Thứ Sáu, 20/9/2019
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
17/4/2019 22:20' Gửi bài này In bài này
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện 28 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Bắc và 5 Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Năm 2019 là năm thứ ba từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, các địa phương, bộ, ngành trên cả nước đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XI, khóa XII.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân. Việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được vận dụng sáng tạo đã đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như phong trào “Làm theo Bác - thi đua giành ba nhất” của Quân ủy Trung ương; mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” ở Hà Nam...

Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn, dần khắc phục được sự nể nang, né tránh, ngại va chạm, qua đó nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm về tư tưởng, đạo đức, lối sống được đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 05 còn một số hạn chế như: Việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức; nội dung đăng ký, tu dưỡng làm theo Bác của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung; chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế dẫn đến một số cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống không được phát hiện sớm, kịp thời; công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền gương điển hình chưa tạo được ấn tượng sâu sắc trong xã hội...

Trong năm 2019 và năm 2020, để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào thực chất, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về việc cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong tình hình mới; đẩy mạnh thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt nguyên tắc về xây dựng Đảng; gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, cần làm tốt công tác giám sát, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá những mặt đã đạt được, chưa được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc. Nhiều ý kiến đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền về những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; các cách làm hay, sáng tạo và bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05; cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ và những biện pháp thực hiện Chỉ thị 05 trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, nhiều ý kiến đề nghị cho tái bản, xuất bản những cuốn sách tập hợp những câu chuyện về Bác để sử dụng trong sinh hoạt chuyên đề học tập, làm theo Bác.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả các cấp, ngành, địa phương đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, hiệu quả, phát huy thế mạnh của các loại hình tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị 05; tiếp tục học tập và quán triệt chủ đề năm 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; kết hợp chặt chẽ việc tự giác làm theo Bác và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng. Cùng với đó, Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng văn hóa nghĩa tình yêu thương đồng bào, đồng chí trong công tác và sinh hoạt.

Tiến tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng địa phương, cơ quan, đơn vị rà soát lại để xác định được những đột phá trong tư tưởng, nội dung, cách làm, từ đó đề ra yêu cầu phù hợp với địa phương để thực hiện. Các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng Đảng trong thời gian tới./.

Theo: TTXVN

Video