Thời sự - Chính trị
Hiệp định của ASEAN về quản lý thảm họa có hiệu lực
15:58' 27/12/2009
(Theo VOVNews)


Hiệp định bao gồm các quy định về việc xác định nguy cơ thảm họa, theo dõi và cảnh báo sớm, ngăn chặn và giảm thiểu, sẵn sàng và ứng phó khi có thảm họa.

Sau khi được 10 nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) phê chuẩn, Hiệp định về quản lý thảm họa và đối phó khẩn cấp (AADMER) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 24-12.

Hiệp định này đã đáp ứng nhu cầu cần thiết phải có một sự thống nhất quản lý thảm họa trong khu vực ASEAN, bao gồm các quy định về việc xác định nguy cơ thảm họa, theo dõi và cảnh báo sớm, ngăn chặn và giảm thiểu, sẵn sàng và ứng phó khi có thảm họa, tái thiết, hợp tác và nghiên cứu kỹ thuật, bộ máy điều phối và đơn giản hóa thủ tục hải quan và thủ tục di trú.

Hiệp định về quản lý thảm họa và đối phó khẩn cấp cũng cho phép thiết lập một trung tâm ASEAN điều phối viện trợ nhân đạo về quản lý thảm họa (AHD Center) để điều phối các hoạt động trong khuôn khổ của Hiệp định.

Việc Hiệp định về quản lý thảm họa và đối phó khẩn cấp có hiệu lực là một tiến bộ vượt bậc đối với ASEAN trong những nỗ lực nhằm ứng phó khi các thảm họa xảy ra ở khu vực và giảm bớt nguy cơ xảy ra thảm họa một cách có hiệu quả./.

VIDEO