Thông tin lý luận

Hội thảo quốc tế: “Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975 - 2015)”

TCCSĐT - Sáng 25-4-2015, tại trường đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Hội thảo quốc tế “Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập (1975 - 2015)” do bốn trường đại học đồng tổ chức gồm: Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Dầu Một, Khoa học Huế và Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội.

Hội thảo khoa học “Vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”

TCCSĐT - Sáng 24-4-2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò và những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

“Báo Đảng địa phương tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp”

TCCSĐT - Ngày 24-4-2015, tại Bắc Kạn, diễn ra Hội thảo Báo Đảng các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ XVII với chủ đề: “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp”. Tham dự có lãnh đạo 16 cơ quan báo Đảng các tỉnh trong khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Thủ đô Hà Nội. Báo Bắc Kạn đăng cai tổ chức Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước” (30-4-1975 - 30-4-2015)

TCCSĐT - Ngày 24-4-2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước” (30-4-1975 - 30-4-2015).

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Khoa học và Công nghệ

TCCSĐT - Thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW, ngày 10-9-2013, của Bộ Chính trị “Về công tác của Tạp chí Cộng sản trong tình hình mới”, ngày 22-4-2015, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015 - 2020.

Tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân

TCCSĐT - Sáng 22-4-2015, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng công an nhân dân hiện nay”.

Điều kiện mới với những thời cơ, thách thức, nguy cơ mới trong quá trình xây dựng Đảng

TCCSĐT - Công cuộc đổi mới được mở đầu từ Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã và đang đặt công tác xây dựng Đảng cầm quyền vào những điều kiện khác hẳn trước. Điều kiện mới và hoàn cảnh kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa mới quy định và tác động vào quá trình xây dựng Đảng cầm quyền.

Hội thảo khoa học: “Hải quân nhân dân Việt Nam - truyền thống và hiện đại”

TCCSĐT - Ngày 20-4-2015, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7-5-1955 - 7-5-2015), Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp với Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc Phòng) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Hải quân nhân dân Việt Nam - truyền thống và hiện đại”.

Đổi mới tư duy về tăng trưởng và phát triển nông nghiệp

TCCSĐT - Đó là một trong những giải pháp then chốt nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, được đề xuất tại Hội thảo “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa - đột phá phát triển nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị - từ thực tiễn Hà Nam” diễn ra ngày 17-4-2015.

Tọa đàm “Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long”

TCCSĐT - Ngày 15-4-2015, tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (thành phố Cần Thơ) đã diễn ra buổi Tọa đàm “Xây dựng Hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông Cửu Long” dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

/ / Xem tiếp

Thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của đường lối và nghệ thuật quân sự Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng”. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

VIDEO