Thứ Hai, 16/9/2019
Tự hào “60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội Tăng Thiết giáp”
20/8/2019 19:2' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thu thanh

Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm lịch sử ra đời, quá trình xây dựng, phát triển lực lượng; huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi của bộ đội Tăng Thiết giáp Việt Nam trong 60 năm qua. Trên cơ sở đó, khẳng định vai trò, vị trí và định hướng phát triển lực lượng Tăng Thiết giáp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hội thảo nhận được 37 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Tăng Thiết giáp đương nhiệm và qua các thời kỳ, các vị tướng lĩnh, Viện Chiến lược Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự, Trung tâm Thông tin khoa học quân sự, các học viện, nhà trường, quân khu, quân đoàn, thủ trưởng các đơn vị Tăng Thiết giáp toàn quân và các đồng chí cựu chiến binh Tăng Thiết giáp. Các tham luận khoa học đã đề cập một cách toàn diện, phong phú, sâu sắc các vấn đề xung quanh chủ đề Hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận vào các nội dung:

 - Khẳng định và làm sáng tỏ thêm chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Tư lệnh - nhân tố quyết định sự ra đời của lực lượng Tăng Thiết giáp; phân tích làm rõ quá trình chuẩn bị cho sự ra đời, phát triển lực lượng, trang bị; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của bộ đội Tăng Thiết giáp Việt Nam anh hùng trong chặng đường lịch sử 60 năm qua.

 - Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn nét đặc sắc của nghệ thuật xây dựng, sử dụng lực lượng Tăng Thiết giáp; nghệ thuật tác chiến của Tăng Thiết giáp; công tác hiệp đồng, bảo đảm, những kinh nghiệm qua thực tiễn chiến đấu, huấn luyện chiến đấu và trong xây dựng đơn vị sau này.

- Từ thực tiễn lịch sử, khẳng định vai trò, vị trí và định hướng phát triển lực lượng Tăng Thiết giáp trong điều kiện mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chỉ nghĩa hiện nay.

 - Đề xuất những chủ trương, giải pháp xây dựng các đơn vị Tăng Thiết giáp vững mạnh, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao; sẵn sàng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ở Việt Nam phải tiến hành đồng thời 2 chiến lược cách mạng: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, Đảng ta chủ trương củng cố, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy và tương đối hiện đại; đồng thời, đặt cơ sở đầu tiên cho các binh chủng, quân chủng khác ra đời. Thực hiện chủ trương đó, ngày 5-10-1959, trung đoàn xe tăng đầu tiên của quân đội ta (mang phiên hiệu Trung đoàn xe tăng 202), được thành lập tại Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. Đến ngày 22-6-1965, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển lực lượng Tăng Thiết giáp, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập trung đoàn xe tăng thứ hai (mang phiên hiệu Trung đoàn xe tăng 203) và quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Thiết giáp (ngày 5-10-1994, Bộ Tư lệnh Thiết giáp đổi tên thành Bộ Tư lệnh Tăng Thiết giáp), lấy ngày truyền thống của bộ đội Tăng Thiết giáp là ngày thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên.

Ngay từ khi được thành lập, vị trí, vai trò và nhiệm vụ của bộ đội Tăng Thiết giáp đã được Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh xác định: “Bộ đội xe tăng là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ đội xe tăng được xây dựng và sử dụng trong trường hợp địch mở rộng chiến tranh ra miền Bắc là chủ yếu và khi đó chiến trường của bộ đội xe tăng là toàn nước Việt Nam, đối tượng tác chiến của bộ đội xe tăng sẽ là quân đội đế quốc Mỹ và quân đội các nước tay sai”.

Ngay sau khi được thành lập, bộ đội Tăng Thiết giáp vừa bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố lực lượng, vừa tổ chức huấn luyện kỹ - chiến thuật và tổ chức các cuộc diễn tập thử nghiệm cách đánh của xe Tăng Thiết giáp; đồng thời, bộ đội Tăng Thiết giáp đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian từ tháng 4-1964 đến tháng 3-1965 đã có 3 đoàn cán bộ, chiến sĩ Tăng Thiết giáp lên đường vào chiến trường miền Đông Nam Bộ, với nhiệm vụ: “Lấy xe địch, đánh địch” và nghiên cứu, chuẩn bị chiến trường để đưa xe tăng, thiết giáp vào tác chiến khi có thời cơ.

Tháng 1-1968, lần đầu tiên lực lượng xe tăng của quân đội ta được tham gia cùng binh chủng hợp thành đánh 2 trận then chốt ở Tà Mây - Làng Vây trong chiến dịch tiến công Đường 9 - Khe Sanh (Bắc Quảng Trị, từ 27-1 - 7-2-1968) và bộ đội Tăng Thiết giáp đã lập chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ra quân, đánh thắng trận đầu ở Tà Mây - Làng Vây đã khẳng định vai trò của Tăng Thiết giáp là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân Việt Nam; đặt nền móng xây dựng nên truyền thống vinh quang: “Đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội Tăng Thiết giáp. 

Sau chiến thắng Tà Mây - Làng Vây, đến hết năm 1972, trên các chiến trường, lực lượng Tăng Thiết giáp tham gia nhiều chiến dịch tiến công, phản công, phòng ngự ở miền Trung, Tây Nguyên và trên đất bạn Lào. Đây là những cuộc thử sức toàn diện về khả năng cơ động, khả năng đột phá tiến công, phản kích, bảo vệ mục tiêu trong phòng ngự và khả năng phát triển chiến đấu của lực lượng Tăng Thiết giáp; đồng thời, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Mở đầu cho cuộc Tổng tiến công, lực lượng Tăng Thiết giáp tham gia Chiến dịch tiến công Tây Nguyên (từ 4-3 - 25-3-1975), giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột (ngày 10, 11-3-1975), sau đó phát triển thắng lợi, đánh địch tăng viện, ứng cứu, đuổi đánh địch rút chạy, giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, phá vỡ thế chiến lược của địch, tạo điều kiện cho các chiến dịch tiếp theo. 

Trong chiến dịch tiến công giải phóng Huế - Đà Nẵng (từ 25-3 đến 29-3-1975), lực lượng Tăng Thiết giáp cùng với binh chủng hợp thành và lực lượng tại chỗ giải phóng các tỉnh miền Trung, tập trung lực lượng cơ động chuẩn bị tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định.

Từ ngày 26-4 - 30-4-1975, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, lực lượng Tăng Thiết giáp tham gia với quy mô lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên cả 5 hướng tiến công của chiến dịch. Phần lớn lực lượng Tăng Thiết giáp được sử dụng tập trung dẫn đầu 5 cánh quân binh chủng hợp thành tiến vào đánh chiếm 5 mục tiêu đầu não trong trung tâm thành phố là: dinh tổng thống, bộ tổng tham mưu, tổng nha cảnh sát, biệt khu thủ đô và sân bay Tân Sơn Nhất. Qua 8 năm kháng chiến chống Mỹ, bộ đội Tăng Thiết giáp đã cùng binh chủng hợp thành tham gia 14 chiến dịch, 211 trận chiến đấu và đã đóng góp công lao xứng đáng vào chiến thắng chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, góp phần làm nên mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng.    

Với sự nổi dậy của lực lượng tại chỗ, đúng 10 giờ 45 phút ngày 30-4 -1975, hai chiếc xe tăng mang số hiệu 843 và 390 dẫn đầu đội hình tiến công của Lữ đoàn xe tăng 203 húc tung cánh cổng sắt tiến vào dinh tổng thống ngụy quyền; 11 giờ 00, lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập, báo hiệu giờ toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. 11 giờ 30 ngày 30-4-1975, tổng thống ngụy quyền Sài Gòn - Dương Văn Minh - phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện, miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam, Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp một lần nữa khẳng định, qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, bộ đội Tăng Thiết giáp đã có 43 tập thể và 15 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác... Tự hào với những thành tích, chiến công và truyền thống vẻ vang mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước giành được; kế thừa và phát huy di sản tinh thần vô giá đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tăng Thiết giáp nói chung, Binh chủng Tăng Thiết giáp nói riêng luôn quán triệt sâu sắc đường lối chính trị, quân sự của Đảng, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vào thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm kiên cường, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; xứng đáng với vai trò là lực lượng đột kích quan trọng của lục quân Việt Nam; tô thắm truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng” của bộ đội Tăng Thiết giáp Việt Nam anh hùng.

Thu Thanh

Video