Thứ Ba, 20/8/2019
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại 13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
4/5/2019 23:15' Gửi bài này In bài này
Quang cảnh Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo của 13 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Y Mửi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 nêu rõ: việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày càng được đổi mới, sáng tạo và trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên cũng như nhiều quần chúng nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Cấp ủy các cấp nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung cụ thể, trong đó xác định rõ các khâu đột phá để thực hiện; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá, sát, đúng với thực tiễn như: tập trung đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nhiều cấp ủy trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05; nhân rộng các mô hình hiệu quả, khuyến khích cách làm sáng tạo; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa’ trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Báo cáo Sơ kết cũng chỉ ra những hạn chế của các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây nguyên trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn. Trong đó có một số vấn đề đáng quan tâm như: Việc chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy chưa đúng mức, còn lúng túng, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Công tác triển khai, quán triệt chuyên đề của từng năm chưa thật hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong xã hội. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, nêu bật những kết quả đạt được, những kinh nghiệm thiết thực trong việc tổ chức triển khai cũng như những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 05; giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới của từng địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất một số giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của tỉnh ủy, thành ủy, ban tuyên giáo các tỉnh cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong khu vực. Việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn ngày càng tiến bộ và đi vào thực chất, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, với phong trào yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm trên địa bàn; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới, sáng tạo, sát với thực tiễn…

Bên cạnh việc nhấn mạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bùi Trường Giang cũng nêu rõ những hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của các tỉnh thành trong khu vực. Đó là sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền vẫn chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền chưa thật sự sáng tạo; những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiêu biểu chưa được phong phú, rõ ràng nên việc lan tỏa chưa cao; việc xây và chống chưa có sự gắn chặt với nhau…

Đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị thời gian tới, các tỉnh, thành trong khu vực tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong việc thực hiện Chỉ thị 05, trước mắt là chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn chặt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của cả nước, nhất là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quyết liệt thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy. Tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn./.
Tin và ảnh: Duy Anh

Video