Thứ Sáu, 21/6/2019
 • V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

  Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, V.I.Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động toàn thế giới, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, đấu tranh cho hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Người để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả trên phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và lý luận tư tưởng.

 • Tinh thần của Quốc tế Cộng sản đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

  TCCSĐT - Trải qua gần một phần tư thế kỷ hoạt động (1919 - 1943), Quốc tế Cộng sản không ngừng đấu tranh vì sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động tất cả các nước, vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Đó là sự kế tục xứng đáng sự nghiệp vĩ đại của Quốc tế I và những giá trị của Quốc tế II. Trong thời đại ngày nay, những bài học kinh nghiệm và đường lối cách mạng của Quốc tế Cộng sản vẫn còn nguyên giá trị đối với các đảng cộng sản và phong trào cách mạng thế giới.

 • Xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng"

  Nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức đảng và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng" của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

 • Vai trò của Bộ Phương Đông với cách mạng châu Á

  TCCSĐT - Năm nay, nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Cộng sản - Quốc tế III - ra đời và khẳng định những giá trị đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong đó, vai trò của Bộ Phương Đông đối với châu Á là rất quan trọng, góp phần giúp các dân tộc thuộc địa ở châu Á vùng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc trong những năm đầu thế kỷ XX.

 • Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

  TCCSĐT - Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí; là những nội dung quan trọng trong Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 • Thiết thực hợp tác trong việc tuyên truyền, nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn

  TCCSĐT - Chiều 29-3-2019, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2024 giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Học viện Khoa học Quân sự. PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và Thiếu tướng, GS, TS. Đặng Trí Dũng, Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự chủ trì buổi lễ.

 • Học tập Bác phải tự giác, thành thói quen trong sinh hoạt và công việc

  TCCSĐT - Đó là khẳng định của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban các tỉnh, thành khu vực phía Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tổ chức sáng 26-3, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 • Chú trọng yếu tố vĩ mô và trọng tâm tái cơ cấu trong xây dựng Chiến lược phát triển

  Ngày 20-3, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thế giới, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Giáo sư, Tiến sỹ Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội thảo.

 • Một số hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019

  Diễn đàn “Báo chí - Cầu nối doanh nghiệp và Chính phủ” với chủ đề Báo chí, doanh nghiệp trong kỷ nguyên CPTPP và diễn đàn “Nhà báo trẻ và đào tạo, bồi dưỡng nhà báo trẻ”, giao lưu “Nhà báo trẻ với các thế hệ nhà báo” là các hoạt động mang đậm tính chuyên môn, nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2019, tại Hà Nội.

 • Phát huy thế mạnh là cơ sở hàng đầu trong nghiên cứu, tư vấn chính sách về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

  TCCSĐT - Ngày 01-3-2019, tại Hà Nội, PGS, TS. Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có buổi làm việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), tham dự phiên họp đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của Hội đồng Tư vấn chính sách nhà trường.

 • Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2019 - 2021

  TCCSĐT - Sáng ngày 28-02-2019, tại Hà Nội, Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2021.

 • Đổi mới giảng dạy triết học Mác - Lê-nin ở các trường đại học theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

  TCCS - Để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay, một nhân tố quan trọng là cần quan tâm đến vấn đề giáo dục triết học Mác - Lê-nin trong các trường đại học. Bởi lẽ, triết học Mác - Lê-nin góp phần hình thành nhân sinh quan và thế giới quan duy vật biện chứng cho mọi người. Muốn vậy, cần đổi mới phương pháp giảng dạy môn học này trong các trường đại học nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động và hiệu quả của người học.

 • Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: 40 năm nhìn lại

  TCCSĐT - Ngày 15-02, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia “Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm nhìn lại (1979-2019)”. Đây là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu nhìn nhận, đánh giá khoa học, khách quan sự kiện 40 năm trước; khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của đất nước.

 • Để phụ nữ có sự ủng hộ nhiều hơn từ xã hội, gia đình và cơ hội phát triển

  TCCSĐT - Chiều 28-01-2019, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 • Mãi mãi niềm tin theo Đảng

  TCCSĐT - Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2019), mừng xuân Kỷ Hợi, tối ngày 26-01 tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặt biệt với chủ đề: “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền và báo chí

TCCS - Với tư cách là nhà báo tiền bối - người khai sinh nền báo chí cách mạng, đồng thời là người tổ chức, lãnh đạo mọi thành công của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều chỉ dẫn quý báu về công tác tuyên truyền của Đảng cũng như những hướng dẫn sâu sắc về nghề nghiệp cho các nhà báo cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng của Người về các nội dung trên có ý nghĩa quan trọng góp phần vào thành công của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Video