Chủ Nhật, 24/6/2018
Kết quả điều hành của Chính phủ, Thủ tướng có đóng góp quan trọng của Văn phòng Chính phủ
11/1/2017 21:16' Gửi bài này In bài này
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nêu rõ: Đây là năm đầu của kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu thấp hơn dự báo; giá dầu thô và giá nhiều hàng hóa cơ bản ở mức thấp; tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, thiên tai xảy ra liên tiếp từ rét đậm rét hại và mưa lũ lớn ở các tỉnh phía bắc; lũ lụt ở các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ, hạn hán chưa từng có ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và sự cố môi trường biển nghiêm trọng ở 4 tỉnh miền Trung đã tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương của hệ thống hành chính Nhà nước và có giải pháp kịp thời đối với những vấn đề bức xúc xã hội như vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm; được cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đồng tình, ủng hộ, tạo ra không khí mới, động lực mới, niềm tin và kỳ vọng mới vào bước phát triển mới của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, điểm lại những kết quả nổi bật chung của cả nước để chúng ta phấn khởi và cũng khẳng định công sức, đóng góp quan trọng của Văn phòng Chính phủ. Năm 2016 là năm đầu, năm chuyển giao của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 với rất nhiều thành viên Chính phủ mới, do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ cũng hết sức nặng nề, góp phần quan trọng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoạt động hiệu quả hơn.

Nhiều thành tích trên các mặt công tác

Qua theo dõi công việc và lắng nghe các ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh một số nội dung lớn sau:

Về thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Chính phủ đã làm tốt chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp trực tiếp, đóng góp tích cực, hiệu quả vào kết quả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực.

Trước hết, Văn phòng Chính phủ đã làm tốt công tác xây dựng, quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Kịp thời cập nhật, theo dõi tình hình kết quả thực hiện của các bộ, cơ quan; định kỳ giao ban và thường xuyên phối hợp, làm việc trực tiếp với từng bộ, cơ quan để rà soát, đôn đốc thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác tại phiên họp Chính phủ hằng tháng và chủ động kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình công tác chuyển biến tích cực; tổng số đề án chuyển sang năm sau hoặc rút khỏi chương trình giảm 36% so với năm 2015.

Tập trung cải tiến, đổi mới công tác tham mưu tổng hợp, điều phối, phục vụ ngày càng tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, góp phần vào quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình và các vướng mắc cần tháo gỡ trong thực tiễn để giải quyết hoặc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương có chuyển biến rõ nét, tiến bộ hơn rất nhiều so với các năm trước, nhất là sau khi Tổ công tác của Thủ tướng được thành lập. Đặc biệt, Văn phòng Chính phủ đã chủ động tổ chức các cuộc họp với đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan để trao đổi, thống nhất ý kiến hoặc làm rõ các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Đây là cách làm quyết liệt, sáng tạo, cần được phát huy.

Đồng thời, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa 4 Văn phòng Trung ương; phối hợp tốt với các Ban của Đảng, cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương góp phần đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cơ quan và của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Đề cập đến công tác thông tin truyền thông, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, Văn phòng Chính phủ đã thực hiện tốt chức năng về thông tin, truyền thông, bảo đảm được tính kịp thời, đưa thông tin nhanh chóng, chính xác đến các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp, góp phần tạo sự đồng thuận trong việc triển khai cụ thể các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Theo dõi sát thông tin dư luận về những vấn đề bức xúc, nhất là phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời đề xuất xử lý và trả lời, giải đáp. Đổi mới, cải tiến về cách thức truyền thông theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả hơn, tạo hiệu ứng dư luận xã hội tích cực, lan tỏa về quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã tích cực phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ điện tử phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hoạt động của Văn phòng Chính phủ. Thực hiện kết nối, tích hợp thông tin, dữ liệu và từng bước xây dựng mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ; liên kết, tích hợp thông tin dịch vụ công trực tuyến. Đã thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Công tác quản trị, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều chuyển biến, đổi mới và nâng cao về chất lượng. Quản lý trụ sở cơ quan chặt chẽ hơn; đồng thời hạn chế tối đa những ảnh hưởng do xây dựng trụ sở mới đến môi trường, điều kiện làm việc. Công tác hành chính tiếp tục được duy trì, thực hiện tốt; phục vụ kịp thời nhiều công việc phát sinh đột xuất trong hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, cơ quan. Công tác văn thư được thực hiện ngày càng chuyên nghiệp; bảo đảm tiến độ, an toàn, bí mật, không để xảy ra lộ, lọt thông tin trong xử lý hồ sơ công việc.

Đối với các mặt công tác nội bộ, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao Văn phòng Chính phủ đã chú trọng làm tốt công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, vì sự tiến bộ của phụ nữ và đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu; phát huy trí tuệ tập thể; phân công công việc phù hợp, linh hoạt, công khai, minh bạch các hoạt động; thực hiện công tác cán bộ khách quan, dân chủ, đúng quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra công vụ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, đổi mới trong công việc; kịp thời khen thưởng và xử lý các vi phạm.

Phải là cơ quan hành chính đi đầu, gương mẫu

“Hệ thống bộ máy Nhà nước phải không ngừng được đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện tốt sứ mệnh đưa nền kinh tế nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững và hội nhập thành công. Trong đó, Văn phòng Chính phủ phải là cơ quan đi đầu, điển hình, gương mẫu trong thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp và Chủ đề của năm 2017 “Tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cơ bản đồng ý với báo cáo của Văn phòng Chính phủ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 cũng như ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Văn phòng Chính phủ cần tập trung làm tốt một số nội dung lớn sau:

Đó là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ phải hết sức chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, từ khâu xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến xử lý các đề án, dự án, hồ sơ phiếu trình cụ thể của các bộ, ngành, địa phương và giải quyết kiến nghị của tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp. Tham mưu phải đúng; phải chú trọng phòng chống lợi ích nhóm, tham nhũng ngay trong việc xây dựng pháp luật, chính sách chế độ, chỉ đạo điều hành và trong xử lý công việc, kiến nghị, đề xuất. Việc xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp, sát thực tế; tuân thủ nghiêm các quy định về trình tự, thủ tục.

Văn phòng Chính phủ cần là đầu mối thống nhất đến các bộ, ngành trong việc trình các văn bản đối với các cơ quan có thẩm quyền, tạo sự đồng thuận cao và nghiêm túc thực hiện để khẳng định sự đoàn kết nhất trí đối với các vấn đề đã được cho ý kiến, thống nhất.

Theo Phó Thủ tướng, trong tất cả các lĩnh vực tham mưu tổng hợp, Văn phòng Chính phủ phải hết sức chú trọng, không để sơ xuất, bảo đảm chất lượng chính sách, chế độ, pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm tra, trình ban hành các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy định chi tiết, thi hành pháp luật và cơ chế chính sách. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ phải tiếp tục làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương; góp phần thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn lời nói với hành động trong cả hệ thống hành chính.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông

Cần tập trung nâng cao năng lực phân tích, dự báo; theo dõi sát diễn biến tình hình và chủ động phát hiện những vấn đề cấp bách, khó khăn vướng mắc, chủ động tham mưu đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý kịp thời.

“Trong công tác thông tin truyền thông, phải đặc biệt chú trọng đưa tinh thần chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước, nhất là tinh thần quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các đồng chí phải nêu được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình tốt, cách làm hay; phải chuyển tải được Thông điệp Chính phủ kiên quyết nói không với tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật, không có vùng cấm trong xử lý các vụ việc tham nhũng, vi phạm pháp luật”, Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý.

Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình thực tiễn, thông tin báo chí, dư luận và tiếp nhận phản hồi từ người dân, doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý phù hợp. Tiếp nhận, trả lời kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; đôn đốc, công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, phương tiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin truyền thông; chủ động cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong công tác hậu cần, bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các đồng chí phải lưu ý bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là tuyệt đối an toàn, an ninh. Văn phòng Chính phủ phải nêu gương trong phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không được để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí trong công tác quản lý tài chính nội bộ, phải bảo đảm quản lý tài sản, tài chính chặt chẽ, thực hiện nghiêm các chế độ quy định.

Cần trở thành mô hình tốt

Với công tác nội bộ, Văn phòng Chính phủ phải đặc biệt chú ý đến làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, vụ lợi, lợi ích nhóm. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng đồng chí phải luôn tu dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập, nâng cao năng lực để xứng đáng là cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác cán bộ, chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; bố trí đúng người, đúng việc; làm tốt quy định trong khen thưởng, đánh giá, đề bạt cán bộ; không để xảy ra tiêu cực, sai chính sách, chế độ. Thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế cho từ chức đối với cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp.

Văn phòng Chính phủ phải tiếp tục cải cách, đổi mới, trở thành mô hình tốt, cách làm hay cho các cơ quan khác trong hệ thống hành chính nghiên cứu, áp dụng. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải tập trung rà soát quy trình xử lý công việc, hoàn thiện cơ chế kiểm soát công việc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ... Quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các mặt công tác để xây dựng cơ quan Văn phòng Chính phủ vững mạnh toàn diện.

Cũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng Chính phủ Thay mặt lãnh đạo và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đã phát động phong trào thi đua năm 2017 với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, không ngừng đổi mới, thi đua sáng tạo, xây dựng Văn phòng Chính phủ chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới”.

Với chủ đề này, phong trào thi đua năm 2017 của Văn phòng Chính phủ xác định 3 mục tiêu cơ bản là: Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp; phục vụ, hậu cần; cung cấp và xử lý thông tin nhằm phục vụ kịp thời hơn, hiệu quả hơn cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc, tăng cường kỷ cương hành chính và tính chuyên nghiệp trong công tác; nâng cao chất lượng phối hợp giữa các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ và giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.

Thứ ba, xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn và các đoàn thể quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng Văn phòng Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước gương mẫu.

Để đạt được các mục tiêu trên, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đề nghị các tập thể, cá nhân chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, nhất là kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị; nâng cao tinh thần, thái độ và trách nhiệm trong công việc; tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp phát động; phát huy sáng kiến, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường xử lý công việc nhanh và hiệu quả.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành nêu rõ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, cục, đơn vị cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác; động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.
.
BTV (tổng hợp từ chinhphu.vn)

Video