Điều động đồng chí Nguyễn Chí Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận
18/4/2009 1:46'

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định điều động đồng chí Nguyễn Chí Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1960, trước khi nhận nhiệm vụ  mới là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí được điều động để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận bầu đồng chí Dũng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận thay đồng chí Hoàng Thị Út Lan nghỉ hưu theo chế độ./.