Thứ Bảy, 19/1/2019
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
3/1/2018 11:56' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng hệ thống kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị từ Binh chủng Tăng thiết giáp đến cơ sở bảo đảm chính quy, thống nhất, có tính khả thi cao; triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt chất lượng, hiệu quả tốt. Cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, bám sát cơ sở, chấp hành nghiêm các chế độ, nền nếp, nguyên tắc công tác Đảng, công tác chính trị, triển khai, thực hiện tốt kế hoạch, chương trình công tác đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Nổi bật là: Tổ chức tốt việc quán triệt, học tập và kiểm điểm, tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; các hội nghị sơ kết, tổng kết theo chỉ đạo của cấp trên, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; thi tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn cơ sở; Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền; phục vụ Tổng Cục Chính trị kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đạt kết quả tốt; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; phát huy tốt dân chủ, đoàn kết nội bộ và đoàn kết quân dân; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao.

Năm 2018, Binh chủng Tăng thiết giáp xác định hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng Binh chủng Tăng thiết giáp vững mạnh về chính trị; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; trực tiếp là Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Chỉ thị công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp năm 2018; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến và giáo dục pháp luật cho các đối tượng; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thi đua khen thưởng, hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Binh chủng Tăng thiết giáp; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 94, Lực lượng 47 các cấp, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình” và các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, nhất là trên internet, mạng xã hội; tổ chức tốt các hoạt động và Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ra quân đánh thắng trận đầu của Bộ đội Tăng thiết giáp (07-02-1968 - 07-02-2018); các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tăng thiết giáp Anh hùng (05-10-1959 - 05-10-2019); thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; các tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả, tổ chức tốt Đại hội Công đoàn Binh chủng lần thứ VI; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn.../.


Tin, ảnh: Chí Đáng

Video