Thông tin lý luận

Vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - Sáng 28-01-2015, tại thành phố Hạ Long, Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp nhà nước, với chủ đề: “Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”.

85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam

TCCSĐT - Sáng 28-01-2015, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào thực tiễn Việt Nam”. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự Hội thảo.

“Nâng cao vị thế, vai trò và trách nhiệm cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay”

TCCSĐT - Đảng cầm quyền là vấn đề lý luận, thực tiễn được đặt ra rất hệ trọng và cũng rất phức tạp, nhất là trong điều kiện hiện nay, khi đất nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hội thảo quốc tế quan hệ Việt Nam - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quan hệ Việt Nam - Mỹ: 20 năm thành công hơn nữa” đã chính thức khai mạc sáng 26-01 tại Hà Nội.

Mãi mãi niềm tin theo Đảng

TCCSĐT - Ngày 24-01, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. Đây là Chương trình truyền thống, tổ chức chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 – 03-02-2015).

Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu

TCCSĐT - Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng báo cáo về hiện tượng khí hậu cực đoan dựa trên cơ sở báo cáo khí hậu cực đoan toàn cầu của IPCC. Báo cáo SREX Việt Nam được biên soạn với sự tham gia của tập thể các tác giả từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các tổ chức phi chính phủ và các chuyên gia trong và ngoài nước về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 21-01-2015, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo công bố dự án “Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) thực hiện.

Nâng cao tính lý luận, tính chính trị trong từng ấn phẩm Tạp chí Cộng sản, mãi xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị hàng đầu của Đảng

TCCSĐT - Ngày 19-01-2015, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị năm 2014

TCCSĐT - Sáng 17-01-2015, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học, lý luận chính trị giai đoạn 2011 - 2015”, mã số KX.04/11-15, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Chương trình.

Góp phần hiệu quả vào công tác tư vấn xây dựng, triển khai hoàn thiện các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp

TCCSĐT - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và góp phần thiết thực, hiệu quả cho công tác tư vấn xây dựng, triển khai hoàn thiện các Văn kiện Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị tiến hành đại hội đảng các cấp, ngày 16-01-2015, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành Kỳ họp thứ 14 nhằm tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

/ / Xem tiếp

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

VIDEO