Thứ Sáu, 22/6/2018
Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay
18/5/2011 10:43' Gửi bài này In bài này
Việc nghiên cứu về trào lưu xã hội dân chủ trên thế giới là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết vì nó liên quan chặt chẽ với việc nghiên cứu về thế giới hiện đại; về những thay đổi lớn, xu thế và động thái của chủ nghĩa tư bản hiện đại và chủ nghĩa xã hội. Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn Trào lưu xã hội dân chủ ở một số nước phương Tây hiện nay của tác giả: Tống Đức Thảo, Bùi Việt Hương (đồng chủ biên). Cuốn sách đề cập đến nguồn gốc, nội dung, bản chất, các giai đoạn phát triển của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây; các trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh của thời đại trong đó nói đến bối cảnh quốc tế thời kỳ sau Chiến tranh lạnh và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây, những điều chỉnh cơ bản của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây, diện mạo của các trào lưu đó hiện nay, đánh giá bản chất và dự báo xu hướng vận động của diện mạo mới của trào lưu xã hội dân chủ trong đời sống chính trị phương Tây hiện đại. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập tác động của trào lưu xã hội dân chủ đối với đời sống chính trị - xã hội ở các nước phương Tây hiện nay, những giá trị cũng như hạn chế, ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ đối với Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về quá trình đổi mới ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nội dung của cuốn sách gồm 3 chương: Chương I: Trào lưu xã hội dân chủ - nguồn gốc, nội dung và bản chất Chương II: Trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây trước bối cảnh mới của thời đại Chương III: Ảnh hưởng của trào lưu xã hội dân chủ ở các nước phương Tây hiện nay./. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia

Video