Thứ Ba, 20/8/2019
 • Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

  Trong ba ngày 26 đến 28-9, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2018. Đây là lần thứ ba, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực, toàn quốc.

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

  TCCSĐT - Những năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 29 của Ban Bí thư về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau hơn 5 năm thực hiện, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp.

 • Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

  TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03-6-2017, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ngày 19-9-2018, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”.

 • Thông cáo báo chí Hội thảo Khoa học: Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

  TCCSĐT - Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm 2018, đồng thời để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XII), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”.

 • Sơ kết 2 năm làm theo lời Bác

  TCCSĐT - Ngày 12-9-2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 • Để kinh tế tư nhân và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh phát triển hiệu quả

  TCCSĐT - Đó là mục tiêu của cuộc tọa đàm với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh” được Tạp chí Cộng sản tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 05-9-2018. Đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản dự và chủ trì buổi tọa đàm.

 • Hoàn thành “Biên niên sự kiện Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008 - 2017”

  TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo hoàn thành việc biên soạn cuốn “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008 - 2017”.

 • Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho các Ủy viên Trung ương Đảng

  Sáng 27-8, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII (lớp thứ 2, năm 2018). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng đã dự lễ khai giảng.

 • Hội thảo khoa học “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”

  TCCSĐT - Ngày 19-8-2018, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam”. Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức.

 • Hội thảo “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”

  TCCSĐT - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), ngày 18-8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam”. Qua đó khẳng định công lao và tôn vinh những cống hiến xuất sắc của Người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

 • Thêm một địa chỉ phục vụ công tác thông tin lý luận

  TCCSĐT - Ngày 16-8-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt “Trang Thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương”. Trang Thông tin điện tử Hội đồng Lý luận Trung ương đi vào hoạt động nhằm góp phần phục vụ kịp thời công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và nhu cầu khai thác, trao đổi thông tin của các cơ quan, đơn vị và đông đảo đối tượng bạn đọc.

 • Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

  TCCSĐT - Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Bộ Chính trị; theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, ngày 14-8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 • Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 10-8, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Kỳ họp.

 • Bàn giải pháp phát triển du lịch gắn với nông nghiệp theo hướng bền vững

  TCCSĐT - Đó là mục đích của Hội thảo với chủ đề “Phát triển du lịch gắn với nông nghiệp bền vững: Thực trạng và giải pháp” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tại thành phố Đà Lạt sáng 03-8-2018.

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm giải pháp phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển

  TCCSĐT - Đó là mục tiêu của Hội thảo khoa học với chủ đề “Khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo” do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 26-7-2018. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội thảo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Video