Chủ Nhật, 24/6/2018
Sớm hoàn thành đề án tổng kết 10 năm đổi mới doanh nghiệp nhà nước
11/1/2017 21:5' Gửi bài này In bài này
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh. Ảnh: TTXVN
Ngày 11-01, tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh lưu ý Ban chủ động phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các cơ quan đảng ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Ban tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm tiền đề xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII; chủ động, tham mưu giúp cấp ủy các địa phương trong việc xây dựng chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh năm 2017, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; kinh tế thế giới phục hồi chậm, không đồng đều; trong điều kiện Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc thực hiện cam kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm trong thời gian qua, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm kịp thời, hiệu lực và hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động hơn nữa trong việc cập nhật, dự báo diễn biến tình hình quốc tế, khu vực; nắm bắt thông tin, dư luận xã hội đa chiều, phản ánh kịp thời lên Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng; chủ động trước mọi diễn biến của tình hình, góp phần tích cực trong việc hoạch định những cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn sinh động của đất nước, tạo ra những bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đề nghị, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục quan tâm, rà soát, đề xuất, phối hợp Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị kiện toàn bộ máy tổ chức đáp ứng nhiệm vụ trọng trách là cơ quan tham mưu chiến lược của Trung ương Đảng; quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ có năng lực, cán bộ trẻ, đào tạo qua thực tiễn công tác, làm nguồn cho cán bộ các cấp sau này.

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả, thiết thực việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đặc biệt quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy sức mạnh trí tuệ, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Cũng tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã khẳng định vai trò quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương; ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2016. Ban Kinh tế Trung ương đã bám sát chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xây dựng kế hoạch công tác năm của Ban.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Ban Kinh tế Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì triển khai thực hiện 3 Đề án lớn trình Hội nghị Trung ương 5 vào tháng 5-2017 và 4 Đề án lớn trình Bộ Chính trị trong năm 2017.

Bên cạnh triển khai thực hiện các đề án lớn, công tác thẩm định của Ban Kinh tế Trung ương đã có những đổi mới và nâng cao về chất lượng, thể hiện được bản lĩnh và chính kiến.

Nhiều ý kiến thẩm định của Ban đã có những đóng góp quan trọng trong tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với vấn đề lớn về kinh tế - xã hội. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Ban đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã được chú trọng đổi mới, bảo đảm thực chất và hiệu quả hơn./.
Theo: TTXVN

Video