Thứ Năm, 22/8/2019
Lãnh đạo các nước Nam Mỹ kêu gọi cải tổ chủ nghĩa tư bản toàn cầu
31/1/2009 23:17' Gửi bài này In bài này

Trong khuôn khổ Diễn đàn xã hội thế giới đang diễn ra tại thành phố Belem (Bra-xin), lãnh đạo các nước Nam Mỹ đã kêu gọi các nước tiến hành cuộc cải tổ chủ nghĩa tư bản toàn cầu.

Phát biểu ý kiến trước các phóng viên, Tổng thống Vê-nê-du-ê-a Hu-gô Cha-vét và Tổng thống Ê-cu-a-đo Ra-pha-en Co-rê-a nêu rõ: chủ nghĩa tư bản đang trong cơn khủng hoảng và cho rằng nền kinh tế đầu tàu thế giới Mỹ phải chịu trách nhiệm đã gây nên ''cơn bão'' tài chính toàn cầu hiện này. Theo ông Cha-vét, nghèo khổ và thất nghiệp đang gia tăng, và thế giới đang đối mặt một cuộc khủng hoảng trong hệ thống tư bản toàn cầu. Vì thế, theo các nhà lãnh đạo cánh tả ở Nam Mỹ, cần nhanh chóng tiến hành một cuộc cải tổ chủ nghĩa tư bản trên phạm vi toàn cầu.

Ðề cập Diễn đàn xã hội thế giới lần thứ chín này, Tổng thống Cha-vét nêu rõ diễn đàn cần tiếp tục phản đối các hiệp định tự do thương mại cũng như các sáng kiến kinh tế tự do mới được Mỹ bảo trợ tại khu vực Mỹ La-tinh. Trong khi đó, Tổng thống Co-rê-a khẳng định hệ thống tự do kiểu mới sai lầm này đã sụp đổ và Diễn đàn xã hội thế giới chính là một phần giải pháp.

Diễn đàn xã hội thế giới được xem là đối trọng của Diễn đàn kinh tế thế giới, đang diễn ra Đa-vốt (Thụy Sĩ). Diễn đàn xã hội thế giới đã thu hút sự tham gia đông đảo của gần 100.000 người. Ngoài nguyên thủ quốc gia các nước Nam Mỹ như Vê-nê-du-ê-a, Bô-li-vi-a, Pa-ra-guay,... còn có các công đoàn viên, các nhà hoạt động môi trường... lâu nay vốn phản đối mạnh mẽ các mặt trái của quá trình toàn cầu hóa./.

Video