Nhân sự mới UBND tỉnh Bắc Ninh và Đắk Lắk
26/1/2011 16:27'

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Bắc Ninh và Đắk Lắk nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Cụ thể, đối với nhân sự tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng phê chuẩn đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Đắc Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, giữ chức Ủy viên UBND tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Ủy viên đối với đồng chí Nguyễn Xuân Mười, nguyên Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bùi Văn Hoan, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, để nhận nhiệm vụ mới; đồng chí Nguyễn Đức Lê, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Lê Đăng Hiển, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ, để nghỉ hưu theo chế độ.

Đối với nhân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng phê chuẩn chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với: đồng chí Êban Y Phu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đồng chí Trần Kỳ Rơi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Viết Tượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Võ Minh Sơn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng thời, Thủ tướng cũng phê chuẩn miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch đối với đồng chí Trần Sỹ Thanh, để nhận nhiệm vụ mới; chức danh Ủy viên đối với đồng chí Nguyễn Long Cáng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và đồng chí Phan Hồng, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới; đồng chí Huỳnh Huề, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nghỉ hưu theo chế độ./.