Thứ Bảy, 16/2/2019
Hội nghị công tác Đảng ngoài nước năm 2018
11/8/2018 0:5' Gửi bài này In bài này
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ Tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước, chủ trì Hội nghị, nhấn mạnh: Hội nghị Công tác Đảng ngoài nước năm 2018 được tổ chức trong bối cảnh Đảng ta xác định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hiệu quả hoạt động và đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ là các ưu tiên trong công tác xây dựng Đảng.

Bên cạnh việc đánh giá, kiểm điểm 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Hội nghị tập trung trao đổi xung quanh những vấn đề lớn về công tác đảng ngoài nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc kết hợp công tác đảng với công tác đối ngoại tại các cơ quan đại diện; bàn biện pháp, tạo sự thống nhất về quan điểm, nhận thức và hành động, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công tác đảng ngoài nước trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và hội nhập quốc tế của Việt Nam được triển khai mạnh mẽ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Ngoài nước đã đạt được trong thời gian qua. Trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ủy Ngoài nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, cùng các tổ chức đảng ở ngoài nước giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện có hiệu quả chức năng của các tổ chức đảng, góp phần làm tốt công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết hướng về Tổ quốc, đóng góp thiết thựcc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; có nhiều cố gắng trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Trung ương những chủ trương, định hướng lớn về công tác Đảng ngoài nước. Đồng chí Phạm Bình Minh chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác đảng ngoài nước; yêu cầu Đảng bộ Ngoài nước tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về việc tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao; đổi mới tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và cách thức tổ chức hoạt động; coi trọng công tác xây dựng Đảng từ cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Phạm Bình Minh lưu ý phải làm tốt hơn nữa công tác dự báo, tham mưu. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về chính trị, tư tưởng, nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05/CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở ngoài nước”, xuất phát từ yêu cầu kết hợp công tác Đảng và công tác đối ngoại theo hướng phát huy sức mạnh của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài làm công tác Đảng như tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội nghị tập trung bàn về công tác tổ chức và phương thức quản lý đảng viên thời kỳ hội nhập; về các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở ngoài nước; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đặc biệt các ý kiến tham luận đã phân tích, đánh giá sâu sắc, nghiêm túc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Hội nghị Đại biểu Đảng bộ Ngoài nước nhiệm kỳ 2015 - 2020, rút ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm, nguyên nhân tồn tại, đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, hiệu quả nhằm tạo những chuyển biến mới mạnh mẽ hơn, tích cực hơn trong công tác đảng ngoài nước thời gian tới.

Tại Hội nghị, Đảng ủy ngoài nước đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và có tác phẩm đạt giải thưởng “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I (2016 - 2018)./.

Hoa Nguyễn

Video