Thứ Tư, 16/1/2019
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 136 (4-2018)
Tháng : 4
Năm : 2018
HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VÀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG
Tác giả : NGUYỄN XUÂN SƠN
TIÊU ĐIỂM: ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
Tác giả : CHÂU VĂN MINH
Tác giả : NGUYỄN NGỌC THIỆN
Tác giả : NHỊ LÊ
DIỄN ĐÀN - ĐỐI THOẠI
Tác giả : GIÀNG PÁO MỶ
Tác giả : LÊ THANH VÂN
Tác giả : VŨ THỊ THU HƯƠNG
Tác giả : BÙI PHƯƠNG ĐÌNH
Tác giả : LÊ VĂN CHIẾN
Tác giả : NGUYỄN VĂN ĐỊNH
Tác giả : NGUYỄN ĐÌNH THÁI
Tác giả : PHẠM NGỌC MAI
Tác giả : LƯU THÚY HỒNG
KINH NGHIỆM TỪ CƠ SỞ
Tác giả : TRẦN HỒNG QUẢNG - ĐỖ THANH LIÊM
Tác giả : HOÀNG TRUNG DŨNG
Tác giả : ANH PHƯƠNG
Tác giả : ĐỖ VĂN LƯỢC
Tác giả : NHÂN CHÍNH
NHÌN RA THẾ GIỚI
Tác giả : TRẦN THỊ THANH THỦY
Tổng Biên tập PGS, TS. Đoàn Minh Huấn

Phóng sự ảnh

Video