Thời sự - Chính trị
TÓM TẮT TIỂU SỬ Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân . Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
13:2' 3/8/2007


Họ và tên khai sinh: Nguyễn Thị Kim Ngân

Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Ngân

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 12-04-1954

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: thành phố Mỹ Tho - Tiền Giang

Ngày chính thức:

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X; Thứ trưởng thường trực Bộ Thương Mại nhiệm kỳ khóa XI, từng giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

VIDEO