Thông tin lý luận

Một số suy nghĩ về xây dựng hệ giá trị văn hóa ở nước ta hiện nay

TCCSĐT - Cương lĩnh Đại hội lần thứ XI của Đảng và nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đặt ra mục tiêu và yêu cầu là phải xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

TCCSĐT - Môi trường không những là một khái niệm sinh thái học, nó còn là một phạm trù triết học, bao gồm môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường văn hóa. Sự phát triển của con người từ xưa đến nay luôn gắn với môi trường, trong đó, có môi trường văn hóa.

Ph.Ăng-ghen - “Cây vĩ cầm thứ hai bên cạnh Mác”

TCCSĐT - Nhân kỷ niệm 195 năm ngày sinh của Phri-đrích Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2015), người bạn, người đồng chí gần gũi thân thiết của C.Mác, người cùng với C.Mác sáng lập học thuyết Mác - học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới, ngày 27-11-2015, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Giá trị tư tưởng Ph.Ăng-ghen trong thời đại ngày nay”.

Vấn đề đang đặt đối với việc phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Báo chí nước ta trong cuộc đấu đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã đạt được một số thành quả rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay cần nhận diện và khắc phục được những vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với báo chí trong cuộc chiến này.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo trong giai đoạn cách mạng mới

TCCSĐT - Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, vấn đề nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa quan trọng quyết định chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ tri thức cho đất nước hôm nay và mai sau.

Một số vấn đề trong tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu ở nước ta

TCCSĐT - Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của tín ngưỡng thờ Mẫu, cùng với những nét đặc thù trong hoạt động của tín ngưỡng thờ Mẫu ở mỗi địa phương, đã đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý nhà nước đối với tín ngưỡng này, đặc biệt là trong tuyên truyền các giá trị văn hóa của nó.

Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2015

Sáng 17-11-2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2015 cho cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sáng ngày 16-11-2015, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (17-11-1950 - 17-11-2015).

Sơ kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, các văn bản, đề án về công tác gia đình giai đoạn 2011 - 2015 và tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2015

TCCSĐT - Đó là chủ đề của hội nghị - hội thảo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, diễn ra ngày 11-11-2015 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái dự và chủ trì Hội nghị.

Một số kinh nghiệm trong tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

TCCSĐT - Chiều 06-11-2015, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

/ / Xem tiếp

Cộng đồng ASEAN 2015 hình thành và dấu ấn đóng góp của Việt Nam

Ngày 22-11 vừa qua, tại Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã đặt bút ký văn kiện lịch sử Tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN 2015. TCCSĐT trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với tựa đề “Cộng đồng ASEAN 2015 hình thành và dấu ấn đóng góp của Việt Nam”.

VIDEO