Chủ Nhật, 24/6/2018
Đối thoại chính sách đô thị hướng tới chương trình nghị sự mới cho đô thị
21/4/2017 19:47' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn nhận định: “Thời gian qua, quá trình đô thị hóa của Việt Nam bên cạnh những thành công cũng còn nhiều thách thức. Đó là sự hạn chế về nguồn lực, nhận thức và trình độ quản lý còn yếu kém, chất lượng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Định hướng tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu còn nhiều mới mẻ đối với công tác phát triển đô thị. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các bất cập trên đang hạn chế sự tăng trưởng của các đô thị…”. Theo Thứ trưởng, hiện nay, Bộ Xây dựng đang từng bước hoàn thiện thể chế và hệ thống văn bản pháp luật về quản lý đô thị, bảo đảm sự đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển, quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo cán bộ quản lý đô thị. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị với các chính sách lớn. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng và OECD hợp tác xây dựng “Báo cáo OECD đánh giá chính sách đô thị quốc gia của Việt Nam” với sự đóng góp kỹ thuật của UN-Habitat, GGGI và các đối tác phát triển. Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn mong muốn thông qua hội thảo này, các chuyên gia trong nước và nước ngoài cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau đề xuất hướng tới các chính sách quản lý, phát triển đô thị có tính khả thi cao; tăng cường vai trò của tư vấn, phản biện, xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến đô thị; tìm kiếm phương thức mới trong khai thác nguồn lực phát triển đô thị; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý đô thị, sự tham gia của cộng đồng để phát triển đô thị tăng trưởng xanh, bền vững.

Giám đốc OECD về lĩnh vực quản lý công và phát triển lãnh thổ R. An-tơ (Rolf Alter) cho rằng: “Mỗi quốc gia đều cần có chính sách đô thị ở cấp quốc gia. Làm thế nào để có chính sách phát triển đô thị quốc gia toàn diện, có phương thức triển khai trên thực tế, liên quan đến phát triển bền vững?”. Ông R. An-tơ chỉ ra 4 vấn đề cần quan tâm, đó là: sự nhìn nhận chính sách phát triển đô thị ở cấp quốc gia; lập kế hoạch tốt, khả thi, đưa vào cách tiếp cận của chính phủ; các chính sách phải được đưa ra vào đúng thời điểm, đúng nơi; không có chính sách tốt nếu không có sự đối thoại với sự tham gia từ nhiều thành phần khác nhau, trong đó có người dân. Trong chính sách phát triển đô thị, giao thông, nhà ở là những yếu tố quan trọng. Các quốc gia, thành phố chưa có chính sách toàn diện giữa nhà ở, giao thông sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực. Do vậy cần sẽ cải thiện thể chế pháp luật, nguồn lực…

Đại diện Cục phát triển Đô thị, Cục Hạ tầng Kỹ thuật và một số địa phương chia sẻ về tình hình phát triển đô thị của quốc gia cũng như từng địa phương, bao gồm cả cơ hội và thách thức trong việc thực hiện các chính sách phát triển đô thị bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các chuyên gia của OECD và của các tổ chức quốc tế chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong cải thiện thế chế pháp luật, nguồn lực phát triển đô thị ở các quốc gia, trên cơ sở bàn thảo, tìm ra và đề xuất các giải pháp trong phát triển đô thị cho Việt Nam.

Theo ông R. A-ren (Rudiger Ahrend), Trưởng ban Chính sách đô thị OECD cho biết: “Kinh nghiệm của OECD trong phát triển đô thị cho thấy, chỉ đô thị hóa không đủ cho phát triển cho phát triển kinh tế. Ranh giới hành chính là không đủ để đánh giá mức độ tích tụ đô thị. Cho dù mỗi đô thị lớn có những lợi ích và thách thức riêng, nhưng nhìn chung người dân thường được hưởng lợi nếu sinh sống trong những đô thị được vận hành tốt”. Nghiên cứu của OECD chỉ ra rằng, đô thị lớn hơn sẽ hiệu quả hơn, thể hiện ở thị trường lao động dày hơn với nhiều chuyên ngành đa dạng, cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp cao hơn, giảm thiểu chi phí tuyển dụng và đào tạo lao động. Các công ty có thể tiết kiệm chi phí cho đầu vào phi thương mại được chia sẻ trong một khu vực địa lý và có điều kiện cho việc lan truyền kiến thức thông qua tăng cường tương tác với các công ty, cá nhân khác. Đề cập đến quản trị đô thị, ông R. A-ren cho biết: “Bộ máy quản trị giúp giảm thiểu mở rộng đô thị thiếu kiểm soát. Bởi mở rộng đô thị thiếu kiểm soát tạo ra tác động tiêu cực cho các khu đô thị. Hợp tác chính là cách để giảm thiểu tác động trong quá trình hoạch định chính sách. Bộ máy quản trị giúp cải thiện phúc lợi. Ở các khu đô thị có bộ máy quản lý giao thông, người dân có mức hài lòng cao hơn so với các khu đô thị không có. Ở các khu đô thị có bộ máy quản lý giao thông, mức ô nhiễm cũng thấp hơn”...

Các đô thị đóng vai trò quan trọng trong vận hành kiến trúc, xã hội, môi trường của một quốc gia. Thu thập dữ liệu, xây dựng chức năng trên một quy mô không gian phù hợp là chìa khóa giúp xây dựng chính sách đô thị đúng đắn./.

Tin, ảnh: Hiếu Minh

Video