Thứ Tư, 21/8/2019
Nhìn lại 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Phước
1/3/2019 16:25' Gửi bài này In bài này
Huyện ủy Lộc Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2018 - Nguồn: tuyengiaobinhphuoc.org.vn

Đổi mới trong cách triển khai thực hiện cùng với đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền

Cụ thể hóa Chị thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện từng năm trong toàn Đảng bộ. Các đảng bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo sát sao, đưa việc thực hiện Chỉ thị trở thành nền nếp đã tạo được sự chuyển biến tích cực rõ rệt trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân qua những việc làm theo Bác thường xuyên, hiệu quả. Các tổ chức cơ sở Đảng đều đưa nội dung học và làm theo Bác theo từng chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị hằng tháng và kiểm điểm đánh giá công tác cuối năm. Các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch đăng ký làm theo cụ thể, phù hợp, sát với nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị được Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt. Năm 2017, Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra về thực hiện Chỉ thị gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại 4 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 2018, Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị tại 3 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thành lập Đoàn giám sát và chỉ đạo việc tự giám sát đối với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Trong năm 2017 và 2018, các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tiến hành hơn 50 cuộc kiểm tra gắn nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành các Đảng bộ đối với tất cả các cơ sở đảng trực thuộc.

Tỉnh ủy xác định việc thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” là biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Đối với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Tỉnh ủy xây dựng nhiệm vụ, giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho 13 cơ quan, đơn vị; trong đó có 31 nhóm việc cần làm ngay, 17 nhóm việc thực hiện theo lộ trình. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp ủy cũng như trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan chính quyền thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ; đóng góp quan trọng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí mở nhiều chuyên trang, chuyên mục thực hiện Chỉ thị. Với báo in, mỗi kỳ phát hành đều đảm bảo có 1 tin, bài về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị nêu gương người tốt, việc tốt, phát vào khung giờ “vàng”. Hằng tháng, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì đều có đánh giá công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, đồng thời cung cấp thông tin, định hướng cho các cơ quan báo chí nội dung tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền. Ngoài ra, Tỉnh ủy còn ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giai đoạn 2016 - 2020, được chia làm 2 đợt. Kết quả cuộc thi đợt I có 3 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương; 30 tác phẩm, tác giả được Tỉnh ủy trao giải cấp tỉnh.

Tỉnh ủy chỉ đạo đổi mới hình thức tuyên truyền bằng cách phát huy lợi thế của mạng xã hội cộng đồng như: Tự hào Bình Phước, Tuổi trẻ Bình Phước... có nhiều tin, bài, hình ảnh các điển hình học tập và làm theo Bác. Chủ động nắm bắt đấu tranh, phản bác với các thông tin sai trái, phản động, chống đối, bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ. Theo đó, các huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền như: thi viết với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tọa đàm kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; tổ chức hội thi kể chuyện, thi thuyết trình; tổ chức hội thi Bí thư chi bộ, đảng bộ giỏi gắn với thực hiện Chỉ thị.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền đã được cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành quan tâm hơn, nội dung, hình thức sâu sắc hơn, sự phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền đồng bộ hơn. Nhiều điển hình tiêu biểu được tuyên truyền để nhân rộng trong Đảng và xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Học tập và làm theo Bác gắn với cải cách hành chính

Từ nhận thức, việc triển khai thực hiện Chỉ thị phải gắn với công tác cải cách hành chính, để chính quyền gần dân, giảm phiền hà cho nhân dân, giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc của người dân qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới hiệu quả, điển hình. Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Tổ công tác của Thường trực Tỉnh ủy rà soát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tỉnh ủy đã thiết lập và công khai đường dây nóng. Theo đó, mọi công dân và doanh nghiệp đều có thể phản ánh trực tiếp những khó khăn, vướng mắc thông qua số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của đường dây nóng. Thời gian qua, tất cả các nội dung phản ánh của nhân dân và nhà đầu tư qua đường dây nóng đều được giải quyết kịp thời, đã tạo niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp đối với công cuộc cải cách hành chính của tỉnh. Năm 2017 đã tiếp nhận 1.054 cuộc gọi, thư điện tử và tin nhắn đến đường dây nóng; trong đó có 182 tin đủ điều kiện chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Riêng 9 tháng đầu năm 2018, đường dây nóng của Tỉnh ủy nhận được 275 cuộc gọi, tin nhắn, thư điện tử; trong đó 35 tin đủ điều kiện chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. So với cùng kỳ năm 2017, số lượng phản ảnh đến đường dây nóng giảm gần 50%. Qua số lượng tin giảm cho thấy, hoạt động của đường dây nóng của Tỉnh ủy đã mang lại hiệu quả.

Tỉnh đã thành lập Trung tâm Hành chính công thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, từ đó triển khai nhiều dịch vụ công tiện ích, tiết kiệm chi phí cho xã hội, mang lại hiệu quả tích cực cho người dân và doanh nghiệp. Từ khi thành lập đến nay đã tiếp nhận và trả kết quả trên 86.000 hồ sơ, số hồ sơ trễ hạn thấp (chỉ chiếm tỷ lệ 0,6%). Nhằm tăng cường cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua xây dựng chính quyền điện tử, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh Bình Phước. Nhờ vậy, Tỉnh có bước tiến mới trong chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), năm 2017 tỉnh đạt 37/60 điểm, được xếp hạng vào nhóm trung bình cao của cả nước trong cải cách hành chính. Một trong những cải cách hành chính được tỉnh chú trọng là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng; Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ Thu hút đầu tư và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng. Qua các hoạt động này đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh tại tỉnh, ghi nhận các kiến nghị và chỉ đạo các sở, ngành liên quan tìm giải pháp trong xử lý thủ tục, giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII của Đảng, Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án triển khai các nghị quyết trên. Hiện nay Đề án đã triển khai thực hiện, Tỉnh ủy chọn 6 địa phương, đơn vị thực hiện điểm: Thị ủy Phước Long, Huyện ủy Phú Riềng, Huyện ủy Lộc Ninh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Tỉnh ủy. Trong quý IV/2018, tất cả các cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và Đề án của tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng mô hình đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo gương Bác

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay có tác dụng động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập, làm theo Bác. Kết quả, toàn tỉnh đã có 176 tập thể và 215 cá nhân được biểu dương, khen thưởng; trong đó, Trung ương tuyên dương 1 cá nhân, cấp tỉnh khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân.

Bên cạnh quán triệt chủ đề hằng năm về học tập và làm theo Bác do Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn, Tỉnh Bình Phước đã sáng tạo thêm mô hình “đảng viên thực hành tiết kiệm, làm theo lời Bác”. Có 3 Đảng bộ đã phát động, thực hiện mô hình là Đảng bộ Thị xã Phước Long, huyện ủy Chơn Thành và huyện ủy Bù Đốp. Nội dung chính là, các đơn vị phát động phong trào thực hành tiết kiệm, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ hưu trí, hằng ngày tiết kiệm từ 500 đến 1.000 đồng, bỏ ống heo đất trên tinh thần tự nguyện bằng các hình thức phù hợp theo tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Số tiền quỹ thu được hỗ trợ cho các đảng viên có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Kết quả, thị xã Phước Long tiết kiệm từ năm 2012 đến nay được 3,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng được 37 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở; trao 110 suất học bổng cho học sinh các trường trên địa bàn thị xã. Huyện ủy Bù Đốp sau 1 năm thực hiện mô hình đã thu được số tiền trị giá 426 triệu đồng, Huyện ủy dùng xét hỗ trợ xây dựng nhà ở và phát triển kinh tế cho đảng viên khó khăn trị giá 145 triệu đồng. Huyện ủy Chơn Thành sau 7 tháng thực hiện đã thu được 160 triệu đồng, Huyện ủy đang xét hỗ trợ xây nhà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn... Đây là những việc làm thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa trong việc học tập và làm theo gương Bác, sắp tới tỉnh sẽ nhân rộng để các Đảng bộ khác học tập theo.

Nguyện học tập và làm theo Bác trong thời gian tới

Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhờ đó, hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến rõ nét. Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động, chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp và thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII để đưa vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm - xem đây là nhiệm vụ trọng tâm. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước nhanh chóng, quyết tâm triển khai những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tập trung triển khai chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

Hai là, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Ba là, tăng cường và nâng cao chất lượng tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm là, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Trần Tuyết MinhThS, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Phước

Video