Chủ Nhật, 24/6/2018
Xây dựng thương hiệu Việt Nam, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đạt tầm cỡ khu vực, từng bước vươn ra thế giới
7/1/2017 21:29' Gửi bài này In bài này

Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, kiêm Tổng Thư ký Ban Chỉ đạo liên ngành hợp tác quốc tế về kinh tế; cùng đại diện 115 doanh nghiệp được bình chọn và vinh danh.

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt đoàn 115 doanh nghiệp


Thay mặt Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, phát biểu báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang về mục đích và quá trình tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2016”, đồng chí Vũ Văn Hà nhấn mạnh, trước yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới để nâng cao vị thế, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nước nhà trong hội nhập quốc tế, Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Có chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp Việt Nam cả về số lượng và chất lượng, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 cũng chỉ rõ: “Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa trên tri thức mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế”.

Để góp phần thực hiện định hướng đó, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức Chương trình bình chọn và vinh danh “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển 2016” nhằm ghi nhận và cổ vũ các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam thực sự phấn đấu nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh trong hội nhập, thúc đẩy các doanh nghiệp tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất, phát triển, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

 
 Đồng chí Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập phát biểu báo cáo

Trước khi triển khai bình chọn, Ban Tổ chức Chương trình đã tham vấn các chuyên gia hoàn thiện bộ tiêu chí bình chọn với 4 nhóm: Nhóm tiêu chí 1 về công nghệ, môi trường và quản lý chất lượng sản phẩm; Nhóm tiêu chí 2 về năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp; Nhóm tiêu chí 3 về xây dựng phát triển thương hiệu của doanh nghiệp; Nhóm tiêu chí 4 về văn hóa doanh nghiệp.

Sau 5 tháng triển khai công tác bình chọn, được sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Ban Tổ chức đã tập hợp danh sách hơn 500 doanh nghiệp tiêu biểu theo đề cử của các địa phương. Sau quá trình thẩm định, Ban Tổ chức quyết định bình chọn 115 doanh nghiệp, doanh nhân đạt số điểm bình chọn cao nhất để báo cáo Chủ tịch nước nhân buổi gặp mặt hôm nay. Các doanh nghiệp được bình chọn danh hiệu “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” là những doanh nghiệp đạt đẳng cấp cạnh tranh quốc tế, chất lượng sản phẩm, dịch vụ không ngừng được nâng cao trong quá trình hội nhập, hứa hẹn tiềm năng phát triển bền vững trong hội nhập quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, đại diện đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân được vinh danh, ông Phạm Lê Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và khai thác khoáng sản Thăng Long, ông Dương Chí Đạt, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Y tế Việt - Nga đã báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp với Chủ tịch nước.

 
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo

Hoan nghênh Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Công thương và Ban chỉ đạo chương trình đã có sáng kiến đưa ra các tiêu chí, bình chọn được 115 doanh nghiệp, đơn vị tiêu biểu cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tham gia Chương trình “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2016”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Trong bối cảnh tình hình đất nước và quốc tế có nhiều thời cơ thuận lợi cùng với đó là không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương, Chính phủ, Nhà nước, của các bộ, ngành, các địa phương và đặc biệt sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều mặt, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Đánh giá cao kết quả tích cực của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế, Chủ tịch nước cho rằng, hội nhập quốc tế không chỉ là những người làm công tác đối ngoại mà chủ thể hội nhập quốc tế là toàn Đảng, toàn dân; trong đó, các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là lực lượng đi đầu. Kết quả nổi bật của đất nước thời gian qua là thu hút nguồn lực bên ngoài về vốn, công nghệ, quản trị... phục vụ phát triển đất nước; thị trường xuất khẩu được mở rộng, giá trị xuất khẩu ngày càng tăng; năng lực sản xuất, kinh doanh và tiềm lực kinh tế được nâng lên rõ rệt; năng lực cạnh tranh quốc gia từng bước được cải thiện. Quá trình này đã hình thành một lớp doanh nhân có kiến thức, năng động, có vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế quốc dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong hơn 30 năm đổi mới. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, giá thành hợp lý, cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài, tích cực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, làm ra nhiều của cải cho xã hội, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách, góp phần nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã quyết định đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước với 15 loại vấn đề quan trọng, 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển mạnh mẽ và bền vững đất nước. Đây là sự nghiệp to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục nỗ lực đưa công cuộc đổi mới tiếp tục tiến lên, toàn diện hơn, vững chắc hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển, văn minh và tiến bộ.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị đội ngũ hơn nửa triệu doanh nghiệp Việt Nam cần nhận thức sâu sắc vinh dự và trách nhiệm là lực lượng tiên phong phát triển kinh tế - xã hội nước nhà và hội nhập quốc tế; cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về hội nhập quốc tế với mục tiêu cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc. Trên cơ sở các hiệp định đã được ký kết, nhất là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các doanh nghiệp cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, đặc biệt chú trọng chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường; tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ… Cùng với đó, các doanh nghiệp cần xây dựng và triển khai thực hiện tốt cơ chế hợp tác giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các nhà khoa học trong việc nghiên cứu, triển khai, ứng dụng kết quả, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến nhằm chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại; nâng cao nhận thức về giá trị kinh tế và những lợi ích hợp pháp của việc thương mại hóa các sản phẩm trí tuệ, cũng như việc tuân thủ nghiêm túc Luật Sở hữu trí tuệ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước; tích cực tham gia vào các thể chế thương mại, tài chính, tiền tệ khu vực và toàn cầu; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, đề cao trách nhiệm xã hội, có đủ năng lực, trình độ tham gia có hiệu quả vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp cần nỗ lực phấn đấu xây dựng thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế, làm chủ thị trường trong nước và thời gian tới, có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đạt tầm cỡ khu vực, từng bước vươn ra thế giới.

Nhân buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng lô-gô chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các đại biểu với mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân đạt danh hiệu Doanh nghiệp Hội nhập và phát triển sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
 Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách 
Tạp chí Cộng sản phát biểu đáp từ

Đáp từ những lời chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản thay mặt các đơn vị đồng chủ trì Chương trình “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2016” cùng đội ngũ doanh nhân đại biểu cho 115 doanh nghiệp được tôn vinh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Chủ tịch nước trước nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế, mà trong đó, doanh nhân được xác định là một lực lượng đi đầu. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước để báo chí nói chung và Tạp chí Cộng sản nói riêng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nhân trong hội nhập và phát triển, các cơ quan quản lý nhà nước chủ động và tích cực cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và kinh doanh, giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, thực sự xứng đáng là một lực lượng đi tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế như Nghị quyết Trung ương IV khóa XII khẳng định./.

Phương Trà

Video