Thông tin lý luận

Đại hội đảng cấp cơ sở ở Bình Định tạo tiền đề để tiến hành đại hội cấp trên cơ sở

TCCSĐT - Tính đến cuối tháng 6-2015, tỉnh Bình Định có 629 tổ chức cơ sở đảng tiến hành xong đại hội, đạt tỷ lệ 98,28% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn; có 10/16 đảng bộ cấp huyện hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI

TCCSĐT - Sáng ngày 02-7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa VI cho 95 học viên, đã hoàn thành chương trình học tập, rèn luyện sau 4 tháng tại Học viện.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự khởi đầu công cuộc đổi mới đất nước

TCCSĐT - Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước ta.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh và những dấu ấn bước ngoặt đối với nền kinh tế Việt Nam

TCCSĐT - Trong cuộc đời hoạt động sôi nổi, nhiệt huyết của mình, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có nhiều đóng góp to lớn đối với Đảng và dân tộc. Một trong những đóng góp quan trọng, để lại dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp cách mạng nước ta, đó là các quan điểm chỉ đạo, những việc làm sâu sát, cụ thể của đồng chí đối với các giai đoạn bước ngoặt của nền kinh tế Việt Nam.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Văn Linh với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân; đồng thời là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sỹ cộng sản có đạo đức trong sáng giản dị.

Thấm nhuần tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh để vận động mọi người dân góp ý vào dự thảo các văn kiện

TCCSĐT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra định nghĩa “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, gộp thành lực lượng toàn dân, để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”(1).

Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035

TCCSĐT - Nhằm xây dựng Đề án: “Định hướng chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, ngày 20-6-2015, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: “Định hướng chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Trách nhiệm xã hội nhìn từ hướng tiếp cận thông tin của các cơ quan báo chí

TCCSĐT - Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là báo chí với chủ thể hoạt động là người làm báo có vai trò rất quan trọng trong việc chuyển tải thông tin, phổ biến cũng như góp phần hiện thực hoá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Việt Nam

TCCSĐT - Ngày 10-6-2015, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức Hội thảo: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”. PGS, TS. Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.

Hoàn thiện quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 liên quan đến công nhận và bảo hộ tài sản ảo ở Việt Nam hiện nay

TCCSĐT - “Tài sản ảo” đã và đang trở thành một vấn đề “nóng” trên thực tiễn và phương diện pháp lý. Trong những năm qua ở Việt Nam (1), việc mua bán “tài sản ảo” diễn ra rất sôi động. Nhưng cho tới nay, pháp luật nước ta chưa thừa nhận chính thức “tài sản ảo” là tài sản và bảo vệ quyền sở hữu “tài sản ảo”.

/ / Xem tiếp

Tổng Bí thư thăm chính thức Hoa Kỳ: Chuyến thăm lịch sử

Nhận lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, từ ngày 6 đến ngày 10-7 tới.

VIDEO