Thứ Tư, 25/4/2018
Thông báo Nghị quyết Trung ương 5, triển khai Nghị quyết Trung ương 4
23/5/2012 23:11' Gửi bài này In bài này

* Chiều 23-5, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), thảo luận và cho ý kiến về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về " xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020".

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thông báo một số nội dung cơ bản mà Hội nghị Trung ương 5 đã thảo luận và cho ý kiến. Ðồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích, làm rõ hơn việc Trung ương thống nhất cao và quyết định ban hành các Kết luận về: Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về "Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) "Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020 và ban hành Nghị quyết "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020". Ðồng chí nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện có kết quả các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đòi hỏi các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh trên cương vị công tác của mình phải có sự nỗ lực, quyết tâm cao, tích cực tuyên truyền việc triển khai thực hiện các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về " xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020". Để triển khai thực hiện Nghị quyết thống nhất, đồng bộ và có hiệu quả, thời gian tới tỉnh Thái Bình sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư vào 4 lĩnh vực trọng tâm là xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông tạo mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng duyên hải và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ; hoàn thành đưa vào sử dụng một số tuyến đường đang đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: đường Thái Bình - Hà Nam nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; cầu Thái Hà vượt sông Hồng nối Thái Bình với Hà Nam và Hà Nội; xây dựng tuyến đường bộ ven biển... Tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015 có 25% số xã và đến năm 2020 có 65% số xã cơ bản đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng nông thôn mới theo tiêu chí quốc gia. Tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, phấn đấu đến năm 2015 xây dựng thành phố Thái Bình cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II. Đồng thời tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế ven biển, nhằm tạo điều kiện khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển kinh tế dịch vụ cảng, đóng tàu, sửa chữa tàu thuyền, nhiệt điện, đạm, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, công nghiệp khai khoáng, chế biến thủy sản... góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững

*Trà Vinh hiện có gần 20.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Trong đó, Đảng ủy Quân sự, Công an, Biên phòng, thành phố Trà Vinh và huyện Tiểu Cần đã hoàn thành việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) cho tất cả cán bộ, đảng viên ở địa phương, đơn vị. Tỉnh ủy Trà Vinh còn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ đã nghỉ hưu, nguyên là thường vụ tỉnh ủy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đối với cá nhân, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tỉnh ủy Trà Vinh hiện đang chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” cho tất cả cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Gắn với việc triển khai, học tập Nghị quyết Trung ương 4 với học tập chuyên đề năm 2012 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”… Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin trong Đảng và nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

* Ngày 23-5, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị số 15-CT-TW, Kế hoạch số 08-KH-TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Tổng Liên đoàn.

Đảng ủy Tổng Liên đoàn triển khai kế hoạch xác định rõ thời gian tiến hành, nội dung cụ thể từng bước, từ triển khai học tập và công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện. Triển khai Nghị quyết phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ và toàn Đảng bộ, trực tiếp thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời gắn với các giải pháp đồng bộ, sát với yêu cầu thực tiễn trong Đảng bộ và được thực hiện thận trọng, nghiêm túc. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải dựa trên nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy, bảo đảm hiệu quả thực sự, tránh không để các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội lợi dụng.

Đảng ủy Tổng Liên đoàn yêu cầu căn cứ vào 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại và có liên hệ những năm trước đó để kiểm điểm làm rõ khuyết điểm, yếu kém. Nội dung “về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” là nội dung trọng tâm, chi phối hai nội dung tiếp theo nên cần được kiểm điểm kỹ, phải làm rõ biểu hiện, mức độ suy thoái, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và phương hướng đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái.

Cũng trong tháng 5 này, Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức 2 lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) cho đảng viên, đoàn viên công đoàn, đoàn thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung - Tây Nguyên.

* Ngày 23-5, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trong đó tập trung vào 4 vấn đề lớn: Sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; Mục đích, yêu cầu và phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Hội nghị cũng nghe đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phổ biến Chỉ thị, Hướng dẫn của Bộ Chính trị; quán triệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng ủy cơ quan Hội Nông dân Việt Nam. Cụ thể, Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội xác định rõ thời gian, nội dung cụ thể của từng bước tiến hành; triển khai học tập, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực tế. Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải chân thành, thẳng thắn, xây dựng, có tính chiến đấu cao nhưng không chủ quan, quy chụp, không né tránh, xen động cơ cá nhân; phải thực sự phát huy dân chủ để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ, đảng viên và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý thích đáng./.

Minh Hà (tổng hợp)

Các tin khác

Mới nhất

Video