Thông tin lý luận

Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng

TCCSĐT - Sáng ngày 30-7-2015, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đồng phối hợp tổ chức Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả phòng, chống thông tin xấu độc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng”.

"70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

TCCSĐT - Sáng 24-7, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "70 năm Công an nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu

TCCSĐT - Hội thảo: “Tạp chí Cộng sản: 85 năm xây dựng và phát triển” là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 85 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5-8-1930 - 5-8-2015). Tạp chí Cộng sản điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn đề dẫn hội thảo do PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập trình bày.

Tạp chí Cộng sản: 85 năm xây dựng và phát triển

TCCSĐT - Sáng 17-7-2015, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học: “Tạp chí Cộng sản: 85 năm xây dựng và phát triển”. PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo.

Đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Bắc Giang và một số kinh nghiệm rút ra

TCCSĐT - Tính đến ngày 28-5-2015, có 638/754 (bằng 84,6%) tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đại hội, trong đó, có 4 đảng bộ hoàn thành xong đại hội cấp cơ sở. Qua đó, có thể rút ra được một số kinh nghiệm để tiến hành đại hội cấp trên cơ sở.

Xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Trong kho tàng tư tưởng lý luận phong phú và quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh có rất nhiều tư tưởng quân sự sâu sắc, giữ vai trò định hướng, chỉ đạo quá trình tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân cũng như xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; trong đó có nội dung đặc sắc: xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần của quân đội.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên

TCCSĐT - Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được xác định là công cụ quan trọng của Đảng trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu ở các tỉnh, thành phía Nam

TCCSĐT - Ngày 09-7-2015, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bàn giải pháp phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu ở các tỉnh, thành phía Nam”.

Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới”

TCCSĐT - Ngày 07-7-2015, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới” trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập ngành du lịch Việt Nam (09-7-1960 - 09-7-2015).

Đại hội đảng cấp cơ sở ở Bình Định tạo tiền đề để tiến hành đại hội cấp trên cơ sở

TCCSĐT - Tính đến cuối tháng 6-2015, tỉnh Bình Định có 629 tổ chức cơ sở đảng tiến hành xong đại hội, đạt tỷ lệ 98,28% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn; có 10/16 đảng bộ cấp huyện hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở.

/ / Xem tiếp

Mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân

TCCS - Thực hiện Quyết nghị của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3-2-1930: “Ban Trung ương có thể xuất bản một tờ tạp chí lý luận và ba tờ báo tuyên truyền”, tròn 85 năm trước, ngày 5-8-1930, Tạp chí Đỏ - tiền thân của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - ngày nay, do đồng chí Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và là chủ bút, ra mắt bạn đọc số đầu tiên!

VIDEO