Thứ Tư, 14/11/2018
 • Thông cáo báo chí Hội thảo Khoa học: Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế

  TCCSĐT - Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm 2018, đồng thời để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XII), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn với chủ đề: “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

 • Để báo chí của Đảng phát huy vai trò kênh thông tin, tài liệu tuyên truyền quan trọng

  TCCSĐT - Qua hơn 05 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư, việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng ở các Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh Bình Định chuyển biến rõ nét cả về số lượng và chất lượng. Báo chí của Đảng trở thành tài liệu sinh hoạt, tuyên truyền quan trọng, góp phần định hướng quan điểm, tư tưởng, động viên nhân dân vận dụng kiến thức trong sản xuất và đời sống; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, hưởng ứng thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 • Cần đôn đốc, giám sát, kiểm tra thường xuyên việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

  TCCSĐT - Ngày 07-11-2018, tiếp tục chương trình khảo sát, Đoàn Công tác gồm Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về công tác mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Kết luận số 29 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 • Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

  TCCSĐT - Ngày 05-11-2018, Đoàn Công tác của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do PGS, TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, theo Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25-8-2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng; nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

 • Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay

  TCCSĐT - Ngày 02-11-2018, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Phát huy nguồn lực tôn giáo trong phát triển đất nước hiện nay”. GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và GS, TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đồng chủ trì Tọa đàm.

 • Để ngành xuất bản đáp ứng tốt hơn, có hiệu quả và thiết thực hơn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam

  TCCSĐT - Ngày 29-10-2018, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ biên tập, xuất bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.

 • Viện Nghiên cứu châu Âu: 25 năm phát triển

  TCCSĐT - Hòa trong không khí phấn khởi hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, ngày 26-10, Viện Nghiên cứu châu Âu tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Viện (1993 - 2018), đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, Viện Nghiên cứu châu Âu tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với châu Âu và gợi mở kinh nghiệm cho Việt Nam”.

 • Việt Nam và Mexico trao đổi kinh nghiệm hoạt động báo chí

  TCCSĐT - Từ ngày 09 đến 13-10, đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Mexico nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực báo chí với một số cơ quan báo chí, xuất bản của Mexico.

 • Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega ngưỡng mộ những thành tựu của Việt Nam

  TCCSĐT - Tiếp đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do PGS, TS. Vũ Văn Hà, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu trong chuyến thăm và làm việc tại Nicaragua từ ngày 05 đến ngày 08-10-2018, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu của nhân dân ta trong đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 • Thông báo nhanh những nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

  TCCSĐT - Ngày 15-10-2018, tại trụ sở Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cho toàn thể cán bộ, viên chức Bộ Biên tập và đảng viên Công ty TNHH Một thành viên In Tạp chí Cộng sản.

 • Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

  Trong ba ngày 26 đến 28-9, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung-Tây Nguyên năm 2018. Đây là lần thứ ba, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp khu vực, toàn quốc.

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

  TCCSĐT - Những năm qua, Tỉnh ủy Lai Châu đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 29 của Ban Bí thư về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Sau hơn 5 năm thực hiện, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và từng bước đi vào nền nếp.

 • Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

  TCCSĐT - Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03-6-2017, của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, ngày 19-9-2018, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”.

 • Thông cáo báo chí Hội thảo Khoa học: Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn

  TCCSĐT - Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của năm 2018, đồng thời để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm (khóa XII), Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn”.

 • Sơ kết 2 năm làm theo lời Bác

  TCCSĐT - Ngày 12-9-2018, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội

Thực hiện Chương trình làm việc, chiều 01-11, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường về chất vấn và trả lời chất vấn. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. TCCSĐT trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Video