Thứ Hai, 16/9/2019
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011
23/3/2011 22:4' Gửi bài này In bài này

Đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ươngbáo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

TTCSĐT - Ngày 23-3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai nhiệm vụ 2011. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 500 đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong cả nước đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cho rằng:năm 2010 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội X, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010); nămtiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn công việc; đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấpchuẩn bịvà chỉ đạo thực hiện tốt các công việc bảo đảmđại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảngthành công tốt đẹp.

Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác này như: tổ chức của một số cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội chưa thực sự tinh gọn, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ chưa thật rõ ràng. Việc đổi mới một số mặt của công tác cán bộ còn chậm, thiếu tầm nhìn xa; thiếu cơ chế, chính sách cụ thể để thực sự phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, phát hiện và sử dụng người có đức, có tài…Đồng chí nhấn mạnh: Năm vừa qua, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện và hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Đã tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng các cấp chuẩn bị và chỉ đạo thực hiện tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực tổ chức, nhân sự, góp phần quan trọng vào thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XI của Đảng.

Tuy nhiên trong thời gian tới, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các cơ quan và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm 2011 và trong cả nhiệm kỳ để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng.

Về công tác cán bộ: cần tham mưu cho cấp ủy đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, thật sự phát huy dân chủ, khách quan, công tâm; xây dựng và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách, quy định về phát hiện, đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thật sự trọng dụng những người có đức, có tài, có uy tín và tín nhiệm cao với nhân dân.

Đánh giá và sử dụng đúng cán bộ phải trên cơ sở tiêu chuẩn của từng chức danh, lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân, của đơn vị làm thước đo chủ yếu. Không bổ nhiệm cán bộ không đủ đức, đủ tài, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cơ hội chủ nghĩa, có nhiều dư luận xấu trong nhân dân. Xây dựng quy định, quy trình cho thôi chức, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; có cơ chế hữu hiệu để kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, bị nhân dân chê trách, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Có cơ chế phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy tuổi, chạy bằng cấp.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đội ngũ chuyên gia đầu ngành, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch. Nghiên cứu ban hành, thực hiện các chính sách đãi ngộ hợp lý, thỏa đáng với những cán bộ tài năng, gắn bó với công việc, có nhiều đóng góp, cống hiến. Xây dựng được đội ngũ cán bộ có chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển, đáp ứng yêu của của Đảng, của đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày các báo cáo về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2010, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức xây dựng Đảng năm 2011 và Báo cáo đề dẫn về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị thi hành Điều lệ Đảng, dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị làm việc đến ngày 24-3./.

Video