Thời sự - Chính trị
Quy định chức năng, chế độ chính sách của đảng ủy cấp trên
22:2' 5/3/2013

Sáng 5-3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.Theo đề án, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan đơn vị và lãnh đạo công tác quần chúng của cơ quan, đơn vị. Đảng ủy cấp trên có nhiệm vụ tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng và tham gia trực tiếp công tác tổ chức cán bộ. Đảng bộ cấp trên có quyền phê duyệt các đề án, chương trình, kế hoạch của cấp ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng; thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chuẩn y ban chấp hành, bí thư, phó bí thư cấp ủy…

Về tổ chức bộ máy, Ban Chấp hành đảng bộ có số lượng từ 21 đến 37 ủy viên; ban Thường vụ có từ 7 đến 11 ủy viên; bí thư là lãnh đạo cơ quan đơn vị; số lượng phó bí thư đảng ủy có 2 đồng chí, trong đó có 1 phó bí thư chuyên trách; ủy ban kiểm tra có từ 5 đến 7 ủy viên… Kinh phí hoạt động theo quy định mức kinh phí cấp cho hoạt động công tác Đảng từ ngân sách Nhà nước cấp cho các cơ quan, bộ, ngành, đơn vị hành chính, sự nghiệp hàng năm.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, Đảng bộ Khối có vị trí rất quan trọng. Tuy nhiên, trong trong hoạt động của các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối còn nhiều hạn chế về mô hình tổ chức; chức năng nhiệm vụ, bộ máy và cấp ủy. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, việc ban hành quy chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy… của đảng ủy cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối là yêu cầu cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Ban tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương cho biết: “Khi đề án được phê duyệt, một trong những điều hết sức quan trọng là các tổ chức cơ sở đảng lần đầu tiên sẽ có chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và chế độ chính sách. Ngoài ra là đáp ứng được mong mỏi rất lâu của các tổ chức đảng và nhất là cán bộ chuyên trách làm công tác đảng. Qua đó, nâng cao vai trò, vị trí và trách nhiệm của tổ chức đảng, của cán bộ làm công tác đảng và đội ngũ đảng viên. Từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo vùa sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nói riêng”./.

Theo: vov.vn

VIDEO