Thứ Năm, 21/3/2019
Bình Phước: Họp mặt báo chí đầu Xuân Mậu Tuất 2018
13/3/2018 22:29' Gửi bài này In bài này
Toàn cảnh buổi họp mặt báo chí đầu Xuân Mậu Tuất 2018

Tham dự Họp mặt còn có 108 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí của tỉnh cùng với đại diện các cơ quan báo chí ngoài tỉnh.

Khái quát hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2017, đồng chí Trần Tuyết Minh cho biết, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoạt động. Các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời cung cấp thông tin để báo chí tiếp cận nhanh và chính xác. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, chức năng nhiệm vụ của báo chí cách mạng để có những đóng góp quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tiễn và phản ánh phong phú, đa dạng diễn biến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của địa phương… Đối với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh đã có nhiều tin, bài chất lượng với tinh thần xây dựng, quảng bá về hình ảnh, vùng đất con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Trong năm 2017, Tạp chí Cộng sản và các báo Nông Nghiệp Việt Nam, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng, Thanh Niên có ký kết hợp tác tuyên truyền với tỉnh, đã có 355 tin, bài viết, phóng sự, thực hiện có hiệu quả chương trình hợp tác.

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh, đồng chí Phạm Thị Ánh Hoa, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Bình Phước và tinh thần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị bằng những quyết sách cụ thể, đúng đắn, phù hợp đã tạo thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 tiếp tục phát triển đạt kết quả khá toàn diện trên mọi mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) thực hiện cả năm tăng 6,64%; trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,9%, dịch vụ tăng 6,32% và nông, lâm, thủy sản tăng 3,1%... Bước sang năm 2018, Bình Phước đề ra mục tiêu phát triển là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế đồng bộ, toàn diện, nhất là tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế phù hợp gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; thực hiện tốt chính sách phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hóa, xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãnh phí; giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế…

Tại buổi họp mặt với tinh thần cởi mở, chân thành, đại diện các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã trao đổi về những khó khăn, trăn trở của người làm báo; đồng thời có nhiều ý kiến, kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh quan tâm, nhất là việc tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh và công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong việc cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Tuệ Hiền ghi nhận và khẳng định các thành tựu đã đạt được của tỉnh Bình Phước thời gian qua, trong đó có những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí mong rằng, năm 2018, các cơ quan báo chí sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đồng hành và hỗ trợ tích cực cho tỉnh; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, tập trung tuyên truyền về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, về đề án thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII đối với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả; việc sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội X Đảng bộ tỉnh và thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, quảng bá về du lịch, thu hút đầu tư; tiếp tục thông tin đầy đủ, trung thực, chính xác những việc làm được, phản ánh những mặt hạn chế, thiếu sót và chia sẻ những khó khăn của tỉnh…/.

Hồng Sơn

Video