Thời sự - Chính trị
Xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp gắn với rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên
23:25' 5/5/2013
Đảng ủy Tạp chí Cộng sản xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp “Sáng tâm, sắc nghiệp vụ, sâu lý luận, sát thực tiễn”.

TCCSĐT - Năm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, công chức Tạp chí Cộng sản gồm “Sáng tâm, sắc nghiệp vụ, sâu lý luận, sát thực tiễn”.Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Thực tế ở nhiều đơn vị, địa phương trên cả nước đã xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp với điều kiện, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong cơ quan, gồm: “Trung thành - Nhân ái - Sáng tạo - Hiệu quả”. Đảng bộ Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam xây dựng chuẩn mực đạo đức với những khẩu hiệu “Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời” và “Đồng tâm hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển”.

Đảng ủy Tạp chí Cộng sản xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp “Sáng tâm, sắc nghiệp vụ, sâu lý luận, sát thực tiễn”. Đảng ủy Bộ Kế hoạch đầu tư xác định chuẩn mực: “Trung thành - Trách nhiệm - Đoàn kết - Chí công vô tư” với phong cách làm việc: “Kế hoạch một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi”. Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương quy định chuẩn mực đạo đức để cán bộ đảng viên cùng thực hiện: Bản lĩnh vững vàng, nghiệp vụ tinh thông, tận tụy, tiết kiệm, đoàn kết trung thực, sâu sát cơ sở. Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định chuẩn mực: “Vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”...

Ngoài chuẩn mực chung, một số ngành, địa phương đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cho từng đơn vị theo đặc thù, tính chất nhiệm vụ của mình. Tại Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, bên cạnh những tiêu chí chủ yếu theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy đã xây dựng thêm một số nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Thông tấn xã Việt Nam, trong đó xác định tiêu chí chung là: “Thông tin nhanh, đúng, trúng, hay”. Các đơn vị của ngành có những tiêu chí cụ thể gắn với đặc thù từng khối, như: Khối tòa soạn báo xây dựng tiêu chí: “Chí sáng, tâm trong, bút sắc”; Khối ban biên tập có tiêu chí: “Trung thực, dũng cảm, động cơ trong sáng, hết lòng phục vụ Tổ quốc”; Khối thông tin đa phương tiện có tiêu chí: "Chuẩn xác, kịp thời, mọi nơi, mọi lúc”...

Tại Đảng bộ Bộ Giao thông Vận tải, các cấp ủy đảng của các đơn vị trực thuộc bộ xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc thù công việc. Các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ các cục quản lý chuyên ngành thực hiện “5 không”, gồm: Không “nói, viết và làm” trái pháp luật; không đi làm muộn, về sớm, không tham ô, lãng phí; không gây phiền hà, sách nhiễu với các cơ sở hoặc với khách đến làm việc; không chạy theo thành tích, a dua, thiên vị, cục bộ hoặc dĩ hòa vi quý”; không mắc tệ nạn xã hội hoặc bao che, dung túng với việc làm liên quan đến tệ nạn xã hội.

Khối doanh nghiệp thuộc bộ xác định tiêu chí: Năng suất - chất lượng - hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trong xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng quy tắc ứng xử chung và xây dựng quy tắc ứng xử trong thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, như: giải quyết, xét xử các loại vụ án, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng,…; quy định rõ những việc cán bộ công chức ngành Tòa án phải làm và những việc không được làm.

Tại một buổi làm việc với cán bộ, nhân viên Tạp chí Cộng sản, Tổng Bí thư đã nhắc nhở từng cán bộ, biên tập viên cần xác định rõ, Trung ương Đảng chỉ có 1 Tạp chí, đó là Tạp chí Cộng sản và do Bác Hồ sáng lập. Vì vậy, những người làm công tác lý luận của Tạp chí luôn phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, không chỉ vừa nghiên cứu lý luận, vừa giáo dục lý luận mà còn có trách nhiệm truyền bá lý luận chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn mỗi cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Cộng sản luôn làm “đúng vai, thuộc bài”, tức là làm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ, tay nghề, nhất là trình độ chính trị, văn hóa, ngoại ngữ...

Nhiều bộ, ngành, đoàn thể đã chỉ đạo xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc, coi việc thực hiện chuẩn mực đạo đức là mục tiêu để cá nhân và tập thể phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. Nhiều cấp ủy đảng đã tổ chức hội thảo, tọa đàm thảo luận rộng rãi từ chi bộ đến các đảng bộ trực thuộc với chủ đề “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, sâu rộng trong các tổ chức đảng, xác định rõ trách nhiệm chính trị và quyết tâm, đồng lòng của các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan đơn vị trong việc xây dựng và thực hành đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Những chuẩn mực đạo đức được xây dựng và thực hiện sát với từng chi bộ, với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đi vào lòng người đã khích lệ, động viên những mặt tốt, mặt tích cực trong từng cá nhân, mỗi tổ chức và hạn chế, sửa chữa những mặt xấu, tiêu cực, xây dựng môi trường làm việc, hoạt động thực sự là môi trường văn hóa đạo đức. Đây chính là hoạt động cụ thể của các đảng bộ, cơ quan đơn vị thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác kính yêu, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực, sức mạnh tinh thần đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng./.

PV/TTXVN

VIDEO