Thông tin lý luận

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-9-2015

TCCSĐT - Sáng ngày 4-9-2015, tại Thái Bình, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp báo.

Thành ủy Cần Thơ tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

TCCSĐT - Ngày 03-9-2015, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Biểu dương các tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TCCSĐT - Chiều 31-8-2015, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tham dự buổi Lễ.

Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may (Lào) sang thăm và làm việc tại Việt Nam

TCCSĐT - Theo chương trình hợp tác thường niên giữa Tạp chí Cộng sản - Cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Tạp chí A-lun-may - Cơ quan lý luận và thực tiễn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (NDCM), Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may do TS. Bua-chăn Phênh-sa-vát, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Biên tập Tạp chí A-lun-may làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-8 đến ngày 29-8-2015.

Bài học từ Cách mạng Tháng Tám vận dụng cho phát triển đất nước

Ngày 24-8, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo quốc gia “70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển (1945-2015)” .

Kinh nghiệm hay từ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở ở Hưng Yên

Thẳng thắn nhìn nhận yếu kém, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, không để phát sinh điểm "nóng" nổi cộm, đưa ra nhiều mục tiêu chiến lược mang tính đột phá để kinh tế xã hội phát triển mạnh theo hướng ổn định và bền vững... Đây là những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của Hưng Yên, tạo tiền đề cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sắp tới.

Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”

TCCSĐT - Ngày 20-8-2015, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Hội thảo khoa học: “Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng trong Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước”

TCCSĐT - Ngày 15-8-2015, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học: “Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng trong Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước”.

Những điểm mới quan trọng của Quy chế bầu cử trong Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, đại hội đảng bộ các cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định.

Thông cáo báo chí

TCCSĐT - Ngày 15-8-2015, tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang sẽ tổ chức Hội thảo “Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng trong Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đổi mới đất nước”, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh mùng 02-9).

/ / Xem tiếp

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Sáng 2-9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch Nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2015).

VIDEO