Thứ Hai, 16/9/2019
Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả công tác của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2007- 2011
24/3/2011 13:1' Gửi bài này In bài này

TCCSĐT - Chiều 23-3, kỳ họp thứ chín, Quốc hội (QH) khoá XII thảo luận ở tổ về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007- 2011 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, các đại biểu (ĐB) QH đánh giá cao kết quả công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Chủ tịch nước với trách nhiệm của mình đã thực hiện tốt vai trò, chức năng trong công tác đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Các hoạt động liên quan đến công tác tư pháp, đặc xá, ân giảm án được thực hiện nghiêm minh, chính xác. Công tác thi đua - khen thưởng được thực hiện tốt, nghiêm túc.

Thảo luận về Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các đại biểu nhất trí cho rằng: báo cáo của Chính phủ chuẩn bị chu đáo, đã nêu rõ những kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót và những bài học kinh nghiệm, kiến nghị. Qua các kỳ họp QH, Chính phủ đều báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của QH về phát triển kinh tế - xã hội. Nêu ra những tồn tại trong điều hành và hướng khắc phục. Trong bốn năm của nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã làm được nhiều việc, tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của QH để từng bước hoàn thiện công tác tổ chức, hoạt động. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng Chính phủ đã chỉ đạo, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại biểu Hà Văn Hiền, Nguyễn Đăng Kính - Hà Nội nêu ý kiến, những năm vừa qua, nền kinh tế có những diễn biến rất phức tạp, luôn biến động nhưng Chính phủ đã phản ứng khá kịp thời, đã làm được nhiều việc, đặc biệt là có sự chỉ đạo linh hoạt trong những thời điểm khó khăn, thách thức, bảo đảm đời sống an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Tăng trưởng kinh tế của nước ta vẫn phù hợp được đánh giá là do có sự kiểm soát hợp lý của Chính phủ. Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng và nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.

Về các giải pháp cơ cấu nền kinh tế, theo ĐB, Chính phủ cần tập trung và quyết liệt hơn đối với những yếu kém, tồn tại. Nhiều đại biểu đề nghị, trong thời gian tới, Chính phủ cần xây dựng chiến lược phát triển dài hơi, nhất là trong tình hình kinh tế thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ, ảnh hưởng xấu đến kinh tế - xã hội trong nước. Cùng với đó, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt việc cơ cấu lại nền kinh tế, tạo điều kiện phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu QH cho rằng: nhiều nội dung báo cáo chưa nêu rõ được cái làm được, chưa làm được và nguyên nhân cụ thể. Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hà - Hà Nội cho rằng: tính đồng bộ trong các chính sách của Chính phủ chưa được quan tâm đúng mức, một số dự án soạn thảo chất lượng chưa cao, chuẩn bị chưa kỹ nên khi trình QH còn sơ sài như dự án Ðường sắt cao tốc Bắc - Nam; Quy hoạch vùng Thủ đô... Việc ban hành những thông tư, nghị định để Luật đi vào cuộc sống còn chậm, nhiều luật được QH thông qua nhưng vẫn phải chờ Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn trong thời gian khá dài, gây khó khăn trong thực hiện.

Bốn năm qua, QH đã thông qua hơn 60 luật và nhiều pháp lệnh. Ðây là cố gắng rất lớn của QH, trong đó có công đóng góp của Chính phủ với tư cách là cơ quan xây dựng luật.

* Trước đó, sáng ngày 23-3, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH Lê Thị Thu Ba trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống mua bán người (MBN); các đại biểu đã thảo luận dự án Luật Phòng, chống mua bán người. Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã phát biểu ý kiến, làm rõ thêm những vấn đề các đại biểu quan tâm, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Phòng, chống MBN.

Ngày 24-3, buổi sáng, QH làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo tổng kết hoạt động của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011); buổi chiều, QH làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật Kiểm toán độc lập./.

Video