Thứ Năm, 22/8/2019
 • Vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  TCCSĐT - Những năm qua, phòng, chống tham nhũng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn xác định phải kiên quyết trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, coi đó là giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh...

 • Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay

  TCCSĐT - Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiện vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Báo chí với chức năng, nhiệm vụ của mình có vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh này. Thời gian qua, mặc dù báo chí đã chủ động, tích cực tham gia cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng nhìn chung, hiệu quả chưa cao.

 • Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  TCCS - Nhận thức sâu sắc những tác hại nghiêm trọng của tệ nạn tham nhũng, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng đến việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Trong điều kiện hiện nay, Đảng và Nhà nước ta coi tham nhũng là một “quốc nạn” và công cuộc phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

 • Phòng, chống tham nhũng - kinh nghiệm nhìn từ lịch sử dân tộc

  TCCSĐT - Tham nhũng là một “căn bệnh” xuất hiện từ khá sớm trong xã hội loài người, khi xã hội phân chia giai cấp và hình thành các tập đoàn quyền lực. Nhìn lại lịch sử, suốt chiều dài hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta đã sớm nhận biết được nguy cơ này và có những “phương thuốc đặc trị” với “căn bệnh” tham nhũng. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, những kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng thực sự là những di sản có giá trị.

 • Kinh nghiêm chống tham nhũng ở một số nước châu Á

  TCCS - Hiện nay, tham nhũng đang trở thành vấn nạn nhức nhối mang tính toàn cầu mà các nước phải đối mặt. Chống tham nhũng, do vậy, trở thành nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài của các quốc gia. Trong cuộc chiến phức tạp, quyết liệt này, các nước châu Á có những cách làm khác nhau, nhằm diệt trừ tận gốc trọng bệnh ủ sâu đang tác động nguy hại đến sự tồn vong và thịnh vượng của mỗi quốc gia.

 • Chống tham nhũng, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI

  TCCSĐT - Tham nhũng đang là vấn đề “nóng” trong xã hội và sinh ra nhiều biến tướng tinh vi. Điều này đặt ra đòi hỏi có những phương cách giảm trừ hữu hiệu. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, chúng ta cũng đồng thời thực hiện xây dựng Đảng theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI.

 • Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay

  Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực, ăn sâu bám rễ trong mọi chế độ xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, nước giàu hay nghèo, phát triển hay kém phát triển. Một số nơi trên thế giới, tham nhũng làm "suy kiệt cơ thể" xã hội, gây xáo trộn, mất ổn định chính trị. Phòng, chống tham nhũng là công việc khó khăn, phức tạp, cần sự quyết liệt và kiên trì, là chính sách ưu tiên của nhiều quốc gia và sự nỗ lực của cả cộng đồng quốc tế.

 • Thể chế hóa và thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí

  Dự thảo Chương trình Hành động phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí gồm 5 phần và 2 phụ lục, trong đó phần II, III nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu trong công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc bổ sung để hoàn thiện Dự thảo trình Chính phủ là cần thiết nhằm góp phần nâng hiệu quả công tác PCTN.

 • Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng

  TCCS - Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Quốc hội khóa XII ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Kế hoạch triển khai Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Những chủ trương, chính sách đó thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong sạch, vững mạnh.

 • Vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

  TCCS - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI chỉ rõ: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc..." (1). Nguyên nhân của tình trạng trên có nhiều, trong đó có nguyên nhân là: "Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân" (2).

 • Sáng kiến mới thu hút khu vực tư nhân tham gia chống tham nhũng

  Ngày 24-4, Liên hợp quốc đã đưa ra sáng kiến mới nhằm lôi kéo lĩnh vực tư nhân tham gia hỗ trợ các nước đang phát triển đấu tranh chống tham nhũng.

 • Phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

  Sáng 25-4, tại Hà Nội, Phiên họp thứ 17 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thảo luận nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2012; đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

 • Bổ sung thành phần Hội đồng xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

  Bộ Nội vụ đang đề xuất bổ sung thêm 2 ủy viên trong thành phần Hội đồng kỷ luật khi xem xét xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

 • Tuyên phạt 9 bị cáo trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Vinashin

  Sau 4 ngày xét xử công khai tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, chiều 30-3, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã kết thúc với các bản án dành cho 9 bị cáo.

 • 10 nội dung tập trung thanh tra phòng, chống tham nhũng năm 2012

  TCCSĐT - Năm 2012, Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai 10 nội dung thanh tra phòng, chống tham nhũng.

1 2

Video