêu cực của cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống phá thù địch, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa bên trong nội bộ, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Nghị quyết lần này đi thẳng vào vấn đề ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, hơn nữa, Nghị quyết còn đề cập đến việc đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương dành nhiều thời gian phân tích thực trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp; trình bày mục tiêu, quan điểm và hệ thống giải pháp mà Nghị quyết đề ra.

Liên quan đến Nghị quyết về đổi mới mô hình tăng trưởng và Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đồng chí Trần Hồng Hà cho biết đây là hai nghị quyết rất quan trọng, đặt ra đúng thời điểm và hết sức cần thiết. Trong 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có thời kỳ tăng trưởng rất cao, sau đó có xu hướng giảm dần, dư địa cho tăng trưởng ngày càng cạn kiệt. Đó là do chúng ta chậm đổi mới mô hình tăng trưởng, vẫn chủ yếu dựa vào vốn, lao động, tài nguyên, tức mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, hiệu quả đầu tư, năng suất lao động xã hội thấp. Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) chiếm tỷ trọng nhỏ trong tăng trưởng chung.

Vì vậy, cần quyết liệt đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng tăng trưởng theo chiều sâu, ưu tiên ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tận dụng những ưu thế của giai đoạn “dân số vàng”.

Theo chương trình Hội nghị, thời gian buổi chiều dành cho việc thảo luận ở các chi bộ và viết thu hoạch./.

Video