Thứ Bảy, 25/5/2019
Góp phần nâng cao kiến thức cho các Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII
29/4/2018 15:33' Gửi bài này In bài này
Hình ảnh Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ảnh minh họa.

Tham dự Lễ bế giảng có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, thành ủy Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chúc mừng 20 học viên đã hoàn thành tốt khóa học; đồng thời biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp tốt để tổ chức lớp học.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII là những cán bộ cao cấp, giữ trọng trách trong các cơ quan Trung ương và địa phương, cần có năng lực toàn diện về mọi mặt, vừa chuyên sâu trong lĩnh vực, địa bàn mình công tác; vừa phải am hiểu tình hình thực tiễn, phải sâu sắc về lý luận để đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ chính trị và bối cảnh thực tiễn đặt ra. Do vậy, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất quan tâm và lần đầu tiên tổ chức lớp học cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời đây cũng là một kinh nghiệm cho việc triển khai tổ chức các lớp dự nguồn chiến lược trong thời gian tới và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống các nhà trường của Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Lớp bồi dưỡng đã hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ và chương trình đặt ra. Chương trình bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức cơ bản, bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng người học. Nội dung trên lớp gồm 30 chuyên đề, gắn với những vấn đề lớn của đất nước; thực hiện quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tiễn. 8 chuyên đề thảo luận chung và theo tổ giúp các học viên chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và nhận thức về nội dung các chuyên đề báo cáo, coi trọng tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành… Lớp học còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu thực tế, giúp các học viên vận dụng giữa lý thuyết học tập, nghiên cứu trên lớp với thực tế.

Đặc biệt, trong thời gian tham gia khóa học, các học viên đã có thêm điều kiện giao lưu, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn thiết thực trong công tác, tăng cường các mối quan hệ chặt chẽ về mọi mặt để cùng nhau phục vụ cho sự nghiệp chung của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng sẽ vận dụng hiệu quả kiến thức được học để áp dụng vào thực tiễn ở địa phương, ngành mình; đồng thời thông qua trải nghiệm thực tiễn, sẽ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển lý luận của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Báo cáo tổng kết lớp học, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết: 20 học viên trong lớp đều giữ những cương vị quan trọng ở các bộ, ngành địa phương, từng trải qua lớp dự nguồn chiến lược chuẩn bị Đại hội XII và các lớp cao cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lớp cập nhật kiến thức diễn ra trong 7 tuần từ 03-3 đến 27-4-2018. Chương trình, nội dung học tập đã góp phần bổ sung và cập nhật có tính hệ thống những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn mới cho các học viên. Chương trình học cung cấp những kiến thức cơ bản, hiện đại về khoa học lãnh đạo, hình thành tầm nhìn, tư duy chiến lược của người cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước trước yêu cầu của tình hình mới.

Trong các đợt ngoại khóa, đi nghiên cứu thực tế, học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức thực tế, được rèn luyện và bổ sung kỹ năng nghiên cứu tổng kết thực tiến; kỹ năng hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các quyết định quản lý; kỹ năng tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin, nghiên cứu và dự báo tình hình; kỹ năng xử lý các tình huống có vấn đề; được nâng cao năng lực tư duy, năng lực công tác. Cùng với đó, nội dung chương trình học tập đã góp phần rèn luyện, bồi dưỡng cho học viên về lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng ý thức trách nhiệm của người cán bộ cao cấp trước Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Theo: TTXVN

Video