Thông tin lý luận

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TCCSĐT - Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang chỉ đạo thực tiễn cách mạng Việt Nam, xây dựng Đảng ta xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật sự trung thành của nhân dân.

Đảng bộ Tạp chí Cộng sản tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TCCSĐT - Trong hai ngày 25 và 26-7-2016, tại Hà Nội, Ban Biên tập và Đảng ủy Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Tạp chí Cộng sản và cán bộ chủ chốt, đảng viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

TCCSĐT - Ngày 20-7-2016, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Văn kiện Đại hội XII của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

TCCSĐT - Sáng 19-7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại

TCCSĐT - Bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, toàn diện hơn về giá trị, tầm vóc của tư tưởng đã trở thành chân lý thời đại được thể hiện trong lời kêu gọi "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Người, ngày 15-7-2016, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học: Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại.

Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay

TCCSĐT - Ngày 14-7-2016, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay”.

Những khía cạnh pháp lý cần được làm rõ trong Dự thảo Luật về Hội

TCCSĐT - Thực hiện chương trình hợp tác giữa Viện Nghiên cứu lập pháp, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg, Cộng hòa Liên bang Đức, trong hai ngày 12 và 13-7-2016, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Hội thảo: “Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật về Hội”.

PCA phán quyết: Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông

Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (Hà Lan) vừa ra phán quyết về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông sau 3 năm thụ lý, theo đó tòa tuyên bố "đường chín đoạn" của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý, đồng thời Trung Quốc "không có chủ quyền lịch sử" tại Biển Đông.

Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 07-7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo Hội nghị. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông báo.

Nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế

TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế”(1). Để thực hiện nhiệm vụ trên, truyền thông đối ngoại giữ một vai trò quan trọng.

/ / Xem tiếp

Toàn văn báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội nửa đầu năm

Sáng 29-7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016.

VIDEO