Thứ Hai, 16/9/2019
Hoạt động của Quốc hội khóa XII đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước
24/3/2011 10:4' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT - Sáng 24-3, Quốc hội làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo Tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Hầu hết các đại biểu nhất trí với những đánh giá trong Báo cáo Tổng kết hoạt động của Quốc hội khóa XII. Hoạt động lập pháp của Quốc hội đã có nhiều tiến bộ cả về số lượng, chất lượng và quy trình, thủ tục, cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc biệt, hoạt động giám sát không những được tăng cường mà đã có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành, do đó, chất lượng giám sát, nhất là chất vấn và giám sát chuyên đề đã được nâng lên.

Về đối ngoại, công tác đối ngoại nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế của đất nước và Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Về tổ chức: việc củng cố, kiện toàn bộ máy đã góp phần quan trọng, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Về phương thức, chế độ làm việc cũng từng bước được cải tiến, Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đã phối hợp tốt hơn với các đơn vị, cơ quan hữu quan... Nhiều đại biểu đánh giá cao bản lĩnh, tính khách quan, trách nhiệm, tính dân chủ và vì dân trong hoạt động của Quốc hội khóa XII.

Về thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các đại biểu cho rằng: kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ khóa XII là Quốc hội đã hoạt động ngày càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, có nhiều đổi mới trong tư duy và thực tiễn hành động. Tuy nhiên, về quy trình xây dựng luật, theo đại biểu Vũ Quang Hải - Hưng Yên, nên được cải tiến theo hướng dựa trên một quy hoạch đã được nghiên cứu trước, dự báo trước, chủ động tính toán trước các yếu tố. Đại biểu Ngô Thị Doãn Thanh - Hà Nội đề nghị UBTVQH điều phối hoạt động giám sát một cách nhuần nhuyễn, hợp lý hơn, bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan để không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.

Về hoạt động giám sát, đại biểu Vũ Quang Hải - Hưng Yên cho rằng: giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội là kênh giám sát rất hiệu quả nhưng trong thực tế còn có nhiều khó khăn do vị trí pháp lý chưa rõ. Theo đại biểu, cần xây dựng thể chế để bảo đảm hiệu quả, hiệu lực giám sát của các đoàn đại biểu Quốc hội.

Nhiều ý kiến đồng tình với đại biểu Vũ Quang Hải là nên tăng đại biểu chuyên trách, tuy nhiên phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động. Do vậy, đây cũng là một kinh nghiệm để công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XII chú trọng hơn nữa đến khâu lựa chọn nhân sự, phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, người đại biểu nhân dân phải thực sự gần gũi đời sống người dân. Đại biểu chuyên trách ngoài tiêu chuẩn, trình độ, còn cần có bản lĩnh, có tính chuyên nghiệp.

Trong buổi thảo luận, nhiều đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế cả về tổ chức, hoạt động và phương thức, lề lối làm việc của Quốc hội./.

Video