Thông tin lý luận

Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội - Những dấu mốc lịch sử

TCCSĐT - Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Đó là một mốc lớn, bước ngoặt trọng đại, quyết định trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Chương trình “MÃI MÃI NIỀM TIN THEO ĐẢNG”

TCCSĐT - Tối 30-01-2016, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu - ca múa nhạc “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”. TCCSĐT trân trọng giới thiệu phát biểu khai mạc Chương trình của PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đón chào mùa Xuân mới của Đất nước

TCCSĐT - Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2016), đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, tối 30-01-2016, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu - ca múa nhạc “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

Thông cáo báo chí Chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”

TCCSĐT - Chào mừng Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2016), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào xuân Bính Thân 2016, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Chương trình “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

Nhóm đại diện báo đảng nước ngoài đến Việt Nam đưa tin về Đại hội XII của Đảng, thăm và làm việc tại Tạp chí Cộng sản

TCCSĐT - Chiều ngày 22-01-2016, Nhóm đại diện báo đảng nước ngoài đến Việt Nam đưa tin về Đại hội XII của Đảng (từ ngày 19-01 đến 28-01-2016), đã đến thăm và làm việc tại Tạp chí Cộng sản. PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, đã tiếp và trao đổi với Đoàn.

Đảng vững mạnh - Đất nước phát triển - Dân tộc trường tồn

Đảng vững mạnh - Đất nước phát triển - Dân tộc trường tồn chính là tư tưởng chủ đạo, là nội dung bao trùm và cũng là tựa đề cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành và ra mắt bạn đọc, tháng 6-2015.

Nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài khoa học “Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

TCCSĐT - Ngày 15-01-2016, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài khoa học “Sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, mã số KX.04.09/11-15.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn: Người có nhiều tâm huyết với Thủ đô Hà Nội

TCCSĐT - Đồng chí Trần Quốc Hoàn không chỉ là người lãnh đạo đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân trong hơn 28 năm, mà còn là người lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội trong nhiều năm, luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, tâm huyết vì sự ổn định và phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Hội đồng Lý luận Trung ương: Tiếp tục nâng cao chất lượng tư vấn cho Trung ương về lý luận chính trị

TCCSĐT - Sáng 09-01, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị nhằm tổng kết công tác của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2015, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2016-2010 và trao Huân chương tặng một số đồng chí thành viên Hội đồng.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Tạp chí Cộng sản

TCCSĐT - Sáng 07-01-2016, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015.

/ / Xem tiếp

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII - Đoàn kết, trí tuệ và đổi mới thực sự

Vào thời khắc chuyển giao đón Xuân Bính Thân - 2016 với khí thế, vận hội mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trả lời phỏng vấn, nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

VIDEO