Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình: Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra

TCCSĐT - Những năm qua, các hoạt động của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân tỉnh Hòa Bình và có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã đề ra.

Hoàn thiện các quy định để thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong điều kiện hiện nay

TCCSĐT - Tiếp tục hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác này, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra hiện nay.

Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Lý luận Trung ương

TCCSĐT - Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, ngày 26-10-2015, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành Kỳ họp lần thứ 16. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Về công tác xã hội hóa giáo dục ở nước ta những năm qua và các giải pháp đồng bộ cần thực hiện thời gian tới

TCCS - Công tác xã hội hóa đã đem lại hiệu quả tích cực cho nền giáo dục và đào tạo trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, công tác này đã nảy sinh nhiều bất cập cần được giải quyết trong thời gian tới.

Tập trung nguồn lực khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững đất nước

TCCS - Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu có diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều chỉ tiêu quan trọng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được đưa vào chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội.

Một số vấn đề rút ra qua tổng kết gần 30 năm đổi mới từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

TCCS - Thực tiễn đời sống Thành phố Hồ Chí Minh đã minh chứng một yêu cầu tất yếu: nền sản xuất hàng hóa với nhiều thành phần kinh tế là con đường để giải phóng lực lượng sản xuất ở nước ta, trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu tiến hành công nghiệp hóa.

Vấn đề đối tác - đối tượng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc

TCCSĐT - Sau khi kết thúc Chiến tranh lạnh, đất nước ta vẫn phải đối diện với rất nhiều nguy cơ, thách thức trên mọi lĩnh vực; đồng thời, phải đứng trước sự lựa chọn, phân định bạn - thù, đối tác - đối tượng, để định hình chiến lược, sách lược; đề ra và triển khai có hiệu quả đường lối đối nội, đối ngoại; bảo vệ lợi ích của dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vững mạnh của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

TCCS - Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. V.I. Lê-nin, người thầy vĩ đại của cách mạng thế giới đã chỉ rõ: “Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ”(1). Trải qua các giai đoạn cách mạng, cùng với đường lối xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ chiến lược sống còn.

Một số vấn đề về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ - thành tựu, hạn chế và phương hướng, giải pháp khắc phục

TCCS - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cách mạng.

Thực hiện một số Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em: Những yếu tố thành công và giải pháp duy trì

TCCS - Trong hai ngày, 30-6 và 1-7-2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thành phố Giô-han-ne-xbớc (Nam Phi) đã diễn ra Diễn đàn Đối tác toàn cầu vì sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Tại Diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chia sẻ những thành tựu nổi bật của nền y tế nước ta trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, với các chính sách chiến lược mang tính đột phá, nhiều Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đã được hoàn thành, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Các tin bài khác

/ / Xem tiếp

Đoàn kết, chung sức hành động, cùng phát triển bền vững

Ngày 30-8-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu với tiêu đề: "Đoàn kết, chung sức hành động, cùng phát triển bền vững" tại Đối thoại Singapore (Singapore Lecture) thứ 38 do Viện Yusof Ishak - Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức.

BÀI MỚI NHẤT

VIDEO