Thông tin lý luận

Hội thảo khoa học và Triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

TCCSĐT - Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2014) và 45 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2014), ngày 29-8-2014, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học và khai mạc Triển lãm “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.

Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 27-8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2014

TCCSĐT - Sáng ngày 26-8-2014, tại thành phố Đà Nẵng, diễn ra Lễ khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Các chuyên gia giáo dục góp ý cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và trường Đại học Hòa Bình đã tổ chức hội thảo bàn về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác báo chí lý luận Việt Nam - Lào

TCCSĐT - Thực hiện chương trình hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, từ ngày 11 đến ngày 18-8, Đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản do TS. Phạm Đình Đảng, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu sang thăm và trao đổi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác báo chí lý luận với cán bộ, biên tập viên Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Xây dựng chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

Ngày 19-8, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học xây dựng chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Hội thảo khoa học “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

TCCSĐT - Ngày 13-8-2014, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 4 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. TS. Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Thường trực Tạp chí Cộng sản; TS. Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 06-8-2014, tại thành phố Ninh Bình, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về đảng cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam”.

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai

TCCSĐT - Nhằm góp phần triển khai thực hiện Hiến pháp 2013, Luật Đất đai năm 2013, ngày 01-8-2014, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tạp chí Cộng sản Điện tử trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn Hội thảo của PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

TCCSĐT - Ngày 01-8-2014, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Các đồng chí: Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội thảo.

/ / Xem tiếp

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết trong Đảng thời kỳ đổi mới

TCCSĐT - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào thực tiễn sự nghiệp cách mạng của dân tộc một cách mạnh mẽ, sâu sắc. Trong thời kỳ đổi mới, trên phương diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tư tưởng của Người về đoàn kết trong Đảng đã thể hiện giá trị một cách đậm nét.

VIDEO