Thời sự - Chính trị
Góp ý dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
22:2' 1/12/2012

Sáng 1-12-2012, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).Dự và tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Công đoàn có đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo cao cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng và các nhà khoa học.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh: Điều lệ Công đoàn Việt Nam là văn bản quan trọng, điều chỉnh toàn bộ hoạt động của các cấp Công đoàn từ Trung ương đến cơ sở. Qua các thời kỳ Đại hội, Điều lệ Công đoàn luôn được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn. Đặc biệt, năm 2008, tại Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung và đã cơ bản đảm bảo được các nguyên tắc tổ chức, hoạt động Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng. Các quy định của Điều lệ tương đối cụ thể, phù hợp với từng cấp, từng loại hình tổ chức cơ sở của Công đoàn và tạo thuận lợi cho việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo Công đoàn Việt Nam hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế - xã hội của đất nước phát triển nhanh đã tác động đến hoạt động công đoàn, đồng thời Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi ) và Luật Công đoàn (sửa đổi), vì vậy, Điều lệ Công đoàn Việt Nam cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

Các đại biểu, nhà khoa học tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận, góp ý vào một số vấn đề của Điều lệ như: bố cục, hình thức của Dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); lời nói đầu của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tên gọi của Cơ quan Trung ương, Công đoàn cấp tỉnh, huyện, Công đoàn trong các Tổng công ty, Tập đoàn. Các đại biểu cũng đã góp ý về nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp; quyền, nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn và nhiệm vụ, quyền của cán bộ công đoàn; thành lập Công đoàn cơ sở của Công đoàn cấp trên và người lao động; nhiệm vụ, quyền hạn chung của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Đây là những nội dung cơ sở quan trọng để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung trình ra Đại hội XI Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra trong tháng 7-2013.

Theo Dự thảo, Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm 9 chương, 45 Điều. Trong đó, Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) đã quy định một chương riêng đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở./.

Theo: TTXVN

VIDEO