Thông tin lý luận

“Đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương”

TCCSĐT - Ngày 25-5-2015, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành kỳ họp thứ 15. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp. Tham gia có các thành viên Hội đồng.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2) năm 2015

TCCSĐT - Ngày 22-5-2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 23 (vòng 2) năm 2015 với chủ đề “Báo Đảng địa phương tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp”.

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh - dưới góc độ tiếp cận mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TCCSĐT - Tư tưởng nhân văn là một bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó là sự kế thừa truyền thống nhân văn của dân tộc, tư tưởng nhân văn của nhân loại và được nâng lên tầm cao mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa nhân văn Mác - Lê-nin.

Đi sâu nghiên cứu vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh

Ban tổ chức hội thảo "Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và thời đại ngày nay" mong muốn các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất trong hệ thống các tư tưởng của Người, gồm tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng về văn hóa, đạo đức, nhân văn và tư tưởng về hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc, giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Trao giải sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II

TCCSĐT - Thiết thực kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2015), ngày 13-5-2015, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng trong lĩnh vực sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đợt II.

Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương

TCCSĐT - Ngày 14-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững ở Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 13-5-2015, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Văn hóa tôn giáo với phát triển bền vững ở Việt Nam”, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng.

Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế

TCCSĐT - Ngày 11-5-2015, Hội thảo khoa học: “Hợp tác phát triển Việt Nam - Ấn Độ: Tiếp cận từ góc độ kinh tế” được tổ chức tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tạp chí Cộng sản: Gìn giữ, bảo tồn và phát huy truyền thống cách mạng

TCCSĐT - Sau gần 6 tháng xây dựng, ngày 06-5-2015, tại thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà Bia Kỷ niệm. Tạp chí Cộng sản điện tử trân trọng giới thiệu bài phát biểu của PGS, TS. Vũ Văn Phúc, Tổng Biên tập, Bí thư Đảng ủy Tạp chí Cộng sản tại buổi lễ.

Đại tướng Hoàng Văn Thái - nhà quân sự, chính trị xuất sắc

TCCSĐT - Đại tướng Hoàng Văn Thái là một nhà chính trị xuất sắc, một tấm gương sáng về lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, một nhân cách lớn; có lối sống trung thực, nhân ái, giản dị, khiêm tốn, là người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

/ / Xem tiếp

Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.

VIDEO