Thứ Sáu, 20/9/2019
Đưa việc thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác
10/6/2019 11:16' Gửi bài này In bài này

Tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ngày 05-6, Trường Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 
 Tọa đàm “Bến Tre - 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Ngọc Tam nhấn mạnh, đây là việc làm hết sức thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn của bản Di chúc và bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam cũng như Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre mong rằng qua buổi tọa đàm, các cấp, ngành và mỗi người dân thấy rõ trách nhiệm của mình hơn, từ đó quyết tâm thực hiện theo Di chúc và bài báo “Dân vận” của Người, trở thành hành động tự giác, xuất phát từ tình cảm kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tỉnh.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã tập trung phân tích, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của bản Di chúc và bài báo “Dân vận”; phân tích những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người về xây dựng Đảng; chăm lo đời sống nhân dân; chăm lo gia đình có công với nước; về đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; sự học tập, vận dụng thực hiện nội dung bài báo “Dân vận” trong công tác vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng thời gian qua…; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt hơn Di chúc và những lời chỉ dẫn của Người trong bài báo “Dân vận” thời gian tới.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thu Hạnh - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre đánh giá, buổi tọa đàm là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa tầm vóc lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn vô cùng sâu sắc trong bản Di chúc và bài báo “Dân vận” của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dịp để đánh giá lại những kết quả đạt được qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Bác, tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa những lời căn dặn của Người đối với Đảng và nhân dân ta.

Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bến Tre Nguyễn Thanh Phương nêu rõ, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh đã luôn không ngừng nâng cao việc học tập, nghiên cứu và vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận thông qua bài báo "Dân vận" trong tất cả các phong trào thi đua cách mạng trên địa bàn tỉnh, nhất là phong trào thi đua "Dân vận khéo". Ngoài ra, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại tỉnh Bến Tre luôn được sự quan tâm sâu sát, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội cơ sở, tạo được sự đồng thuận của đoàn viên, hội viên và đa số nhân dân.

Nhờ đó, nhận thức của dân dân đối với các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng đã có sự chuyển biến tích cực thông qua việc tiên phong, đi đầu trong xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội (như khắc phục ô nhiễm môi trường, khắc phục hạn mặn, xây dựng hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, giảm nghèo…), với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” luôn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân; góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ; khơi dậy và huy động sức sáng tạo của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Vĩnh Long thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều ngày 04-6-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức triển khai kế hoạch và đề cương tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Vĩnh Long (1969 - 2019) bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính đặt tại Tỉnh ủy và kết nối với 8/8 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Đồng chí Trần Công Hiếu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là lời căn dặn“Ðảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”, dưới sự lãnh đạo của Ðảng và sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân, nền kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Từ đó, thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người, đồng thời, tổng kết việc thực hiện lời thề của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ tịch: “Đem hết sức mình tiếp tục phấn đấu thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa cao đẹp mà Người đã vạch ra cho giai cấp công nhân và nhân dân ta, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long tiến hành tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc tổng kết sẽ tiến hành từ cơ sở đến cấp tỉnh với quy định cấp xã hoàn thành trước ngày 15-7, cấp huyện xong trước ngày 31-7; để cấp tỉnh hoàn thành và tổ chức hội nghị tổng kết vào dịp 02-9-2019. Trong đó, báo cáo phải khái quát các nội dung cơ bản gồm, đặc điểm tình hình ở Vĩnh Long khi Bác từ trần; thành tích Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Long đã đạt được, góp phần vào phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1969 - 1975); quá trình xây dựng và phát triển đất nước trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Vĩnh Long (1975 - 2019); đánh giá mục tiêu phấn đấu “đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho đồng bào”; tập trung đánh giá sâu công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer để rút ra bài học kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phát biểu kết luận, nhấn mạnh việc tiến hành tổng kết nêu trên với tính chất chủ yếu là để xây dựng tài liệu tuyên truyền, nhằm khẳng định tính đúng đắn và giá trị thực tiễn sâu sắc của Di chúc; đánh giá, tổng kết những thành tựu, cũng như những hạn chế và rút ra kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào Khmer; khắc sâu và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh thời đại, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Qua đó, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Bách Khoa yêu cầu, các nội dung tổng kết phải mang tính khách quan, trung thực, phản ánh được thành tựu, cũng như những hạn chế của công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy Vĩnh Long lãnh đạo thực hiện theo di nguyện của Hồ Chủ tịch. Đồng thời, yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo đạt hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, tránh những hình thức phô trương, lãng phí.

Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ năm 2019

Ngày 07-6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố tổ chức tuyên dương 215 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ lần thứ 14 năm 2019, tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 19 thanh niên tiên tiến tiêu biểu.

 
 Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ năm 2019.

Chúc mừng các đại biểu thanh niên tiên tiến được tuyên dương, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Qua 25 năm với 14 lần tổ chức, Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ đã vinh danh hơn 3.000 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, trong đó nhiều đại biểu đã trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương, các tỉnh thành, các ngành; trở thành những nghệ sĩ ưu tú, doanh nhân thành đạt, những công dân ưu tú mang vinh quang về cho đất nước trên các đấu trường quốc tế, là những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác.

Mỗi thanh niên tiên tiến cần tiếp tục rèn luyện đạt được những thành công trong công tác, học tập và trong cuộc sống, luôn giữ vững danh hiệu Thanh niên tiên tiến; đồng thời là những nhân tố tích cực lan tỏa giá trị tốt đẹp mà các bạn đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên tại đơn vị công tác, địa phương đang sinh sống.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn những gương điển hình được tuyên dương sẽ lan tỏa đến đoàn viên thanh niên miền Đông, biến tình cảm của tuổi trẻ miền Đông với Bác Hồ thành những hành động, việc làm cụ thể, thành sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, chung sức với Đoàn triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các chương trình đồng hành với thanh thiếu nhi.

Là một trong những 19 thanh niên tiên tiến tiêu biểu được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, chị Nguyễn Thị Thu Diễm, Bí thư Đoàn phường Phước Long, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đoàn phường Phước Long thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em, người già neo đơn; nấu cơm từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo và người vô gia cư; tặng xe đạp, xe máy cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện công trình chiếu sáng; xóa điểm đen về rác thải; sửa chữa hẻm ngập nước. Trong các hoạt động, Đoàn phường luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để tổ chức phù hợp, đồng thời nói lên tiếng nói của thanh niên, thực hiện học tập, làm theo Bác để cuộc sống có ý nghĩa và giúp ích cho xã hội.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàng, Bí thư Liên chi đoàn 5, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 là gương mặt trẻ tiêu biểu Quân đoàn 4 giai đoạn 2014-2017 với thành tích nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2018, là một trong những điển hình thanh niên lực lượng vũ trang tiêu biểu xứng danh Bộ đội cụ Hồ. Thiếu tá Nguyễn Văn Hoàng cho biết: Đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác đã khó mà giữ vững danh hiệu này càng khó hơn. Vì vậy tôi luôn nỗ lực cống hiến sức trẻ, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành tấm gương sáng lan tỏa những hành động đẹp, xứng danh với truyền thống tuổi trẻ miền Đông anh hùng.

Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam bộ lần thứ 14 năm 2019 diễn ra từ ngày 05 đến 07-6, có sự tham gia của 215 đại biểu đến từ 7 tỉnh, thành gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và 2 đơn vị Ban Thanh niên Quân khu 7, Quân đoàn 4. Đây là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những cán bộ Đoàn, Hội, Đội tài năng, nhiệt huyết, những gương thanh niên vượt khó trên đường mưu sinh, lập nghiệp và những thanh niên lực lượng vũ trang dũng cảm chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

Hồng Hoa tổng hợp

Video