Thứ Hai, 25/6/2018
ICS 20: Tăng cường vai trò của các đảng cộng sản
28/7/2011 11:26' Gửi bài này In bài này
Các chủ đề thảo luận của ICS từ khi thành lập

Trong 4 năm đầu tiên, từ năm 1992 tới năm 1995, ICS tập trung bàn về những nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội (CNXH) tại Liên Xô, Đông Âu để rút ra các bài học cho giai đoạn đấu tranh tiếp theo. Đến năm 1998, ICS xuất bản cuốn sách mang tựa đề: “Sự sụp đổ của Liên Xô: nguyên nhân và bài học” bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, trong đó tập hợp 12 bài tham luận tại các kỳ hội thảo trước đó.

Từ năm 1996, các chủ đề thảo luận của ICS gắn liền với những vấn đề cấp bách, có tác động trực tiếp tới tình hình phong trào cộng sản quốc tế, trong đó nổi bật là: bài học thành công và thất bại từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô, Đông Âu; đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc trong điều kiện quốc tế mới; hành động của các đảng cộng sản trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu; xây dựng lực lượng trẻ kế cận; xây dựng đảng…

Năm 1999, tại kỳ Hội thảo lần thứ 8, ICS đã cụ thể hóa và ra tuyên bố đầy đủ nhất về mục tiêu của mình, hướng tới các nội dung chủ yếu sau: một là, kêu gọi các lực lượng cách mạng tiến bộ, đặc biệt là giai cấp vô sản, đứng lên đánh đổ sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc và giai cấp tư sản; hai là, khẳng định sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và lên án chủ nghĩa xét lại; ba là, giương cao ngọn cờ xây dựng CNXH trên toàn thế giới; bốn là, tập hợp lực lượng và xây dựng tình đoàn kết giữa các đảng cộng sản.

Đến nay, tất cả các đảng tham dự ICS đều tiếp tục khẳng định sự trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới, nêu đậm vai trò của đấu tranh giai cấp, thừa nhận tác dụng của đấu tranh nghị trường trong từng hoàn cảnh cụ thể và bày tỏ mong muốn xây dựng một phong trào đoàn kết mạnh mẽ giữa các đảng cộng sản, thúc đẩy sự phối hợp hành động trong bối cảnh tình hình quốc tế đang có nhiều thay đổi.

Những nội dung chính của ICS lần thứ 20

Với chủ đề “Tăng cường vai trò của các đảng cộng sản trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản ngày càng khủng hoảng nghiêm trọng”, ICS lần thứ 20 năm nay tập trung thảo luận các nội dung: thứ nhất, trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đẩy mạnh nghiên cứu cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu năm 2008, những diễn biến mới hậu khủng hoảng; thứ hai, tăng cường cơ sở chính trị và sách lược qua thực tiễn đấu tranh và chiến lược của CNXH trong thời gian tới; thứ ba, bài học kinh nghiệm của các đảng cộng sản về huy động lực lượng, xây dựng ý thức hệ và công tác tổ chức.

Hội thảo nhất trí cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu vừa qua không phải là cuộc suy thoái tạm thời và mang tính chu kỳ mà là cuộc khủng hoảng toàn diện của hệ thống tư bản chủ nghĩa, có nguồn gốc từ khu vực sản xuất. Cuộc khủng hoảng này sẽ còn tiếp tục kéo dài, và, hiện chỉ mới bước vào giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng. Sự phát triển và tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước XHCN trong thời gian qua, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam là nguồn cổ vũ, động viên to lớn; là tấm gương và niềm tự hào của các đảng cộng sản trên thế giới và CNXH hiện thực.

Các đảng tham dự Hội thảo cho rằng, cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu hiện nay vừa đặt ra thách thức, vừa là thời cơ rất thuận lợi đối với phong trào cách mạng thế giới và đối với từng đảng cộng sản. Vì thế, các đại biểu đều nhất trí với việc cần đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của mỗi đảng trong tập hợp giai cấp công nhân và nhân dân lao động để đấu tranh với chủ nghĩa tư bản; cần có sự phối hợp hành động giữa các đảng trên phạm vi khu vực và quốc tế, coi đây là điều kiện tiên quyết để phong trào cộng sản thế giới phục hồi và phát triển.

ICS lần thứ 20 đã thông qua Tuyên bố chung và một số tuyên bố chuyên đề, gồm: Tuyên bố về tình hình nổi dậy của quần chúng và hành động can thiệp của chủ nghĩa đế quốc tại các nước Ả-rập; Nghị quyết về chủ nghĩa đế quốc của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên; Nghị quyết bày tỏ tình đoàn kết với Cu-ba. Tuyên bố chung cho rằng, trong hệ thống TBCN, giai cấp công nhân chỉ có thể chiến thắng thông qua thúc đẩy đấu tranh giai cấp. Đây là phương thức cơ bản để tạo chuyển biến nhanh và hiệu quả trong cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân lao động. Vai trò của truyền thông cách mạng được đề cao, đặc biệt là báo chí và việc ứng dụng các công nghệ truyền thông mới.

Qua trao đổi, một số đảng bắt đầu thấy rõ hơn tác dụng của đấu tranh nghị trường. Đây là điểm khá mới tại Hội thảo lần này. Việc đề cập tới phương pháp đấu tranh nghị trường cho thấy các đảng đã bắt đầu có sự đổi mới về phương pháp đấu tranh, ít nhất là trong tư tưởng, để phù hợp với tình hình thế giới hiện nay.

Các đảng cộng sản tham gia Hội thảo nhất trí cho rằng, trong cuộc đấu tranh vì quyền và lợi ích của người lao động, cần có sự đoàn kết, phối hợp hành động giữa các lực lượng cách mạng tiến bộ với các tổ chức quần chúng, đặc biệt là công đoàn, các tầng lớp trong xã hội của mỗi nước và giữa các nước, qua đó tăng cường ảnh hưởng của đảng cộng sản trong xã hội, nâng cao sức mạnh tổng hợp của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản. Các đề xuất cụ thể tập trung vào 3 nhóm giải pháp gồm:

Về tư tưởng: tiếp tục coi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng cho quần chúng nhân dân, xây dựng được các đội tiên phong về tư tưởng và chính trị của đảng, gắn giáo dục chính trị tư tưởng với hành động thực tiễn; nêu cao vai trò tiên phong của giới cần lao; đẩy mạnh sự hiện diện của đảng trong các công sở và doanh nghiệp.

Về chính trị: tẩy chay chủ nghĩa cơ hội và cải lương; coi đấu tranh nghị trường và hoạt động trong các thể chế tư sản là biện pháp tốt để mở rộng hình thức đấu tranh; coi tập trung dân chủ là biện pháp hữu hiệu và cố gắng luôn đổi mới hình thức áp dụng; cần có chiến lược, chiến thuật cách mạng và chính sách tập hợp các tầng lớp trong xã hội; cương lĩnh hành động phải gắn liền với nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân lao động và phục vụ chiến lược cách mạng; đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu và trình độ nhận thức của cả đội tiên phong và quần chúng nhân dân.

Về hành động và tổ chức thực hiện: đẩy mạnh phối hợp hành động với các tổ chức công đoàn, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp của giới cần lao; xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các tầng lớp trong xã hội, nhằm huy động đông đảo mọi lực lượng xã hội vào cuộc đấu tranh; đẩy mạnh công tác xây dựng, kết nạp đảng viên mới, coi đây là ưu tiên hàng đầu khi hoạt động trong quần chúng nhân dân; áp dụng các biện pháp truyền thông truyền thống và điện tử mới.

Sự tham gia của Việt Nam tại ICS

Sau một thời gian tìm hiểu và nhận thấy tính tích cực của ICS, từ kỳ Hội thảo lần thứ 17, Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đoàn đại biểu đến tham dự. Tại mỗi kỳ tham dự, các thông tin từ đoàn Việt Nam, nhất là các tham luận, ý kiến đóng góp xây dựng cho phong trào, cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và về Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Hội thảo đặc biệt quan tâm. Tại kỳ Hội thảo lần thứ 19, Đảng Lao động Bỉ đã đặt vấn đề mời Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức tham gia Ban Cố vấn của Hội thảo quốc tế các đảng cộng sản vì đã có những đóng góp thiết thực đối với sự nghiệp phát triển chung của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế. Đây cũng còn là sự ghi nhận, đánh giá cao của Hội thảo đối với tinh thần quốc tế trong sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua tiếp xúc bên lề cũng như trong khuôn khổ Hội thảo, có thể thấy rõ các đảng cộng sản, công nhân quốc tế rất kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuy nhiên, cũng còn một số đảng chưa thực sự hiểu đường lối đổi mới của Đảng ta, nhất là đối với hai vấn đề: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng. Vẫn còn có những đảng rất thiếu thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Sự tham gia ngày càng đông của các đảng cộng sản tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới, từ châu Âu, châu Á, châu Phi đến Mỹ La-tinh…, cho thấy uy tín của PTB ngày càng tăng và tính hiệu quả của Hội thảo đối với cuộc đấu tranh của các đảng cộng sản quốc tế, cũng như trong việc tập hợp các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới, khẳng định sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa xã hội có những điều kiện thuận lợi để tiến thêm những bước mới, trở thành nguồn động viên, cổ vũ lớn lao cho nỗ lực chung của nhân dân tiến bộ, các lượng lực yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới phấn đấu vì một tương lai tươi sáng hơn./.

Lê Thanh TùngThS. Ban Đối ngoại Trung ương

Video